A-Ö

Klicka på en bokstav

Visar sidor från A-Ö


A

Akademiskt vård- och omsorgsboende
Akuttestet – upptäck stroke i tid
Aldrig för sent att börja träna
Alla bör ha större kunskap
Alla får inte försämrad kognition: referens
Alla över 65 bör influensavaccineras
Allt fler sjuka äldre bor hemma
Allt fler äldre nöjda med sexlivet
Allt fler äldre vårdas hemma
Alzheimerfondens stora pris till Lund
Alzheimergen ger risk för depression
Alzheimerprotein kan hittas i huden
Analys av hyresnivåer för äldrebostäder
Analys av sammanhållen vård och omsorg
Anhörigomsorgens pris
Annons
Anpassa teknik till användaren
Antidepressiva ökar fallrisken
Antikroppar möjligt mot alzheimers
Appar, robotar & andra apparater
Arbetsterapi: mer hälsa, mindre kostnad
ASIH vid livets slut
Atlas över palliativ vård
Att få maten lagad i sitt hem
Att medverka i offentliga undersökningar – en samhällsplikt?
Att ta glädjen på allvar – musik i demensvården
Att ta hand om sin nästa
Att välja sin ålderdom
Att ärva synsätt och rädslor
Avföringsinkontinens och tarmsymptom hos äldre
Avgaser ökar risken för demens
Avhandlat: Fimpa mat med mättat fett
Avhandlat: Hur gick det sen...
Avhandlat: På gensyn
Avhandlat: Regnbåge med rynkor
Avhandlat: Smärta går att bli av med


B

Balansträning bra för bensköra
Balansträning främjar bensköra
Barbro Westerholm
Begränsat genomslag för medboende
Behandla smärta vid demens
Bemanningsföreskrifter på is
Bestämd bemanning först våren 2015
Betulaprojektet
Betulaprojektet
Bildteknik kan inte ersätta prostataprov
Biomarkörer visar vägen mot diagnostik och behandling
Blir äldre yngre eller äldre på äldrekollo?
Blodförtunnande bra för äldre
Blodprov kan skilja ut parkinson
Blodtransfusion ger inte demens
Blodtryckssänkande ger minnesproblem?
Boken Hjärnan
Borås forskar om människan i vården
Bottenbetyg för behandling av äldre
Bredda begreppet hälsa
Brist på geriatriksjuksköterskor
Bristande behandling av demenssjukdom
Bristande samarbete, bristande vård
Bristande vård vid benskörhet
Brister i den palliativa vården
Britt-Inger Saveman
Bräcke diakoni vill satsa – Luleå lägger ner
Bröstcancerrisk vid 70 för män med fetma
B-vitaminoberoende kognitivt åldrande
Bäddat för avsked
Bärnarp om all kreativitets vagga
Bäst vaccinera på förmiddagen
Bästa demensteamet finns i Enskede
Bättre bot för bensköra
Bättre liv för sjuka äldre?
Bättre måltider i äldreomsorgen
Bättre skadeprevention för äldre?
Bättre vårdåtgärder mot inkontinens


C

Carina Ohlsson och Olga Persson
CGA utvärderas i Örebro
Chip ersätter blöjvägning?
Civilsamhället som politisk kraft


D

Dansens dimensioner utforskas i nytt projekt
De flesta nöjda med omsorgen
De moderna pensionärerna
De moderna pensionärerna
De äldre – Sveriges stora outnyttjade resurs?
Debatt: Avmonopoliseringens avigsidor
Debatt: Ge oss rätt förutsättningar!
Debatt: Rätten till det sista valet
Debatt: Rätten till det sista valet
Debatt: SBU-rapport ”missar” övertygande evidensläge, kosttillägg förlänger livet på undernärda äldre
Deklaration om demensstrategi
Delade meningar om bukaortascreening
Demenspatienter deltar i vårdutveckling
Den digitala äldreomsorgen
Den ljusnande framtidens omsorg och vård – teknologi en katalysator för nytänkande
Den som lever får se
Den stora gruppen kan bli bättre
Den viktiga maten och den sociala måltiden
Depression ökar risken att dö av stroke
Design underlättar för demenssjuka
Det finns hjälp att få!
Det finns massor av kunskap – som inte används
Det går att förebygga demens – till viss del
Det gäller att förstå vad doktorn säger
Det handlar om helhet – geriatrikens betydelse sett med en junior läkares ögon
Det handlar om rättvisa!
Det livslånga föräldraskapet
Detta borde valrörelsen handla om
Diagnos som måste uppmärksammas
Dietiststöd gav trevligare måltid
Digital kultursatsning för äldreomsorgen
Digitaliserade demensriktlinjer
Dofttest kan identifiera demens
Dora ställer upp för forskningen
Då igen: en provinsialläkares anteckningar
Dålig effekt av inkontinensläkemedel
Dålig information om sviktdiagnos
Dåligt med hjälp mot värken
Dåligt stöd för missbrukande pensionär
Där dofterna bor
Därför dör fler i demensdiagnos
Dödsrädda sjuksköterskestudenter


E

Effektivare tryckerier, bättre äldrevård
Efter avhandlingen
El kan hjälpa äldres sår
En av tio 65+ lever under EU-nivå
En av tre riskerar hemvårdsskada
En demensvård utan tvång och begränsningar
En folksjukdom
En missbrukad brukarundersökning?
En myriad av insatser
En show för livet
En show för livet
En svekfull princip
Enkelt prov kan avslöja alzheimerrisk
Ersta Sköndal högskola byter namn
Ett kritiskt öga på välfärdsteknologin
Ett Sverige i miniatyr
Evidensmodell behövs i äldreomsorgen
Expertråd: Håll koll på blodtrycket
Extra pengar till äldreforskning i Lund
Extra vitaminer hjälper inte mot alzheimer


F

Facit till friskt liv
Fakta | Afasi
FAKTA | Antal anställda
Fakta | Depression, diagnostiska kriterier
FAKTA | För bättre palliativ vård
Fakta | Förnyade riktlinjer
FAKTA | GERDA-projektet
FAKTA | Gerotranscendens
FAKTA | Intervjustudie
FAKTA | Kompetensfrågan
FAKTA | Lagarna
FAKTA | LCP
FAKTA | MAS
Fakta | Neglect
FAKTA | När livsrummet krymper
FAKTA | Olika former av dödshjälp
FAKTA | Osäkra siffror
Fakta | Palliativt resursteam i Solna
Fakta | Psykoterapi
Fakta | Reformen i siffror
Fakta | Riks-Stroke
Fakta | Riskkonsumtion
Fakta | Råd till anhöriga
Fakta | Samverkan för kvinnor
FAKTA | Silviahemmet
FAKTA | Självmord vanligast bland äldre män
Fakta | SNAC-K
Fakta | Socialstyrelsens uppdrag
Fakta | Stroke
Fakta | Stroke-Riksförbundet
Fakta | Studie av utskrivna
Fakta | Sväljtest
Fakta | Testa stroke
Fakta | Trygga möten
Fakta | Två Stroke Forum i Västra Götaland
FAKTA | Umeå+-studien
FAKTA | Utsikt från ett fönster
FAKTA | Vem granskar vem?
FAKTA | Välfärdens finansiering
Fakta | Äldrepsykiatri
Fakta | Äldrestudier
Fakta om studien
Fall kan bli dödsfall
Fall kan vara – parkinson
Fall och frakturer kan förebyggas
Fallolyckor ska utbildas bort
Familjesamtal bra för omvårdnaden
Farlig förbindelse – om depression och suicid bland äldre
Farligt flimmer
Fel medicin till många 65+
Fet mat kan leda till undernäring
Fetma ger både demensrisk och -skydd
Finansiärer & samarbetspartners
Fingervisning om framtiden
Fint pris för framstående forskning
Fjärde ålderns hjälpare
Fler bensköra kvinnor behöver läkemedel
Fler fallskador för äldre
Fler händer för äldre nästa år
Fler lästips
Fler tänker på kvalitet
Fler äldre dör av alkohol
Fler äldre i politiken
Fler äldre i slutenvården
Fler äldre motionerar
Fler äldre vill bo tillsammans
Fler äldre, mer cancer
Flest äldre till sjukhus efter fall
FN: erfarenhet förebygger katastrofer
Forskaren i fokus: ”Stärk det friska åldrandet i köket”
Forskning för att utveckla äldres livskvalitet
Forskningsfält med luckor
Forskningsmedel för åldrande och hälsa
Forskningsmiljoner till Dalarna
Forskningspris till livsstilsförändrare
Fortsätta arbeta bra för hälsan
Framsteg för alzheimerdiagnostik
Friare val av hjälpmedel
Frisk eller osjuk? – hälsa och ohälsa ur ett åldrandeperspektiv
Frivillig finfika
Frågeformulär till 20 000
Få får hjälp mot gikt
Färre 80+ får farlig medicin
Färre insjuknade i demens: referens
Färre skador med stötdämpande golv
Färre återinläggningar med äldrelots
Färsk forskarskola för åldrande
För en mer självständig och aktiv vardag
För få kommuner ser hbt-äldre
För lite forskning om vården av sköra äldre
Förbättrad omsorg om äldre själv får säga
Förflyttning med förhinder
Förnyad Vård i Norden
Första Silviastipendiaten utsedd
Förvärrad depression tecken på demens
Förändring för kvalitetsregister
Förändringsledaren


G

Gamla brister finns kvar
Genom tidens lins: offentlig eller civil äldreomsorg
Genväg till osteoporosmekanism
Geronteknologiskt hackaton*
Gerontologipristagare ritar och berättar
Glöm inte läkemedelsunderbehandlingen
Gruppmöten för bättre hälsa
Guide för äldre hiv-smittade
Guld för BPSD-registret
Gunnel Torstensson


H

Har äldre personer rätt till LSS?
Hela #1/17 som pdf-tidning
Hela tidningen som bläddringsbar pdf
Hela tidningen som bläddringsbar pdf
Hela tidningen som bläddringsbar pdf
Hela tidningen som bläddringsbar pdf
Hela tidningen som bläddringsbar pdf
Hela tidningen som bläddringsbar pdf
Hemtjänst missar ensam med demens
Hemtjänst utan biståndsbeslut?
Hemtjänst vid livets slut
Hemvård – sämre villkor än i fängelse?
Hemvård är effektivt – ibland
Historiskt när G8 vill bota demens
Hjälp efter behov – eller efter ålder?
Hjälp till toaletten även i hemmet
Hjälpinsatserna ökar
Hjälpmedel bäst för den som är delaktig
Hjälpmedel vid inkontinens
Hjärtkroniker missar bästa behandlingen
Hopp om bromsmedicin vid alzheimer
Hormonskydd för äldre mäns hjärtan
Hur mycket hemtjänst som helst?
Hur olika får det bli?
Hysch-hysch om hiv
Hålen i äldreomsorgen fylls igen av anhöriga – till vilket pris?
Hälften av larmen fortfarande analoga
Hälsoråd vid läkemedelsförskrivning
Hälsosamma samtal om levnadsvanor
Hälsosamt aktivt åldrande på nätet
Hälsovinster i vården av sköra äldre
Här spisas mat och musik för minnena
Hög tid för en jämlik demensvård
Högre KOL-risk för kvinnor 65+
Hörselhjälp på nätet
Hörselskada – en missad orsak i utvecklingen av demens?


I

I praktiken: Musikterapi bryter apati
I praktiken: Scenåldern är här
I praktiken: Säg det i toner
I praktiken: Träna med Sally
I praktiken: Yoga för hjärtat
Indikatorer för bättre hjälpmedelsstatistik
Indisk-svensk forskning kring åldrande
Informell kunskap viktig i äldreomsorgen
Införlivade intressen ökar boendetrivseln
Ingen rusning efter omsorgscertifiering
Inkontinens behöver uppmärksammas mer
Inkontinensapp ska utvärderas
Inledare: Bättre liv före döden
Inledare: Frihet i en liten app
Inledare: I min dimension
Inledare: Mini, maxi & multi
Inledare: Rörelseutrymme
Inledare: Större, mindre, bättre, bäst
Innovationsmedel för omsorgen
Inspektionen för vård och omsorg
Inte alltid trygg med trygghetslarm
Inte godtagbart med stora skillnader i avgifter
Inte problemfritt med e-hälsa
Intellektuellt arbete halverar alzheimerrisk
Intensiv äldreträning topprankad
Internetterapi ger deprimerade hjälp
Intervjuad: Birgitta Vigil
Intro Åldrandets dimensioner


J

Ju förr (absolut inte) desto bättre


K

Kadmium orsak till åderförkalkning
Kalciumtillskott + kärlsjukdom = demens?
Kampanj mot fallolyckor
Kan anhöriga samarbeta med ogin offentlig omsorg?
Kapabilitet – ett nytt sätt att studera hälsa
Karina Gunnarsson
Kirurgi slår strålning vid prostatacancer
Klinisk nutrition har svag ställning i vårdsystemet
Kläderna gör tanten
Koloss på lerfötter
Kommission ska stävja fallolyckor
Kontinuerlig kartläggning ger ny kunskap
Kontinuitet kan hindra kollaps
Korta lästips
Korta lästips
Korta lästips
Kortare tid mellan sjukhus och hemvård?
Kostnader för demenssjukdom – en tickande kostnads bomb, eller?
Kroknad kropp, klokare knopp
Kronisk smärta hos var fjärde över 65
Krångliga avgifter för äldreomsorg
Krönika: Att bli äldre
Krönika: Att gå i barndöme
Krönika: Det nya åldrandet
KRÖNIKA: Det är de långa åren före döden jag tänker på
Krönika: Drivved
KRÖNIKA: Grubbel över åldrandet
Krönika: Gunlaug den äldre
KRÖNIKA: Kunde ingen ha sagt något lite tidigare?
Krönika: Minnen stora som stjärnor
KRÖNIKA: När orden tar slut
Krönika: Se människan
Krönika: Skärpning!
Kunskap att bygga vidare på
Kunskapsbank från Senior alert
Kvalitetsindikatorer för måltidsmiljö – ett krav som främjar utveckling?
Kvalitetskraven
Kvalitetsregister behöver integreras
Kvalitetsregister underlättar förbättringar
Kvinnligt, manligt och mänskligt på äldre dar
Kvinnofridslinjen & annan hjälp
Kvinnojourer
Kvinnor leder i vård och omsorg
Kvinnor lever längre – men med ohälsa
Kvinnor vårdar maken mer
Källor
Könsskillnader kvarstår i vård och omsorg


L

Lagen om valfrihet – en grund för att få bestämma själv?
Lagändring förenklar hjälpmedelsval
Lars Bäckman
LEDARE: 100 nummer med äldreforskning!
LEDARE: Döden, döden …
LEDARE: Finns en nyckel?
LEDARE: Fungerar jag mår jag bra
LEDARE: Hjälp som passar mig
LEDARE: Måltid – inte utfodring
LEDARE: Rätten till rätt vård
LEDARE: Var finns äldrefrågorna?
LEDARE: Är det tabu att prata om kiss och bajs?
Leif Mannerström Årets senior 2014
Liten fraktureffekt för vit D + kalcium
Litet fokus på äldre i primärvården
Litteratur Brain maintenance
Livsgnistan väckte lusten att forska
Livsstilen förlänger livet efter 75: referens
Lukt – ett sinne som går att träna
Luktsinnesträning för bibehållen matlust
Långt liv med hiv – ett vårdperspektiv
Läkaresällskapet prisar demensforskning
Läkemedel skickar äldre till sjukhus
Läkemedel till nytta och problem
Läkemedelsbehandling av alzheimer: Från broms till bot?
Länge leve äldrerörelsen
Längre behandling, bättre AD-prognos
Längre liv blir sjukt till slut
Länsstyrelsen i Stockholm: Utbildning behövs!
Läsplattor ska underlätta vid mild demens
Lästips
Lästips
Lästips: Alla dessa skandaler som kom och gick...
Lästips: En chefs vedermödor och glädjeämnen
Lästips: En riskabel historia
Lästips: Härifrån till paradiset
Lästips: Äventyret att bli gammal


M

Makt eller börda
Makt eller börda: En jämförelse av social position för 70+ i Mellanöstern och Sverige
Mammans situation gav forskningsidéer
Mannerström årets gerontologipristagare
Mannerström: "Då blir jag förbannad"
Martin Lövdén
Matintresse, gott ledarskap och lite jävlaranamma
Med demenssjukdom i generna
Med flykt i sinnet
Med patienten som partner
Med röd näsa i demensvården
Meddelarskydd i privat vård och omsorg
Medelhavsmat kan minska brytrisken
Mer forskning behövs om svårläkta sår
Mer forskning om självmord bland äldre
Mer hjälp till hjälpmedelsval
Mer kunskapsunderlag i socialtjänsten
Mer kvalitet efter utredning?
Mer läsning
Mer minnen på museum
Mer om artikelförfattarna
Mer palliation, mindre olämplig medicin
Mer sjukdomsförebyggande insatser krävs
Mikael Thörn
Miljoner för äldreprestationer
Miljoner till strokeforskning i Lund
Minnesträning
Minska risken för demens
Minskad incidens av demens
Minskad ålderism?
Minskning av olämpliga läkemedel till multisjuka
Mobil läkare och ett enda nummer att ringa
Mottagning för läkemedelsgenomgång
Motverka musklernas molekylära åldrande
Multisjukt i munnen
Munsårsvirus ökar demensrisk
Målstyrning i den resultatlösa omsorgen
Måltavla för alzheimerbehandling
Många ensamma i omsorgen
Många lever ett gott liv – länge
Många lever ett gott liv – länge
Möjlig effekt på alzheimer med omega-3
Möjliggörare för rörelse


N

Nej till frivillig omsorg
Nobelforskning användbar för alzheimer
Nobelpris med koppling till demens
Normalt åldrande
Nr 1/2009 • En fråga om kön...
Nr 1/2010 • Vem ska betala?
Nr 2/2010 • Demens – se människan framför sjukdomen
Nr 2/2011 • Rätt vård
Nr 3/2009 • Ett anständigt liv – med lite guldkant, tack!
Nr 4/2010 • Beroende av oberoende
Nu minskar antalet demensfall
Ny arbetsmodell gav ökad trygghet
Ny diagnosmetod vid alzheimer
Ny forskning om självmord bland äldre
Ny guide för efterlevande
Ny lagstiftning för äldre
Ny läkemedelslag 2016
Ny medarbetare på redaktionen
Ny mekanism bakom åldersdiabetes
Ny myndighet för funktionsnedsatta
Ny ranking av seniorboenden
Ny rapport om den åldrande befolkningen
Ny redaktion: Nu kastar vi loss
Ny standard för äldrevården
Ny studie om risker med mjölk
Ny utbildning ska hjälpa anhöriga
Ny webbkurs inom palliativ vård
Ny webbtjänst för hjälpmedel på 1177.se
Nya avhandlingar
Nya avhandlingar
Nya avhandlingar
Nya avhandlingar
Nya avhandlingar
Nya avhandlingar
Nya bemanningsregler i äldreomsorgen
Nya diagnoskriterier – begreppet demens är struket
Nya enkätresultat om äldreomsorgen
Nya hygienrutiner i hemtjänsten
Nya ministrar för äldre och äldreforskning
Nya riktlinjer för parkinson och MS
Nya vänner på nätet
Nyfiken på åldrande styvfamiljer
Nygamla boendebemanningskrav
Nyheter
Nyskapad upphandlingsmyndighet
Nytt & noterat
Nytt & noterat: notiser
Nytt & noterat: notiser
Nytt & noterat: notiser
Nytt & noterat: notiser
Nytt & noterat: notiser nr 1/16
Nytt & noterat: nyhetsartiklar
Nytt & noterat: nyhetsartiklar
Nytt & noterat: nyhetsartiklar
Nytt & noterat: nyhetsartiklar
Nytt & noterat: nyhetsartiklar nr 1/16
Nytt fynd av alzheimerforskare
Nytt stöd i biståndshandläggarvardagen
Nytt äldreforskningscentrum invigt
Nyupptäckt tecken på alzheimer
När den demenssjuke bor hemma
När maten kommer hem
När nutritionen naggas
När näringen inte når fram
När omvårdnaden blir ett med tekniken
När synen blivit sämre
När äldre tänker på döden


O

Obalans mellan signalsystem
OECD: Svensk äldrevård inför prövning
Ohälsa hos var tredje anhörigvårdare
Oklar behandling av depression hos äldre
Oklar nytta med kosttillägg till äldre
Okända värdighetsgarantier
Olika avgifter på maten
Olika former av urininkontinens
Olika minnestyper
Olämpliga läkemedel fortsätter minska
Om personcentrerad vård: Se en medmänniska
Om tidskriften
Omsorgspersonal relativt tillfreds – men...
Omöjligt vara chef i äldreomsorgen?
Oro och ensamhet i äldreomsorgen
Osby bäst på äldreinformation
Otydlig statlig styrning
Oväntat utfall av läkemedelsgenomgångar


P

P för prostatacancer? Inte än...
Peka ut något...
Pensionären i populärkulturen
Personfokus kortar vårdtid vid hjärtsvikt
Peter: ”Se till att få hjälp och att få rätt skydd!”
Pillers påverkan på multisjukas mortalitet
Porträtt Bo Malmberg: ”Dags att lyfta fram nyanserna i åldrandet”
Porträtt Laura Fratiglioni: Senior signora
Porträtt Miia Kivipelto: Förändringsledaren
Porträtt Susanne Iwarsson: "Trögt föra ut forskningen till byggbranschen"
Porträtt Synneve Dahlin-Ivanoff: ”Implementering är jättesvårt”
Porträtt: Den ofrivillige akademikern
Positivt resultat för kommunerna 2013
Potential för vardagsrehab
Primärvårdens ansvar
Prioriterar forskning som förbättrar för äldre
Pris för mormors digitala resa
Pris till nyskapande alzheimerforskning
Prisad skildring av åldrandet: ett marigt mysterium
Priser vid demensgala
Privata vårdföretag ska informera mera
PRO: Inför särskilda äldremottagningar
PRO: Sämre för äldre 2015
Profession ska leda offentlig sektor
Professur ska bredda geriatrisk forskning
Projekt Cobra - cognition, brain and aging
Psykisk ohälsa hos en av fem äldre
Publikationer om våld
Pulskampanj ska rädda liv
På gång: Ny version av riktlinjerna
På spaning efter framtidens äldreomsorg


Q

Qigong och taichi kan minska depression


R

Redaktion
Redaktionsråd
Reformer gav mindre jämlik vård
Rehabilitering av en åldrande rörelseapparat
Rekommenderad kost för god hälsa – i dag och på (ännu) äldre dar
Rekord i välfärd
Riktad demensvård i framtida hemtjänst?
Riskabla trygghetslarm fortfarande i bruk
Robotar inte bara till hjälp
Robotar, övervakning & etik i äldrevården
Rutinfrågor för att utröna övergrepp
Rättssäker omsorg i färsk skrift
Rökare riskerar starr
Rörelse och demenssjukdom
Rörligare artrosled med träning


S

Samarbete akademi – industri
Samarbetet med ideella organisationer växer
Samband miljögifter–demens
Sammanhållen vårdkedja ökar kvaliteten
Sammanvägd minnesprestation
Samordnare kan ge förbättrad vård
Samordning ska förbättra forskningen
Samtal stödjer äldre med smärta
Samverkan ger hälsosamt åldrande
Satsa på måltidsmiljö
Satsning gav (lite) bättre äldrevård
SBU utvidgas och blir – SBU
SBU: Träning minskar risk för fallfrakturer
SBU-rapport: Oklar nytta med kosttillägg till undernärda äldre
Scenåldern är här
Seminarium om vägen till hälsa
Seniora läkare behövs
Seniorvänligast 2013 utsedda
Sent störd sömn ökar risk för alzheimers
Sexundersökning även för 65 +
Silvia får äldreomsorgsseminarium
Sju myndigheter samlar sina regler
Sjuklig fobi hos var tionde 70–80-åring
Sjuksköterska får Silviastipendium
Sjunkande dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar
Självmord vanligast bland äldre män
SKL och Kommunal överens om kompetens
Skotsk äldreforskare hedersdoktor i Umeå
Skrivande journalist sökes
Skärpta krav ska förebygga undernäring
Slutspurt för nationell träningskampanj mot fall
Smakar det så doftar det
Smer utreder övervakning och robotar
Smör, grädde och kärlek
Snabb skånsk strokeinsats permanentas
Snabbare på benen efter höftfraktur
Snart smart rollator?
Socialstyrelsen förtydligar tvång och skydd
Socialstyrelsen utformar äldresatsning
Socialtjänstlagen – ett tidsdokument från en svunnen tid?
Socialtjänstlagen om våld och övergrepp
Sockerkontroll kan stoppa demens
Som man frågar får man svar
Sorgen behöver inte döda
SoS: Oacceptabel akutvistelse för 80+
SPF med nytt namn och ny ordförande
SPF välkomnar äldreboendegaranti
Spotlight: Var femte äldre står utan digital teknik
Stadens äldre mår bättre
Standard för kvalitet i äldreomsorgen
Starkt stöd för välfärd
Statlig stimulans en ostadig byggsten
Stoppa hjärtstartare i livets slutskede
Stor okunskap om munhälsa
Stora gerontologipriset till Bo Malmberg
Stort behov av fler studier
Stort behov av forskning inom äldrevården
Strandberg får Sohlberg-priset
Strategi för anhörigstöd saknas
Strokevården sämre
Studie av kostnadseffektiv demensvård
Studie av åldrande på cellnivå
Studie om apotekarstöd för 75 +
Studie om tiden efter stroke
Studie visar brister i brandskydd för äldre
Styrketräning mot demens
Styrkt av träning
Stöd för vårdnätverk
Stöd och hjälp vid måltid
Stöd till forskning om åderförkalkning
Stöd vid upphandling av välfärdsteknik
Störd inflammation vid alzheimers
Större text
Svag inre styrka sänker livskvaliteten
Svensk AD-diagnostik blir världsstandard
Svenskt förslag om välfärdsteknik nästa år
Svenskt-indiskt avtal om äldreforskning
Sverige inte längre bäst för åldrande
Sverige tredje bäst för äldre
Svåra samtal
Svårt att svälja
Svårt vårda äldre med kognitionssvikt
Svårt ändra äldres körvanor
Så blir åldern hälsosam
Så blir äldre med hjärtsvikt effektiva
Så formas vardagens mobilitetsmönster
Så mycket bättre – antibiotika, bilar och world wide web gör äldre robustare än förr
Så ska munhälsan bättras på äldreboendet
Så söker kommunerna bemanningsbidrag
Säkrare smarta hem
Sämre luktsinne – ökad dödlighet
Sämre luktsinne varnar för demens
Sämre personkontinuitet i hemtjänsten
Sänkt hörsel hos äldre relaterat till personlighetsförändring


T

Ta andfåddhet på allvar
Tandlöst hos var femte äldre utlandsfödd
Tandvårdsbidrag från 65
Tandvårdsstöd missar äldre tänder
Tarmbakterier påverkar alzheimer
Team är bäst vid stroke och höftfraktur
Teknik och demens – hur går det ihop?
Teknik som komplement
Tekniken utmanar äldres integritet
Telomerlängd knyts till alzheimers
Tema: Liv före döden
Tema: Multisjukt -- mängden definitioner försvårar för forskarna
Tendens till minskning av demens
Tidig hjälp kan bevara synen
Tidig test förutsäger strokespasticitet
Till minne: Han såg åldrandets möjligheter
Tilliten i demensvården beforskas
Tillvarovävens hållbarhet & revor
Tillämpningar av åldersforskning: Möjligt?
Tips för att hålla hjärnan i form när man åldras
Toppforskare: bekämpa alzheimer
Trovärdig tidskrift
Trygghet – på vems villkor?
Trygghetslarm som framtidsinnovation
Träna före och efter operation
Träna med Sally
Träning förbättrar minnet – upp till 70
Träningsråd för äldreboende
Tusentals mail och samtal efter TV-serie
Tveksam testosteronbehandling
Tvillingstudier i kubik
Tvillingstudier visar livsstilens betydelse
Tysk-svenskt forskningslabb om åldrande
Tyst om åldrande på gruppboende
Tändernas roll för hjärnhälsan: referenser


U

Ultraljud varnar för hjärt-/kärlsjukdom
Umeå årets Strokeenhet 2010
Underbehandling av äldre missas
Underkänd äldresjuksköterskeutbildning
Undernäring – ett problem som inte prioriteras
Ung alzheimerforskare får Silvias pris
Ungdomskänsla förlänger livet
Uppdrag från regeringen
Uppdrag: aktions­forskning*
Upplysande studie om solrum
Upprop om nattfasta: ”Ta fast tjuven”
Urinläckage har ingen högstatus
Utbildning för demensvård utan tvång
Utbildning hjälper anhöriga
Utemiljöns betydelse
Utevistelse på schemat
Utgivningsplan 2017
Utmärkelser
Utmärkt psykiatrisk vård för äldre
Utredare vill satsa på äldres boende


V

Vad händer på äldrekollo?
Vanligare arbeta efter 65
Var det bättre förr?
Varannan 75-plussare surfar på nätet
Varför vill inte anhöriga ha hjälp?
Varumärkt vårdmodell för demenssjuka


W

Webbplats för kroniker
Webbutbildning om läkemedel – för äldre
Webbutbildning om läkemedelsbehandling
Webbutbildningar paketerar kunskap


V

Vem ska ta hand om farmor


W

WHO förespråkar åldersanpassat samhälle


V

Vi blir äldre
Viktig kost vid diabetes
Viktigt avslöja tidig Parkinsondemens
Viktigt verktyg för att studera åldrande
Viktkoll kan underlätta demensdiagnos
Vision: fler chefer, bättre omsorg
Vitamin + kalcium kan skydda skelettet
Volontärfärdssamhället
Volontärlarm via app under lupp
Våld – hot
Vårdhund lindrar alzheimer
Vårdsamordnare inte dyrare
Vägledning för upphandling
Vägledning vid vinterkräksjuka
Värdebaserad vård får forskningsmedel


Y

Y-förlust ökar risken för alzheimer
Yrkesstruktur förklarar löneskillnader
Yrsel ofta botbart


Å

Ålder och kön påverkar hjärtbehandling
Åldrad hjärnaktivitet försämrar minnet
Åldrande krönika
Åldrande känslor: referenser
Åldrandet påverkar sjukhusvården
Åsa Witkowski


Ä

ÄiC 1/15 som bläddringsbar pdf
ÄiC 2/15 som bläddringsbar pdf
ÄiC 3/14 som bläddringsbar pdf
ÄiC 4/14 som bläddringsbar pdf
ÄiC nr 1/13 som bläddringsbar pdf
ÄiC nr 1/14 som bläddringsbar pdf
ÄiC nr 2/13 som bläddringsbar pdf
ÄiC nr 2/14 som bläddringsbar pdf
ÄiC nr 3/13 som bläddringsbar pdf
ÄiC nr 4/13 som bläddringsbar pdf
Äldre behöver mer protein än yngre
Äldre blir starkare i GIH:s hälsoprojekt
Äldre kvinnor visar motionens betydelse
Äldre lär äldre om datorer och internet
Äldre mest aktiva i friluftslivet
Äldre patienter kvar längst på akuten
Äldre skildras inte som individer
Äldre tedrickare mindre deprimerade
Äldre väntar längst på akuten
Äldreanpassad depressionsvård
Äldreboende får övervaka korridor
Äldreboenderenovering beforskas
Äldreministerns framtidsresa
Äldreomsorgen brister i valfrihet
Äldreomsorgens Janusansikte
Äldreomsorgens omöjliga uppdrag
Äldres ansvar för fall
Äldres hälsa bättre än 1980
Äldres läkemedelsbehandling får Guldpiller
Äldres njurar kräver hänsyn
Äldres resmöjligheter i kollektivtrafiken
Äldrevården ackrediteras
Äldrevänligt i Uppsala
Äntligen hemmastadd?
Ättestupans förvandlingar


Ö

Ökad aktivitet bra för hjärnan: referenser
Ökad beredskap förebygger ohälsa i hettan
Ökad insyn i välfärden
Ökade risker efter stroke för ensammän
Ökat antal fallolyckor – fyra dör per dag
Ökning av högt blodtryck bland äldre
Öppna jämförelser – utveckling pågår
Övrigt
Loading   Sökning pågår