A-Ö

Klicka på en bokstav

Visar sidor från A-Ö


A

Akademiskt vård- och omsorgsboende
Aktiv livsstil med balansskola
Akuttestet – upptäck stroke i tid
Aldrig för sent att börja träna
Alla bör ha större kunskap
Alla får inte försämrad kognition: referens
Alla över 65 bör influensavaccineras
Allt fler sjuka äldre bor hemma
Allt fler äldre besökare i tandvården
Allt fler äldre nöjda med sexlivet
Allt fler äldre vårdas hemma
Alltfler äldre saknar ett eget hem
Alzheimerfondens stora pris till Lund
Alzheimergen ger risk för depression
Alzheimerprotein kan hittas i huden
Analys av hyresnivåer för äldrebostäder
Analys av sammanhållen vård och omsorg
Anhöriga känner skuld
Anhörigomsorgens pris
Anhörigvården hänger på kvinnorna
Annan alzheimerbehandling för ensamma
Annons
Anpassa teknik till användaren
Antidepressiva ger inte ökad fallrisk
Antidepressiva ökar fallrisken
Antikroppar möjligt mot alzheimers
Appar, robotar & andra apparater
Arbetsterapi: mer hälsa, mindre kostnad
ARC Hantera irrelevant information blir svårare med åren
ARC Kan ett aktivt liv skydda mot de negativa konsekvenserna av en svår barndom?
ARC Minskade skillnader i medellivslängd: männen knappar in
ARC Nationell e-infrastruktur för forskning om äldre och åldrande
ARC Oregelbunden hjärtrytm kopplat till ökad risk för demens
ASIH vid livets slut
Assistans avgörande vid parkinson
Atlas över palliativ vård
Att få maten lagad i sitt hem
Att medverka i offentliga undersökningar – en samhällsplikt?
Att ta glädjen på allvar – musik i demensvården
Att ta hand om sin nästa
Att välja sin ålderdom
Att ärva synsätt och rädslor
Avföringsinkontinens och tarmsymptom hos äldre
Avgaser ökar risken för demens
AVHANDLAT Andlighet stöder åldrandet
AVHANDLAT Att vägra omsorg från vissa
AVHANDLAT Bättre läkemedelsförpackningar behövs
AVHANDLAT Dammsugningen kan vänta
AVHANDLAT Hallå där...
AVHANDLAT Hon mäter hälsoförsämring
AVHANDLAT Hur gick det sen...
AVHANDLAT Hur gick det sen...
AVHANDLAT Hur gick det sen...
AVHANDLAT Hur gick det sen…
AVHANDLAT Hur gick det sen…
AVHANDLAT Hur gick det sen…
AVHANDLAT Hur gick det sen…
AVHANDLAT Hur gick det sen…
AVHANDLAT Nya avhandlingar
AVHANDLAT Nya avhandlingar
AVHANDLAT Nya avhandlingar
AVHANDLAT Nya avhandlingar
AVHANDLAT Nya avhandlingar
AVHANDLAT Nya avhandlingar
AVHANDLAT Nya avhandlingar
AVHANDLAT Nya avhandlingar
AVHANDLAT Nya avhandlingar
AVHANDLAT Pappersarbete är också god omsorg
AVHANDLAT På gensyn
AVHANDLAT Rehab hemma lika bra som på sjukhus
AVHANDLAT Träning viktigare än kosttillskott
AVHANDLAT Åldras hälsosamt i rullstol
Avhandlat: Fimpa mat med mättat fett
Avhandlat: Livsgnistan väckte lusten att forska
Avhandlat: Prioriterar forskning som förbättrar för äldre
Avhandlat: Regnbåge med rynkor
Avhandlat: Smärta går att bli av med


B

Bakterier kan skydda skelettet
Balansträning bra för bensköra
Balansträning främjar bensköra
Bara varannan kontrollerar blodtrycket
Barbro Westerholm
Barn botar äldres digitala utanförskap
Begränsat genomslag för medboende
Behandla smärta vid demens
Bemanningsföreskrifter på is
Benamputerade lågt prioriterade
Bestämd bemanning först våren 2015
Besök Äldreforskningens tält 12–13 juni
Betulaprojektet
Betulaprojektet
Bildteknik kan inte ersätta prostataprov
Biomarkörer visar vägen mot diagnostik och behandling
Blir äldre yngre eller äldre på äldrekollo?
Blodförtunnande bra för äldre
Blodprov kan ge ledtrådar vid alzheimer
Blodprov kan skilja ut parkinson
Blodprov mäter risk för åldersdiabetes
Blodtransfusion ger inte demens
Blodtryckssänkande ger minnesproblem?
Boken Hjärnan
Borås forskar om människan i vården
Bottenbetyg för behandling av äldre
Bredda begreppet hälsa
Brist på geriatriksjuksköterskor
Bristande behandling av demenssjukdom
Bristande kunskap om hudcancer hos äldre
Bristande samarbete, bristande vård
Bristande vård vid benskörhet
Brister i den palliativa vården
Brister i vården kring delirium
Britt-Inger Saveman
Bräcke diakoni vill satsa – Luleå lägger ner
Bröstcancerrisk vid 70 för män med fetma
B-vitaminoberoende kognitivt åldrande
Bäddat för avsked
Bärnarp om all kreativitets vagga
Bäst vaccinera på förmiddagen
Bästa demensteamet finns i Enskede
Bättre balans med förstärkt verklighet
Bättre behandling mot benskörhet
Bättre bot för bensköra
Bättre liv för sjuka äldre?
Bättre motivation med intensiv träning
Bättre måltider i äldreomsorgen
Bättre skadeprevention för äldre?
Bättre smärtlindring behövs
Bättre stöd behövs efter höftfraktur
Bättre vårdåtgärder mot inkontinens


C

Carina Ohlsson och Olga Persson
Cellprov efter 60 sänker cancerrisk
CGA utvärderas i Örebro
Chans till dispens ska öka trafiksäkerheten
Chip ersätter blöjvägning?
Civilsamhället som politisk kraft


D

Dammsugningen kan vänta
Dansens dimensioner utforskas i nytt projekt
De flesta nöjda med omsorgen
De moderna pensionärerna
De äldre – Sveriges stora outnyttjade resurs?
DEBATT Vad hindrar en äldreomsorgsförsäkring?
DEBATT Vad hindrar en äldreomsorgsförsäkring?
Debatt: "Ta fast tjuven" – om nattfasta för äldre
Debatt: Avmonopoliseringens avigsidor
Debatt: En svekfull princip
Debatt: Ge oss rätt förutsättningar!
Debatt: Rätten till det sista valet
Debatt: Rätten till det sista valet
Debatt: SBU-rapport ”missar” övertygande evidensläge, kosttillägg förlänger livet på undernärda äldre
Deklaration om demensstrategi
Delade meningar om bukaortascreening
Demenspatienter deltar i vårdutveckling
Den digitala äldreomsorgen
Den ljusnande framtidens omsorg och vård – teknologi en katalysator för nytänkande
Den stora gruppen kan bli bättre
Den viktiga maten och den sociala måltiden
Depression ökar risken att dö av stroke
Depressioner ökar med stigande ålder
Design underlättar för demenssjuka
Det finns hjälp att få!
Det finns massor av kunskap – som inte används
Det går att förebygga demens – till viss del
Det gäller att förstå vad doktorn säger
Det handlar om helhet – geriatrikens betydelse sett med en junior läkares ögon
Det handlar om rättvisa!
Det livslånga föräldraskapet
Detta borde valrörelsen handla om
Diagnos som måste uppmärksammas
Diagnostikforskare får alzheimerpris
Dietiststöd gav trevligare måltid
Digital kultursatsning för äldreomsorgen
Digitaliserade demensriktlinjer
Dofttest kan identifiera demens
Då igen: en provinsialläkares anteckningar
Dålig effekt av inkontinensläkemedel
Dålig information om sviktdiagnos
Dålig översikt över munhälsan
Dåligt med hjälp mot värken
Dåligt stöd för missbrukande pensionär
Där dofterna bor
Därför blir vi tyngre med åren
Därför dör fler i demensdiagnos
Dödsrädda sjuksköterskestudenter


E

Effekt av minnesapp studeras
Effektivare tryckerier, bättre äldrevård
Efter avhandlingen
El kan hjälpa äldres sår
En av tio 65+ lever under EU-nivå
En av tre riskerar hemvårdsskada
En demensvård utan tvång och begränsningar
En folksjukdom
En missbrukad brukarundersökning?
En myriad av insatser
En show för livet
Enkelt prov kan avslöja alzheimerrisk
Ersta Sköndal högskola byter namn
Ett kritiskt öga på välfärdsteknologin
Ett åldrande i beroende
Exoskelett förhindrar fall
Expertråd: Håll koll på blodtrycket
Extra pengar till äldreforskning i Lund
Extra vitaminer hjälper inte mot alzheimer


F

Facit till friskt liv
Fakta | Afasi
FAKTA | Antal anställda
Fakta | Depression, diagnostiska kriterier
FAKTA | För bättre palliativ vård
Fakta | Förnyade riktlinjer
FAKTA | GERDA-projektet
FAKTA | Gerotranscendens
FAKTA | Intervjustudie
FAKTA | Kompetensfrågan
FAKTA | Lagarna
FAKTA | LCP
FAKTA | MAS
Fakta | Neglect
FAKTA | När livsrummet krymper
FAKTA | Olika former av dödshjälp
FAKTA | Osäkra siffror
Fakta | Palliativt resursteam i Solna
Fakta | Psykoterapi
Fakta | Reformen i siffror
Fakta | Riks-Stroke
Fakta | Riskkonsumtion
Fakta | Råd till anhöriga
Fakta | Samverkan för kvinnor
FAKTA | Silviahemmet
FAKTA | Självmord vanligast bland äldre män
Fakta | SNAC-K
Fakta | Socialstyrelsens uppdrag
Fakta | Stroke
Fakta | Stroke-Riksförbundet
Fakta | Studie av utskrivna
Fakta | Sväljtest
Fakta | Testa stroke
Fakta | Trygga möten
Fakta | Två Stroke Forum i Västra Götaland
FAKTA | Umeå+-studien
FAKTA | Utsikt från ett fönster
FAKTA | Vem granskar vem?
FAKTA | Välfärdens finansiering
Fakta | Äldrepsykiatri
Fakta | Äldrestudier
Fakta om studien
Fall kan bli dödsfall
Fall kan vara – parkinson
Fall och frakturer kan förebyggas
Fall på rätt sätt
Fallolyckor ska utbildas bort
Familjesamtal bra för omvårdnaden
Farlig förbindelse – om depression och suicid bland äldre
Farligt flimmer
Fel medicin till många 65+
Fet mat kan leda till undernäring
Fetma ger både demensrisk och -skydd
Finansiärer & samarbetspartners
Fingervisning om framtiden
Fint pris för framstående forskning
Fisk ökar kvinnors muskelmassa
Fjärde ålderns hjälpare
Fler bensköra kvinnor behöver läkemedel
Fler fallskador för äldre
Fler händer för äldre nästa år
Fler kvinnor än män får kommuninsatser
Fler läkemedel under sista tiden
Fler lästips
Fler olämpliga läkemedel efter fraktur
Fler tänker på kvalitet
Fler äldre dör av alkohol
Fler äldre i politiken
Fler äldre i slutenvården
Fler äldre motionerar
Fler äldre och längre besök på akuten
Fler äldre vill bo tillsammans
Fler äldre, mer cancer
Flerspråkigt närståendestöd
Flest äldre till sjukhus efter fall
FN: erfarenhet förebygger katastrofer
Forskare följer existentiella samtal
Forskare för och emot privatisering
Forskare låter malmöbor leva italienskt
Forskare vill se fler äldre i arbete
FORSKAREN I FOKUS ”Stärk det friska åldrandet i köket”
FORSKAREN I FOKUS ”Så länge jag kan skriva kan jag forska”
FORSKAREN I FOKUS ”Ålderismen är djupt rotad”
FORSKAREN I FOKUS Alzheimerdetektiven
FORSKAREN I FOKUS De unga äldreforskarna
FORSKAREN I FOKUS En tankspridd typ
FORSKAREN I FOKUS Förkämpe för en bättre äldrevård
FORSKAREN I FOKUS Gerontologigeneralen som gick i pension
FORSKAREN I FOKUS Hon laborerar med verkligheten
FORSKAREN I FOKUS Sjukdomen på spåren
Forskarfilm om assistansrätt för äldre
Forskning för att utveckla äldres livskvalitet
Forskning för bättre hörsel på äldre dagar
Forskning om anhörigstöd till partner
Forskning om demensvård hemma
Forskningsfält med luckor
Forskningsmedel för åldrande och hälsa
Forskningsmiljoner till Dalarna
Forskningspris till livsstilsförändrare
Forskningsstöd till tillgänglighetsapp
Fortsätta arbeta bra för hälsan
Framsteg för alzheimerdiagnostik
Friare val av hjälpmedel
Frisk eller osjuk? – hälsa och ohälsa ur ett åldrandeperspektiv
Frivillig finfika
Frågeformulär till 20 000
Få får hjälp mot gikt
Få makar på pensionsrätterna
Få äldre riksdagsledamöter
Färre 80+ får farlig medicin
Färre demenssjuka, men ökning att vänta
Färre insjuknade i demens: referens
Färre skador med stötdämpande golv
Färre återinläggningar med äldrelots
Färsk forskarskola för åldrande
För en mer självständig och aktiv vardag
För få kommuner ser hbt-äldre
För lite forskning om vården av sköra äldre
Förbättra kunskapen om servicerobotar
Förbättrad omsorg om äldre själv får säga
Förflyttning med förhinder
Förnyad Vård i Norden
Första Silviastipendiaten utsedd
Försämringar i äldres njurhälsa
Förvärrad depression tecken på demens
Förändring för kvalitetsregister
Förändringsledaren


G

Gamla brister finns kvar
Gammal skallskada ökar demensrisken
Genen som ger minskad demensrisk
Genom tidens lins: offentlig eller civil äldreomsorg
Genväg till osteoporosmekanism
Geronteknologiskt hackaton*
Gerontologipris till äldsta bloggaren
Gerontologipristagare ritar och berättar
Glöm inte läkemedelsunderbehandlingen
God kondition sänker demensrisken
Gruppmöten för bättre hälsa
Grönt ljus för Linköpingsmodellen
Guide för äldre hiv-smittade
Guld för BPSD-registret
Gunnel Torstensson


H

Har äldre personer rätt till LSS?
Hela #1/17 som pdf-tidning
HELA #1/18 SOM PDF-TIDNING
HELA #1/19 SOM PDF-TIDNING
Hela #2/17 som pdf-tidning
Hela #2/18 som pdf-tidning
HELA #2/19 SOM PDF-TIDNING
Hela #3/17 som pdf-tidning
Hela #3/18 som pdf-tidning
HELA #3/19 SOM PDF-TIDNING
Hela #4/17 som pdf-tidning
Hela #4/18 som pdf-tidning
HELA #4/19 SOM PDF-TIDNING
Hela tidningen som bläddringsbar pdf
Hela tidningen som bläddringsbar pdf
Hela tidningen som bläddringsbar pdf
Hela tidningen som bläddringsbar pdf
Hela tidningen som bläddringsbar pdf
Hela tidningen som bläddringsbar pdf
Hemtjänst missar ensam med demens
Hemtjänst utan biståndsbeslut?
Hemtjänst vid livets slut
Hemvård – sämre villkor än i fängelse?
Hemvård är effektivt – ibland
Historiskt när G8 vill bota demens
Hjälp efter behov – eller efter ålder?
Hjälp till toaletten även i hemmet
Hjälpinsatserna ökar
Hjälpmedel bäst för den som är delaktig
Hjälpmedel vid inkontinens
Hjärnsjukdomar begränsar multisjuka mer
Hjärtkroniker missar bästa behandlingen
Hjärtpump på prov
Hopp om bromsmedicin vid alzheimer
Hormonskydd för äldre mäns hjärtan
Hur mycket hemtjänst som helst?
Hur olika får det bli?
Hysch-hysch om hiv
Hålen i äldreomsorgen fylls igen av anhöriga – till vilket pris?
Hårdare straff för forskningsetiska brott
Hälften av larmen fortfarande analoga
Hälsoråd vid läkemedelsförskrivning
Hälsosamma samtal om levnadsvanor
Hälsosamt aktivt åldrande på nätet
Hälsovinster i vården av sköra äldre
Här spisas mat och musik för minnena
Hög tid för en jämlik demensvård
Högre dödlighet med restriktiv transfusion
Högre KOL-risk för kvinnor 65+
Hörselhjälp på nätet
Hörselskada – en missad orsak i utvecklingen av demens?


I

I PRAKTIKEN ”Samverka med äldre för bättre design”
I PRAKTIKEN Bra att prata glada minnen
I PRAKTIKEN Forskare startar läsgrupper
I PRAKTIKEN Grönskande omsorg
I PRAKTIKEN Han samarbetar med forskningen
I PRAKTIKEN Kunskapslyft i kommunerna
I PRAKTIKEN Livsviktig läsning
I PRAKTIKEN Med livet som laboratorium
I PRAKTIKEN Myrsteg mot bättre ergonomi
I PRAKTIKEN Privat utförare: ”Inte lätt samarbeta med forskningen”
I PRAKTIKEN Sorg, död och andra livsviktiga saker
I PRAKTIKEN Trampar för allt vad njurarna håller
I PRAKTIKEN Yoga för hjärtat
I praktiken: ”Arbetssättet är unikt”
I praktiken: ”En bra början”
I praktiken: En show för livet
I praktiken: Evidensmodell behövs i äldreomsorgen
I praktiken: Med röd näsa i demensvården
I praktiken: Musikterapi bryter apati
I praktiken: Scenåldern är här
I praktiken: Säg det i toner
I praktiken: Träna med Sally
I praktiken: Uppdrag aktions­forskning*
Ideellt arbete bra för hjärnan
Ifrågasatt screening av aortabråck
Indikatorer för bättre hjälpmedelsstatistik
Indisk-svensk forskning kring åldrande
Infektion vid kirurgi vanligare bland äldre
Informell kunskap viktig i äldreomsorgen
Införlivade intressen ökar boendetrivseln
Ingen rusning efter omsorgscertifiering
Injektioner minskar infarktrisk
Inkontinens behöver uppmärksammas mer
Inkontinensapp för män
Inkontinensapp ska utvärderas
INLEDARE Anhörigt talat
INLEDARE Att gå i pension ska vara som en schlager
INLEDARE Ett hemskt nummer
INLEDARE Kul konferens för framtiden
INLEDARE Principfasta pretentioner
INLEDARE Stort och sant
INLEDARE Större, mindre, bättre, bäst
INLEDARE Så tycker någon annan om äldreomsorgen
INLEDARE Sätt ljus på mörkret
INLEDARE Åldrandets sinnessjukdom
Inledare: Bättre liv före döden
Inledare: Frihet i en liten app
Inledare: I min dimension
Inledare: Mini, maxi & multi
Inledare: Rörelseutrymme
Innovationsmedel för omsorgen
Insatser för äldre minskar
Inspektionen för vård och omsorg
Inte alltid trygg med trygghetslarm
Inte godtagbart med stora skillnader i avgifter
Inte problemfritt med e-hälsa
Intellektuellt arbete halverar alzheimerrisk
Intensiv äldreträning topprankad
Internetterapi ger deprimerade hjälp
Intervjuad: Birgitta Vigil
Intro Åldrandets dimensioner


J

JUBEL Trettio år i forskningens tjänst


K

Kadmium orsak till åderförkalkning
Kalciumtillskott + kärlsjukdom = demens?
Kampanj mot fallolyckor
Kan anhöriga samarbeta med ogin offentlig omsorg?
Kan Ipren stärka musklerna?
Kapabilitet – ett nytt sätt att studera hälsa
Karina Gunnarsson
Kirurgi slår strålning vid prostatacancer
Klart med nationell demensstrategi
Klinisk nutrition har svag ställning i vårdsystemet
Klädbyte kan förhindra branddöd
Kläderna gör tanten
Knappt godkänt för äldremottagningarna
KOMMENTAR ”Tydliga resultat viktigast”
Kommission ska stävja fallolyckor
Kontinuitet kan hindra kollaps
Kort promenad skydd mot benbrott
Korta lästips
Korta lästips
Korta lästips
KORTA NYHETER
Kortad influensa med läkemedel
Kortare tid mellan sjukhus och hemvård?
Kostnader för demenssjukdom – en tickande kostnadsbomb, eller?
Kostnadseffektiv träning vid parkinson
Kosttillskott skyddar inte mot demens
Kraften finns i samtalet
Krockdocka för 65+
Kroknad kropp, klokare knopp
Kronisk smärta hos var fjärde över 65
Krångliga avgifter för äldreomsorg
KRÖNIKA Avveckling är lika naturlig som utveckling
KRÖNIKA De glömska själarnas nu
KRÖNIKA Identitet ... förlorad
KRÖNIKA Möt åren i Paris
KRÖNIKA Se människan
KRÖNIKA Stöd idrott för äldre
KRÖNIKA Tyngden av rostigt skrot
KRÖNIKA Vi blir bara vackrare
KRÖNIKA Ålderdomens dubbla budskap
Krönika: Att bli äldre
Krönika: Att gå i barndöme
Krönika: Det nya åldrandet
KRÖNIKA: Det är de långa åren före döden jag tänker på
Krönika: Drivved
KRÖNIKA: Framåt över urtavlan
KRÖNIKA: Grubbel över åldrandet
Krönika: Gunlaug den äldre
KRÖNIKA: Kunde ingen ha sagt något lite tidigare?
Krönika: Minnen stora som stjärnor
KRÖNIKA: När orden tar slut
Krönika: Skärpning!
Kunskap att bygga vidare på
Kunskapsbank från Senior alert
Kunskapslyft om demens utvärderas
Kvalitetsindikatorer för måltidsmiljö – ett krav som främjar utveckling?
Kvalitetskraven
Kvalitetsregister behöver integreras
Kvalitetsregister underlättar förbättringar
Kvinnligt, manligt och mänskligt på äldre dar
Kvinnofridslinjen & annan hjälp
Kvinnojourer
Kvinnor leder i vård och omsorg
Kvinnor lever längre – men med ohälsa
Kvinnor vårdar maken mer
Kyla ökar risken för hjärtinfarkt
Källor
Känna tillit förlänger livet
Könsskillnader kvarstår i vård och omsorg


L

Lagen om valfrihet – en grund för att få bestämma själv?
Lagändring förenklar hjälpmedelsval
Lars Bäckman
LEDARE: 100 nummer med äldreforskning!
LEDARE: Döden, döden …
LEDARE: Finns en nyckel?
LEDARE: Fungerar jag mår jag bra
LEDARE: Hjälp som passar mig
LEDARE: Måltid – inte utfodring
LEDARE: Rätten till rätt vård
LEDARE: Var finns äldrefrågorna?
LEDARE: Är det tabu att prata om kiss och bajs?
Leif Mannerström Årets senior 2014
Lim för brutet ben
Liten fraktureffekt för vit D + kalcium
Liten motionsmöjlighet på äldreboenden
Litet fokus på äldre i primärvården
Litteratur Brain maintenance
Livsstilen förlänger livet efter 75: referens
Luftföroreningar förkortar äldrelivet
Lukt – ett sinne som går att träna
Luktsinnesträning för bibehållen matlust
Låg styrka i ungdomen kopplad till ALS
Låga omsorgslöner lockar inga unga
Långt liv med hiv – ett vårdperspektiv
Lägre dos till äldre alzheimerpatienter
Läkaresällskapet prisar demensforskning
Läkemedel behöver bättre förpackningar
Läkemedel skickar äldre till sjukhus
Läkemedel till nytta och problem
Läkemedelsbehandling av alzheimer: Från broms till bot?
Länge leve äldrerörelsen
Längre arbetsliv om Reinfeldt får råda
Längre behandling, bättre AD-prognos
Längre hundliv
Längre liv blir sjukt till slut
Längre tid på akuten för 80+
Länsstyrelsen i Stockholm: Utbildning behövs!
Lär mig du skog att vissna glad
Läsplattor ska underlätta vid mild demens
Lästips
Lästips
LÄSTIPS (korta)
LÄSTIPS (Snart inte) en familj som andra
LÄSTIPS Att vara eller inte vara pensionär
LÄSTIPS Berg- och dalbana på seniorboendet
LÄSTIPS Ett system i blåsväder
LÄSTIPS Gammal nog för att dö
LÄSTIPS Härifrån till paradiset
LÄSTIPS Jag går mot döden vart jag går
LÄSTIPS Legalism – ett tecken i tiden
LÄSTIPS Lita inte på tillitsutredningen
LÄSTIPS Måste vi prata om klimakteriet?
LÄSTIPS Påminn dig
LÄSTIPS Redaktionen rekommenderar
LÄSTIPS Redaktionen tipsar
LÄSTIPS Redaktionen tipsar
LÄSTIPS Redaktionen tipsar
LÄSTIPS Redaktionen tipsar
LÄSTIPS Redaktionen tipsar
LÄSTIPS Redaktionen tipsar
LÄSTIPS Redaktionen tipsar (tipsa tillbaka: info@aldreicentrum.se)
LÄSTIPS Sexualkunskap för fullvuxna
LÄSTIPS Träffsäker kändisspaning visar sprickor i omsorgen
LÄSTIPS Upplagt för mer arbete efter 65
Lästips: Alla dessa skandaler som kom och gick...
Lästips: En chefs vedermödor och glädjeämnen
Lästips: En riskabel historia
Lästips: Äventyret att bli gammal
Lönande bostadsanpassning


M

Magproblem kopplat till psykiska besvär
Makt eller börda
Makt eller börda: En jämförelse av social position för 70+ i Mellanöstern och Sverige
Mammans situation gav forskningsidéer
Mannerström årets gerontologipristagare
Mannerström: "Då blir jag förbannad"
Martin Lövdén
Matintresse, gott ledarskap och lite jävlaranamma
Med demenssjukdom i generna
Med flykt i sinnet
Med patienten som partner
Meddelarskydd i privat vård och omsorg
Medelhavsmat kan minska brytrisken
Mer forskning behövs om svårläkta sår
Mer forskning om självmord bland äldre
Mer hjälp till hjälpmedelsval
Mer kunskapsunderlag i socialtjänsten
Mer kvalitet efter utredning?
Mer läsning
Mer minnen på museum
Mer om artikelförfattarna
Mer palliation, mindre olämplig medicin
Mer sjukdomsförebyggande insatser krävs
Mikael Thörn
Mildare grad av stroke med promenader
Miljoner för äldreprestationer
Miljoner till strokeforskning i Lund
Miljonforskning om äldre med missbruk
Miljonpris till demensforskare
Minnesträning
Minska risken för demens
Minskad alzheimerrisk för kulturaktiva
Minskad demensrisk med vanlig medicin
Minskad incidens av demens
Minskad ålderism?
Minskning av olämpliga läkemedel till multisjuka
Misstro mot robothjälp för äldre
Mobil läkare och ett enda nummer att ringa
Mottagning för läkemedelsgenomgång
Motverka musklernas molekylära åldrande
Multisjukt i munnen
Munsårsvirus ökar demensrisk
Målstyrning i den resultatlösa omsorgen
Måltavla för alzheimerbehandling
Många ensamma i omsorgen
Många kunskapsluckor inom äldreområdet
Många lever ett gott liv – länge
Många lever ett gott liv – länge
Många onödiga armbrottsoperationer
Många äldre behöver bättre glasögon
Möjlig effekt på alzheimer med omega-3
Möjliggörare för rörelse


N

Nationell strategi ska stötta anhöriga
Nattkameror förbättrar för de äldre
Nej igen till PSA-screening
Nej till frivillig omsorg
Nobelforskning användbar för alzheimer
Nobelpris med koppling till demens
Normalt åldrande
NOTISER
NOTISER
NOTISER #1/19
NOTISER #2/19
Nr 1/2009 • En fråga om kön...
Nr 1/2010 • Vem ska betala?
Nr 2/2010 • Demens – se människan framför sjukdomen
Nr 2/2011 • Rätt vård
Nr 3/2009 • Ett anständigt liv – med lite guldkant, tack!
Nr 4/2010 • Beroende av oberoende
Nu fyller äldreomsorgen 100 år
Nu minskar antalet demensfall
Ny arbetsmodell gav ökad trygghet
Ny diagnosmetod vid alzheimer
Ny forskning om självmord bland äldre
Ny guide för efterlevande
Ny kunskap om äldres resande
Ny lagstiftning för äldre
Ny läkemedelslag 2016
Ny medarbetare på redaktionen
Ny mekanism bakom åldersdiabetes
Ny metod gör höftprotes stabilare
Ny metod räknar risk för demens
Ny myndighet för funktionsnedsatta
Ny ranking av seniorboenden
Ny rapport om den åldrande befolkningen
Ny redaktion: Nu kastar vi loss
Ny standard för äldrevården
Ny studie om risker med mjölk
Ny utbildning ska hjälpa anhöriga
Ny utredning om välfärdsteknik
Ny webbkurs inom palliativ vård
Ny webbtjänst för hjälpmedel på 1177.se
Nya avhandlingar
Nya avhandlingar
Nya avhandlingar
Nya avhandlingar
Nya avhandlingar
Nya avhandlingar
Nya bemanningsregler i äldreomsorgen
Nya diagnoskriterier – begreppet demens är struket
Nya enkätresultat om äldreomsorgen
Nya fynd om alzheimer
Nya fynd om kronisk smärta i munnen
Nya hygienrutiner i hemtjänsten
Nya ministrar för äldre och äldreforskning
Nya resultat om äldres hälsa
Nya riktlinjer för parkinson och MS
Nya rön om balans och fallrädsla
Nya steg inom alzheimerforskningen
Nya vänner på nätet
Nyfiken på åldrande styvfamiljer
Nygamla boendebemanningskrav
Nygammal kampanj mot fallolyckor
NYHET ”Det är ålderism att kalla äldre för brukare”
NYHET ”D-vitamin är en friskfaktor”
NYHET ”En rollator är inte lösningen på allt”
NYHET ”Vi får inte aktivera ihjäl våra äldre”
NYHET Allvarliga vårdskador vanligast bland 65+
NYHET Antidepressiva ger inte fler fall
NYHET Apoteken bättre på att hjälpa äldre
NYHET App kan förhindra läkemedelsbiverkningar
NYHET Appar förebygger fall
NYHET Bättre balans med VR
NYHET Bättre läkemedelsrutiner vid utskrivning från sjukhus
NYHET Digital konsert på boendet
NYHET Dålig sömn kopplas till ökad demensrisk
NYHET Enbart träning hjälper inte mot fall
NYHET Fakta på bordet om undernäring
NYHET Forskning för förbättrad vård
NYHET Forskning om multisjuka
NYHET Fyra av tio med hiv är över 50 år
NYHET Första hjälpen kring boendet
NYHET Hallå där Liisa Byberg...
NYHET Hundägare lever längre
NYHET Kunskapsstöd för personer med utvecklingsstörning
NYHET Liten motionsmöjlighet på äldreboenden
NYHET Ljusterapi vid demens
NYHET Minskad alzheimerrisk för kulturaktiva
NYHET Modell för att lindra existentiell ensamhet
NYHET Nobelpriset en paradox på ålderns höst
NYHET Ny definition av alzheimer mest till för forskning
NYHET Nya ämnen för forskning om socialtjänst
NYHET Ojämlik vård vid prostatacancer
NYHET Onlineutbildning ska lyfta fram sköra äldre
NYHET Råd till världen om motion för äldre
NYHET Satsning på forskning i socialtjänsten
NYHET Skarp kritik mot Socialstyrelsens årliga undersökning om äldreomsorgen: ”För få svar från de äldre själva”
NYHET Smärttest förbättrar återhämtning efter operationen
NYHET Studie om att ta emot assistans
NYHET Svårt chefa i äldreomsorgen
NYHET Svårt prata om döden
NYHET Sväljträning kan rädda liv
NYHET Så drabbas äldre av brister i it-systemen
NYHET Så tillgängligt är vanligaste äldreboendet
NYHET Teknik i fokus när äldsta bloggaren fick gerontologipriset
NYHET Unik musikkurs för personal
NYHET Val av hemtjänst upplevs som krångligt
NYHET Videovård i glesbygd ökar tryggheten
NYHET VR-glasögon ger ökat välmående
NYHET Vårdanalys vill utveckla ledarskapet
NYHET Vårdplaneringen för äldre har kartlagts
NYHET Äldres egna svar i SoS enkät: De som bor hemma mår sämre
NYHET Ökad självständighet i duschen
NYHET Övergång till sommartid inte lika riskfylld för äldre
Nyheter
NYHETER
Nyskapad upphandlingsmyndighet
Nytt & noterat
Nytt & noterat: notiser
Nytt & noterat: notiser
Nytt & noterat: notiser
Nytt & noterat: notiser
Nytt & noterat: notiser nr 1/16
Nytt & noterat: nyhetsartiklar
Nytt & noterat: nyhetsartiklar
Nytt & noterat: nyhetsartiklar
Nytt & noterat: nyhetsartiklar
Nytt & noterat: nyhetsartiklar nr 1/16
Nytt forskningsinstitut för hjärnhälsa
Nytt fynd av alzheimerforskare
Nytt geriatriskt centrum i Göteborg
Nytt stöd i biståndshandläggarvardagen
Nytt äldreforskningscentrum invigt
Nyupptäckt tecken på alzheimer
När den demenssjuke bor hemma
När maten kommer hem
När nutritionen naggas
När näringen inte når fram
När omvårdnaden blir ett med tekniken
När synen blivit sämre
När äldre tänker på döden
Näringsdryck kan påverka hjärnan


O

Obalans mellan signalsystem
OECD: Svensk äldrevård inför prövning
Oförändrat om ensamhet i omsorgen
Ohälsa hos var tredje anhörigvårdare
Oklar behandling av depression hos äldre
Oklar nytta med kosttillägg till äldre
Okända värdighetsgarantier
Olika avgifter på maten
Olika former av urininkontinens
Olika minnestyper
Olika sömnmedel, samma frakturrisk
Olämpliga läkemedel fortsätter minska
Om personcentrerad vård: Se en medmänniska
Om tidskriften
Omotiverad åldersgräns för omställning
Omsorgspersonal relativt tillfreds – men...
Omöjligt vara chef i äldreomsorgen?
Oro och ensamhet i äldreomsorgen
Osby bäst på äldreinformation
Otydlig statlig styrning
Oväntat utfall av läkemedelsgenomgångar


P

P för prostatacancer? Inte än...
Peka ut något...
Pensionering främjar välmåendet
Pensionären i populärkulturen
Personfokus kortar vårdtid vid hjärtsvikt
Peter: ”Se till att få hjälp och att få rätt skydd!”
Pillers påverkan på multisjukas mortalitet
Planera för jobb på äldre dar
Porträtt Bo Malmberg: ”Dags att lyfta fram nyanserna i åldrandet”
Porträtt Laura Fratiglioni: Senior signora
Porträtt Miia Kivipelto: Förändringsledaren
Porträtt Susanne Iwarsson: "Trögt föra ut forskningen till byggbranschen"
Porträtt Synneve Dahlin-Ivanoff: ”Implementering är jättesvårt”
Porträtt: Den ofrivillige akademikern
Positivt resultat för kommunerna 2013
Potential för vardagsrehab
Primärvårdens ansvar
Pris för mormors digitala resa
Pris till nyskapande alzheimerforskning
Prisad skildring av åldrandet: ett marigt mysterium
Priser vid demensgala
Privata vårdföretag ska informera mera
PRO: Inför särskilda äldremottagningar
PRO: Sämre för äldre 2015
Profession ska leda offentlig sektor
Professor: Risker med privata vårdbolag
Professur ska bredda geriatrisk forskning
Projekt Cobra - cognition, brain and aging
Promenera mot åldersinflammation
PSA-screening ger färre prostatadödsfall
Psykisk ohälsa hos en av fem äldre
Publikationer om våld
Pulskampanj ska rädda liv
På gång: Ny version av riktlinjerna
På ny kurs inför döden
På spaning efter framtidens äldreomsorg


Q

Qigong och taichi kan minska depression


R

Redaktion
Redaktionsråd
Reformer gav mindre jämlik vård
Regeringen inrättar äldreforskarråd
Regeringen utreder äldrelag
Rehabilitering av en åldrande rörelseapparat
Rekommenderad kost för god hälsa – i dag och på (ännu) äldre dar
Rekord i välfärd
Renare luft förlänger livet
Riktad demensvård i framtida hemtjänst?
Riskabla trygghetslarm fortfarande i bruk
Robotar inte bara till hjälp
Robotar, övervakning & etik i äldrevården
Rutinfrågor för att utröna övergrepp
Rätt inställning kan minska demensrisk
Rättssäker omsorg i färsk skrift
Rökare riskerar starr
Rörelse och demenssjukdom
Rörligare artrosled med träning


S

Samarbete akademi – industri
Samarbetet med ideella organisationer växer
Samband mellan störd sömn och demens
Samband miljögifter–demens
Sammanhållen vårdkedja ökar kvaliteten
Sammanvägd minnesprestation
Samordnare för bättre omsorgsarbete
Samordnare kan ge förbättrad vård
Samtal stödjer äldre med smärta
Samverkan ger hälsosamt åldrande
Satsa på måltidsmiljö
Satsning gav (lite) bättre äldrevård
Satsning på forskning om försvunna
SBU utvidgas och blir – SBU
SBU: Träning minskar risk för fallfrakturer
SBU-rapport: Oklar nytta med kosttillägg till undernärda äldre
Scenåldern är här
Screening förebygger biverkningar
Seminarium om vägen till hälsa
Senare men snabbare kognitiv försämring
Seniora läkare behövs
Seniorvänligast 2013 utsedda
Sent störd sömn ökar risk för alzheimers
Sexundersökning även för 65 +
Silvia får äldreomsorgsseminarium
Sju myndigheter samlar sina regler
Sjuka äldre behöver bättre brandskydd
Sjuklig fobi hos var tionde 70–80-åring
Sjuksköterska får Silviastipendium
Sjunkande dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar
Sjunkande nöjdhet i hemtjänsten
Självmord vanligast bland äldre män
Skadligt alzheimerprotein uppmätt
SKL och Kommunal överens om kompetens
Skotsk äldreforskare hedersdoktor i Umeå
Skrivande journalist sökes
Skrumplever ökar risk för stroke
Skärpta krav ska förebygga undernäring
Sluta inte med statiner
Slutspurt för nationell träningskampanj mot fall
Smakar det så doftar det
Smer utreder övervakning och robotar
Smer: Reglera vård av beslutsoförmögna
Smör, grädde och kärlek
Snabb skånsk strokeinsats permanentas
Snabbare på benen efter höftfraktur
Snart smart rollator?
Snålskjuts sprider parkinson i kroppen
Socialstyrelsen förtydligar tvång och skydd
Socialstyrelsen utformar äldresatsning
Socialtjänstlagen – ett tidsdokument från en svunnen tid?
Socialtjänstlagen om våld och övergrepp
Sockerkontroll kan stoppa demens
Som man frågar får man svar
Sommarvärme gav överdödlighet hos 65+
Sorgen behöver inte döda
SoS granskar sköra äldre på sjukhus
SoS: Oacceptabel akutvistelse för 80+
SPF med nytt namn och ny ordförande
SPF välkomnar äldreboendegaranti
SPOTLIGHT ”Samtidigt som det är jobbigt är det nyttigt”
SPOTLIGHT Att behålla tankens kraft
SPOTLIGHT Från fattigvårdslag till värdighetsgaranti
SPOTLIGHT Hemtjänst i den uppåtgående solens land
SPOTLIGHT När regnbågen grånar
SPOTLIGHT Så används biomarkörer för Alzheimers sjukdom
SPOTLIGHT Tills skilsmässan för oss samman
SPOTLIGHT Träning för den som glömmer
SPOTLIGHT Var femte äldre står utan digital teknik
SPOTLIGHT Äldre kvinnor osynligast i mediebruset
Spotlight: De moderna pensionärerna
Spotlight: Statlig stimulans en ostadig byggsten
Stadens äldre mår bättre
Stamcellsstudie för starkare muskler
Standard för kvalitet i äldreomsorgen
Starkt stöd för välfärd
Stipendium för Lewykroppsforskning
Stoppa hjärtstartare i livets slutskede
Stor okunskap om munhälsa
Stora gerontologipriset till Bo Malmberg
Stort behov av fler studier
Stort behov av forskning inom äldrevården
Stort pris till populationsforskare
Strandberg får Sohlberg-priset
Strategi för anhörigstöd saknas
Strokeriktlinjer kräver nya resurser
Strokevården sämre
Studie av kostnadseffektiv demensvård
Studie av åldrande på cellnivå
Studie för förbättrad hjärtsviktbehandling
Studie om apotekarstöd för 75 +
Studie om tiden efter stroke
Studie visar brister i brandskydd för äldre
Styrketräning mot demens
Styrkt av träning
Stöd för vårdnätverk
Stöd och hjälp vid måltid
Stöd till forskning om åderförkalkning
Stöd vid upphandling av välfärdsteknik
Störd inflammation vid alzheimers
Större risk för äldre att dö i brand
Större text
Svag inre styrka sänker livskvaliteten
Svalt intresse för medicinsk marijuana
Svensk AD-diagnostik blir världsstandard
Svenskt förslag om välfärdsteknik nästa år
Svenskt-indiskt avtal om äldreforskning
Sverige inte längre bäst för åldrande
Sverige tredje bäst för äldre
Svåra samtal
Svårare för äldre att granska nyhetskällor
Svårt att svälja
Svårt vårda äldre med kognitionssvikt
Svårt ändra äldres körvanor
Synliggör smärtsamma kotfrakturer
Så blir det tryggare att vårdas hemma
Så blir åldern hälsosam
Så blir äldre med hjärtsvikt effektiva
Så formas vardagens mobilitetsmönster
Så kan intresset för forskning öka
Så kan seniorer arbeta längre
Så mycket bättre – antibiotika, bilar och world wide web gör äldre robustare än förr
Så ser alzheimer ut i olika åldrar
Så ska den palliativa vården bli bättre
Så ska munhälsan bättras på äldreboendet
Så ska äldre bli bekväma med tekniken
Så söker kommunerna bemanningsbidrag
Så tillgängligt är vanligaste äldreboendet
Så åldras operaröster
Säkrare smarta hem
Sämre luktsinne – ökad dödlighet
Sämre luktsinne varnar för demens
Sämre personkontinuitet i hemtjänsten
Sänkt hörsel hos äldre relaterat till personlighetsförändring


T

Ta andfåddhet på allvar
Tabell visar väntad livslängd vid demens
Tandlossning kan ge hjärtproblem
Tandlöst hos var femte äldre utlandsfödd
Tandvårdsbidrag från 65
Tandvårdsstöd missar äldre tänder
Tarmbakterie kan minska benförlust
Tarmbakterier påverkar alzheimer
Team är bäst vid stroke och höftfraktur
Teknik hjälper anhörigvårdare
Teknik och demens – hur går det ihop?
Teknik som komplement
Tekniken utmanar äldres integritet
Telomerlängd knyts till alzheimers
TEMA ...men hörselförsämring kan förebyggas
TEMA ”De som är 65 tror att pensionärs­föreningarna är för gamlingar”
TEMA ”Fakta saknas i äldreomsorgen”
TEMA A manifesto for the age-friendly movement
TEMA Alla tre modellerna ger mest för pengarna
TEMA Allt fler använder rutavdrag
TEMA Anhörigas behov i hemmet blir osynliga
TEMA Anhörigas krav allt viktigare för omsorgen om äldre
TEMA Anhörigomsorgen från ett givarperspektiv
TEMA Att arbeta eller inte arbeta
TEMA Att själv få besluta om vardagen med hemtjänst
TEMA Att vara eller inte vara pensionär
TEMA Bara lite stroke
TEMA Barn förlänger (också) livet
TEMA Barnbarn och föräldrar har betydelse för pensionstidpunkt
TEMA Bridge employment – ett fortsatt arbetsliv
TEMA Demensvård hemma
TEMA Den som lever får se
TEMA Depression och ångest har ökat
TEMA Det hänger på kvinnorna
TEMA DET OJÄMLIKA ÅLDRANDET
TEMA Dora ställer upp för forskningen
TEMA Ekonomiska faktorer skiljer mellan män och kvinnor
TEMA En värdig omsorg kräver värdiga arbetsvillkor
TEMA Ensamhet en riskfaktor
TEMA Ett hem med utsikt
TEMA Ett Sverige i miniatyr
TEMA Existentiella samtal – ett sätt att främja psykisk hälsa
TEMA Familjen, marknaden och staten
TEMA Fler vinnare i det genetiska lotteriet
TEMA Fler åldras utan eget hem
TEMA Forskarna som är för och emot privatisering
TEMA Förhöjd sjuklighet hos äldre med lindrig depressivitet
TEMA Förändrat pensionssystem räcker inte
TEMA Genvarianter som påverkar återhämtning
TEMA Har vårdvalsreformen skapat ojämlikhet?
TEMA Hemmet betyder mer efter pensionering
TEMA Housing design for an age-friendly society
TEMA Hur personalen agerar är ett bortglömt kvalitetsmått
TEMA Hög läkemedelsanvändning hos äldre med psykisk ohälsa
TEMA Inte alltid tryggt återgå i kommunal regi
TEMA Intro
TEMA Ju förr (absolut inte) desto bättre
TEMA Koloss på lerfötter
TEMA Kommuner med och utan kundval – mer lika än olika
TEMA Kommunernas stöd varierar
TEMA Komplex bild när äldre både ger och tar emot omsorg
TEMA Konceptbaserade äldre­boenden förbryllar
TEMA Konkurrensen sätter kvalitet på agendan
TEMA Kontinuerlig kartläggning ger ny kunskap
TEMA Kostens roll för välmåendet
TEMA Känselreceptorernas paradis
TEMA Låg utbildning en global riskfaktor
TEMA Lågutbildade får sämre läkemedelsbehandling
TEMA Marknadiseringen ger de äldre mer makt
TEMA Maten smakade annorlunda förr
TEMA Med hemtjänsten som medforskare
TEMA Med åren blir det svårare att höra...
TEMA Mer nöje än nödvändigt ont att fortsätta arbeta
TEMA Mer äldremakt i samhällsplaneringen
TEMA Mindre allvarligt för den som promenerar
TEMA Mindre ensamt hemma
TEMA Mobilitet för aktivitet och delaktighet
TEMA Nu studeras äldre med dövblindhet
TEMA Nya utmaningar för svensk anhörigforskning
TEMA När bostaden blir en begränsning
TEMA När en partner har cancer
TEMA När fysiken förändras behövs en förändrad fysisk miljö
TEMA Näsan är själens spegel
TEMA Oenighet kring jämlikhet
TEMA Olika mycket privatisering i kommunerna
TEMA Omsorgens marknad klyver landet
TEMA Pensioneringens betydelse för den psykiska hälsan
TEMA Pigg, piggare, pensionär
TEMA Risk för ofrivilligt utanförskap
TEMA Samordning ska förbättra forskningen
TEMA Senare pensionering varken bra eller dåligt för hälsan på kort sikt
TEMA Stad för alla
TEMA Statens reformer slår mot de resurssvaga
TEMA Strokevård en spargris för samhället
TEMA Svårt sätta pris på anhörigas insatser
TEMA Synbart åldrande
TEMA Så kan anhörigvårdarskapets berg- och dalbana underlättas
TEMA Så skapas åldersvänliga samhällen
TEMA Så tillkom omsorgens marknad
TEMA Team som framgångsfaktor för att åldras väl hemma
TEMA Träna balanssinnet
TEMA Tvillingstudier i kubik
TEMA Tvillingstudier visar livsstilens betydelse
TEMA Uppföljning minskar risk efter ischemi
TEMA Utan anhöriga stannar Sverige
TEMA Utrikesfödda mer utsatta
TEMA Utvecklingen av omsorgen drivs inte av kunskap
TEMA Vanligt börja jobba igen
TEMA WHO ger legitimitet — och kanske byråkrati
TEMA Vid 67 sätter lagen punkt
TEMA Viktigt verktyg för att studera åldrande
TEMA Virtual reality förbättrar rehabilitering
TEMA Vård genom videosamtal
TEMA Vägar till ett demensvänligt samhälle
TEMA Välutbildade lever längre
TEMA Åldersvänlig strävan i svensk kvartett
TEMA ÅLDRANDE SINNEN
TEMA Äldre sårbara för social exkludering
TEMA Äldre tycker att inflytande är viktigare än valfrihet
TEMA Äldrelivet på landet
Tema: Liv före döden
Tema: Multisjukt -- mängden definitioner försvårar för forskarna
Tendens ta ut pension efter förälders död
Tendens till minskning av demens
Tidig hjälp kan bevara synen
Tidig test förutsäger strokespasticitet
Till minne: Han såg åldrandets möjligheter
Tilliten i demensvården beforskas
Tillvarovävens hållbarhet & revor
Tillämpningar av åldersforskning: Möjligt?
Tips för att hålla hjärnan i form när man åldras
Toppforskare: bekämpa alzheimer
Trovärdig tidskrift
Trygg vård för äldre utreds
Trygghet – på vems villkor?
Trygghetslarm som framtidsinnovation
Träna före och efter operation
Träna med Sally
Träning förbättrar minnet – upp till 70
Träningsråd för äldreboende
Tusentals mail och samtal efter TV-serie
Tveksam testosteronbehandling
Tysk-svenskt forskningslabb om åldrande
Tyst om åldrande på gruppboende
Tändernas roll för hjärnhälsan: referenser
Tänkandet viktigt för parkinsonpatienter


U

Ultraljud varnar för hjärt-/kärlsjukdom
Umeå årets Strokeenhet 2010
Underbehandling av äldre missas
Underkänd äldresjuksköterskeutbildning
Undernäring – ett problem som inte prioriteras
Ung alzheimerforskare får Silvias pris
Ungdomskänsla förlänger livet
Uppdrag från regeringen
Upplysande studie om solrum
Upprop om nattfasta: ”Ta fast tjuven”
Urinläckage har ingen högstatus
Uska blir skyddad titel
Utbildning för demensvård utan tvång
Utbildning hjälper anhöriga
Utemiljöns betydelse
Utevistelse på schemat
Utmaningar för svensk anhörigforskning
Utmärkelser
Utmärkt psykiatrisk vård för äldre
Utredare vill satsa på äldres boende
Utredning om fast omsorgskontakt


V

Vad händer på äldrekollo?
Val av hemtjänst upplevs som krångligt
Vanligare arbeta efter 65
Var det bättre förr?
Varannan 75-plussare surfar på nätet
Varför vill inte anhöriga ha hjälp?
Varning för postpolio
Varumärkt vårdmodell för demenssjuka


W

Webbplats för kroniker
Webbutbildning om läkemedel – för äldre
Webbutbildning om läkemedelsbehandling
Webbutbildningar paketerar kunskap


V

Vedeldning kan öka demensrisken
Vem ska ta hand om farmor


W

WHO förespråkar åldersanpassat samhälle


V

Vi blir äldre
Viktig kost vid diabetes
Viktigt avslöja tidig Parkinsondemens
Viktkoll kan underlätta demensdiagnos
Vinster med digitalisering av vården
Vision: fler chefer, bättre omsorg
Vitamin + kalcium kan skydda skelettet
Volontärfärdssamhället
Volontärlarm via app under lupp
Våld – hot
Vårdanalys vill utveckla vårdens ledarskap
Vårdhund lindrar alzheimer
Vårdsamordnare inte dyrare
Vägledning för upphandling
Vägledning vid vinterkräksjuka
Välfärdsteknik med och utan evidens
Värdebaserad vård får forskningsmedel


Y

Y-förlust ökar risken för alzheimer
Yrkesstruktur förklarar löneskillnader
Yrsel ofta botbart


Å

Ålder och kön påverkar hjärtbehandling
Åldrad hjärnaktivitet försämrar minnet
Åldrande krönika
Åldrande känslor: referenser
Åldrandet påverkar sjukhusvården
Åldras med hiv
Åsa Witkowski


Ä

ÄiC 1/15 som bläddringsbar pdf
ÄiC 2/15 som bläddringsbar pdf
ÄiC 3/14 som bläddringsbar pdf
ÄiC 4/14 som bläddringsbar pdf
ÄiC nr 1/13 som bläddringsbar pdf
ÄiC nr 1/14 som bläddringsbar pdf
ÄiC nr 2/13 som bläddringsbar pdf
ÄiC nr 2/14 som bläddringsbar pdf
ÄiC nr 3/13 som bläddringsbar pdf
ÄiC nr 4/13 som bläddringsbar pdf
Äldre behöver mer protein än yngre
Äldre blir starkare i GIH:s hälsoprojekt
Äldre dricker mer
Äldre kvinnor visar motionens betydelse
Äldre lär äldre om datorer och internet
Äldre mediciner till tarmsjuka äldre
Äldre mest aktiva i friluftslivet
Äldre patienter kvar längst på akuten
Äldre skildras inte som individer
Äldre syns inte i apoteksstudier
Äldre tedrickare mindre deprimerade
Äldre upplever mer vårdinflytande
Äldre väntar längst på akuten
Äldreanpassad depressionsvård
Äldreboende får övervaka korridor
Äldreboenderenovering beforskas
ÄLDRECENTRUM En äldrevänlig stad
Äldrecentrum rekryterar
ÄLDRECENTRUM Stöd till äldre med psykisk ohälsa
ÄLDRECENTRUM Tryggt mottagande vid utskrivning från sjukhus
ÄLDRECENTRUM Utbildning i personcentrerad demensvård
ÄLDRECENTRUM Äldrecentrum bistår vid implementering av ny lag
Äldrediet i dag: mer grönt, mer alkohol
Äldreministerns framtidsresa
Äldreomsorgen brister i valfrihet
Äldreomsorgens Janusansikte
Äldreomsorgens omöjliga uppdrag
Äldrepris till Demenscentrums direktör
Äldres ansvar för fall
Äldres hudtumörer upptäcks sent
Äldres hälsa bättre än 1980
Äldres körförmåga studeras i simulator
Äldres läkemedelsbehandling får Guldpiller
Äldres njurar kräver hänsyn
Äldres resmöjligheter i kollektivtrafiken
Äldrevården ackrediteras
Äldrevänligt i Uppsala
Ändrat leverne minskar demensförekomst
Äntligen hemmastadd?
Är det alltid bra att dra ut proppen?
Ättestupans förvandlingar


Ö

Ögonkoll kan upptäcka alzheimer
Ökad aktivitet bra för hjärnan: referenser
Ökad bemanning, kortvariga resultat
Ökad beredskap förebygger ohälsa i hettan
Ökad insyn i välfärden
Ökade risker efter stroke för ensammän
Ökat antal fallolyckor – fyra dör per dag
Ökning av högt blodtryck bland äldre
Öppna jämförelser – utveckling pågår
Övrigt
Loading   Sökning pågår