Viktigt avslöja tidig Parkinsondemens

Parkinsonpatienter som tidigt i sjukdomsförloppet har problem med nedsatt uppmärksamhet och minne har ofta låg syresättning i viktiga områden i hjärnan, vilket sannolikt kan kopplas till en ökad risk att utveckla demenssjukdom, enligt en ny avhandling.

Parkinsons sjukdom är den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Under de senaste decennierna har allt mer uppmärksamhet lagts vid de kognitiva problem som kan skapa stora svårigheter för parkinsonpatienterna och deras anhöriga. Problemen kan yttra sig gällande så kallad kognitiv processhastighet, uppmärksamhet och minne. De är relaterade till förändringar i vissa hjärnregioner och den aktuella avhandlingen visar att risken att utveckla demens är kraftigt förhöjd för de patienter som har sviktande kognitiv status redan i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet.

– Resultaten i avhandlingen understryker hur viktigt det är att hitta tecken på kognitiv svikt redan tidigt i sjukdomsförloppet vid Parkinsons sjukdom. Det skapar förutsättningar att ge rätt behandling för att stödja de drabbade hjärnsystem som är viktiga för kognitiva funktioner, säger Urban Ekman, doktorand vid institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, som står bakom avhandlingen.

Han har studerat hur neurala förändringar i hjärnan kan kopplas till nedsatt kognitiv förmåga och symtom hos patienter med Parkinsons sjukdom.

– Eftersom vi nu kan påvisa områden i hjärnan som är berörda vid nedsatt kognitiv förmåga tidigt i förloppet vid Parkinsons sjukdom är det också möjligt att diagnostiskt använda kognitiva tester där man fokuserar på funktioner som utgår från dessa områden i hjärnan. Det ökar sannolikt möjligheterna att avgöra vilka patienter som har en ökad risk att utveckla demenssjukdom, och därmed också förutsättningarna att sätta in rätt behandling, säger Urban Ekman.

Publicerad 2014-12-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 december 2014 - 10:49 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår