A-Ö

Klicka på en bokstav

[Missing text /titles/alphanumericpages for sv]

Magproblem kopplat till psykiska besvär
Makt eller börda
Makt eller börda: En jämförelse av social position för 70+ i Mellanöstern och Sverige
Mammans situation gav forskningsidéer
Mannerström årets gerontologipristagare
Mannerström: "Då blir jag förbannad"
Martin Lövdén
Matintresse, gott ledarskap och lite jävlaranamma
Med demenssjukdom i generna
Med flykt i sinnet
Med patienten som partner
Meddelarskydd i privat vård och omsorg
Medelhavsmat kan minska brytrisken
Mer forskning behövs om svårläkta sår
Mer forskning om självmord bland äldre
Mer hjälp till hjälpmedelsval
Mer kunskapsunderlag i socialtjänsten
Mer kvalitet efter utredning?
Mer läsning
Mer minnen på museum
Mer om artikelförfattarna
Mer palliation, mindre olämplig medicin
Mer sjukdomsförebyggande insatser krävs
Mikael Thörn
Mildare grad av stroke med promenader
Miljoner för äldreprestationer
Miljoner till strokeforskning i Lund
Miljonforskning om äldre med missbruk
Miljonpris till demensforskare
Minnesträning
Minska risken för demens
Minskad alzheimerrisk för kulturaktiva
Minskad demensrisk med vanlig medicin
Minskad incidens av demens
Minskad ålderism?
Minskning av olämpliga läkemedel till multisjuka
Misstro mot robothjälp för äldre
Mobil läkare och ett enda nummer att ringa
Mottagning för läkemedelsgenomgång
Motverka musklernas molekylära åldrande
Multisjukt i munnen
Munsårsvirus ökar demensrisk
Målstyrning i den resultatlösa omsorgen
Måltavla för alzheimerbehandling
Många ensamma i omsorgen
Många kunskapsluckor inom äldreområdet
Många lever ett gott liv – länge
Många lever ett gott liv – länge
Många onödiga armbrottsoperationer
Möjlig effekt på alzheimer med omega-3
Möjliggörare för rörelse

Loading   Sökning pågår