A-Ö

Klicka på en bokstav

[Missing text /titles/alphanumericpages for sv]

P för prostatacancer? Inte än...
Peka ut något...
Pensionering främjar välmåendet
Pensionären i populärkulturen
Personfokus kortar vårdtid vid hjärtsvikt
Peter: ”Se till att få hjälp och att få rätt skydd!”
Pillers påverkan på multisjukas mortalitet
Planera för jobb på äldre dar
Porträtt Bo Malmberg: ”Dags att lyfta fram nyanserna i åldrandet”
Porträtt Laura Fratiglioni: Senior signora
Porträtt Miia Kivipelto: Förändringsledaren
Porträtt Susanne Iwarsson: "Trögt föra ut forskningen till byggbranschen"
Porträtt Synneve Dahlin-Ivanoff: ”Implementering är jättesvårt”
Porträtt: Den ofrivillige akademikern
Positivt resultat för kommunerna 2013
Potential för vardagsrehab
Primärvårdens ansvar
Pris för mormors digitala resa
Pris till nyskapande alzheimerforskning
Prisad skildring av åldrandet: ett marigt mysterium
Priser vid demensgala
Privata vårdföretag ska informera mera
PRO: Inför särskilda äldremottagningar
PRO: Sämre för äldre 2015
Profession ska leda offentlig sektor
Professor: Risker med privata vårdbolag
Professur ska bredda geriatrisk forskning
Projekt Cobra - cognition, brain and aging
Promenera mot åldersinflammation
PSA-screening ger färre prostatadödsfall
Psykisk ohälsa hos en av fem äldre
Publikationer om våld
Pulskampanj ska rädda liv
På gång: Ny version av riktlinjerna
På ny kurs inför döden
På spaning efter framtidens äldreomsorg

Loading   Sökning pågår