Vedeldning kan öka demensrisken

Det är inte bara bilavgaser som kopplas till demenssjukdomar, även vedeldning ger en förhöjd risk visar en långtidsstudie vid Umeå universitet.

Varje år dör flera tusen personer till följd av luftföroreningar. Ofta är det luftföroreningar från trafiken som har ansetts vara farligast, men ny forskning visar att vedeldning kan vara lika negativ för hälsan.

Forskarna i Umeå och SMHI i Norrköping har studerat insjuknanden i demenssjukdomar under en femtonårsperiod och jämfört det med halten av partiklar från trafik och vedeldning där personerna har bott. Underlaget kommer från den så kallade Betula-studien med 1 800 umeåbor.

De som bodde i områden med högst halter av rök från vedeldning hade en 30-procentig ökad risk att drabbas av demens. I hushåll med egen kamin eller vedpanna var riskökningen dubbelt så stor, mer än 70 procent.

– Många tror att eftersom vedeldning är naturligt så är utsläppen ofarliga, men vi vet från tidigare studier att vedröken innehåller skadliga ämnen och påverkar exempelvis astma. Tidigare har vi haft svårt att utvärdera effekten på hälsan i befolkningen eftersom vi har saknar bra data över halter, men det har vi utvecklat nu, säger forskaren Anna Oudin, enheten för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Plos One.

Läs även om Umeå-resultaten kring avgaser och demensrisk här »

Publicerad 2018-08-13
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 augusti 2018 - 13:48 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår