Om tidskriften

En bro mellan forskning och praktik
Äldre i Centrum är en nationell tidskrift för forskning om äldre och åldrande. I fyra nummer per år presenteras aktuella rön inom medicin, psykologi, omvårdnad, sociologi och socialt arbete med mera – alltid i en populärvetenskaplig form.

Tidskriften fungerar som en bro mellan forskare och praktiker på olika nivåer inom äldreomsorg och äldrevård men riktar sig också till en intresserad allmänhet.

Hjälper dig att följa utvecklingen
Vilka utvecklingstendenser finns inom äldreomsorgen? Hur påverkar ny lagstiftning verksamheten? Nya behandlingsmetoder inom demensvården? Ny litteratur? Äldre i Centrum håller dig informerad om de viktigaste som händer inom äldreområdet.

Fördjupning, debatt & reflektion
Du får möjlighet att fördjupa kunskaperna inom olika områden som berör äldre genom att varje nummer innehåller ett huvudtema. Perspektivet är alltid tvärvetenskapligt. I varje nummers krönika reflekterar författare, politiker och andra välkända personer över åldrandet. Dessutom: reportage, recensioner, aktuella avhandlingar och mycket annat.

Tidskriftens teman 2002-2016 » (nytt fönster, pdf, 4 sidor)

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 maj 2009 - 09:43 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår