Vinster med digitalisering av vården

E-recept och SMS-påminnelser om inbokade vårdbesök sparar tid och pengar i sjukvården medan nätläkare ökar tillgängligheten. Men fördelarna med digitalisering kommer inte av sig själva utan kräver ett aktivt arbete. 

I rapporten Operation digitalisering går Mårten Blix och Charlotta Levay igenom forskningslitteraturen i jakt på digitaliseringens positiva och negativa effekter för sjukvården. 

– Digitaliseringen av vården går snabbt och forskningen visar redan på vinster i form av minskade kostnader och ökad effektivitet, säger Mårten Blix.

Baserat på sammanställningar av forskningsresultat – i huvudsak från vetenskapliga tidskrifter men även från andra källor – ger författarna förslag på hur digitaliseringens potential bäst kan tas tillvara i den svenska vården. Slutsatsen är att det behövs ett målinriktat nationellt arbete för en effektiv digital vård och ett anpassat ersättningssystem.

– Det finns en stor potential i digitaliseringen av sjukvården och kvalitetsförbättringar kan uppnås inom nästan alla områden. Men tjänsterna måste vara säkra och användarvänliga och vårdprofessionerna måste vara delaktiga i utvecklingen samtidigt som stat och landsting verkar stödjande, säger Mårten Blix.

Rapporten har gjorts på uppdrag av Expertrådet för studier i offentlig ekonomi, ESO, och kan kan laddas ner här » (nytt fönster)

Publicerad 2018-12-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 december 2018 - 17:25 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår