Webbplats för kroniker

Regeringen vill utveckla en webbplats med evidensbaserad information om behandling och forskning riktad till patienter med kroniska sjukdomar och deras närstående.

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i uppdrag att med den brittiska webbplatsen Testing Treatments interactive (TTi) som förebild, utveckla en motsvarande modell för svenska förhållanden. Uppdraget ska genomföras i samråd med företrädare för olika patientorganisationer och redovisas till Socialdepartementet senast den 15 februari 2015. SBU ska ansvara för den framtida förvaltningen av webbplatsen.

Publicerad 2014-03-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 mars 2014 - 10:42 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår