Viktkoll kan underlätta demensdiagnos

Kvinnor som bär på en särskild alzheimerrelaterad gen har en brantare viktnedgång efter 70 års ålder. Upptäckten, som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin, kan underlätta tidig diagnos och behandling av demenssjukdomen.

Den aktuella forskningen kommer från Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, och bygger på data från den sedan över 40 år pågående Kvinnoundersökningen. Forskarna har nu fokuserat på förekomsten av genvarianten APOEe4 som man vet kan kopplas till Alzheimers sjukdom. Den nya studien visar att de kvinnor som bär på genen har en brantare viktnedgång efter 70 års ålder, jämfört med kvinnor som inte bär på den.

– Upptäckten bidrar till tidigare studier som visat att kroppsviktsförändring kan vara ett tidigt tecken på risk att utveckla Alzheimers. Eftersom vikt och BMI-kurvor är lätta att mäta skulle våra rön kunna underlätta diagnos och behandling, säger Deborah Gustafson, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Publicerad 2016-01-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 januari 2016 - 16:08 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår