A-Ö

Klicka på en bokstav

[Missing text /titles/alphanumericpages for sv]

Samarbete akademi – industri
Samarbetet med ideella organisationer växer
Samband mellan störd sömn och demens
Samband miljögifter–demens
Sammanhållen vårdkedja ökar kvaliteten
Sammanvägd minnesprestation
Samordnare för bättre omsorgsarbete
Samordnare kan ge förbättrad vård
Samtal stödjer äldre med smärta
Samverkan ger hälsosamt åldrande
Satsa på måltidsmiljö
Satsning gav (lite) bättre äldrevård
Satsning på forskning om försvunna
SBU utvidgas och blir – SBU
SBU: Träning minskar risk för fallfrakturer
SBU-rapport: Oklar nytta med kosttillägg till undernärda äldre
Scenåldern är här
Screening förebygger biverkningar
Seminarium om vägen till hälsa
Senare men snabbare kognitiv försämring
Seniora läkare behövs
Seniorvänligast 2013 utsedda
Sent störd sömn ökar risk för alzheimers
Sexundersökning även för 65 +
Silvia får äldreomsorgsseminarium
Sju myndigheter samlar sina regler
Sjuka äldre behöver bättre brandskydd
Sjuklig fobi hos var tionde 70–80-åring
Sjuksköterska får Silviastipendium
Sjunkande dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar
Sjunkande nöjdhet i hemtjänsten
Självmord vanligast bland äldre män
Skadligt alzheimerprotein uppmätt
SKL och Kommunal överens om kompetens
Skotsk äldreforskare hedersdoktor i Umeå
Skrivande journalist sökes
Skrumplever ökar risk för stroke
Skärpta krav ska förebygga undernäring
Sluta inte med statiner
Slutspurt för nationell träningskampanj mot fall
Smakar det så doftar det
Smer utreder övervakning och robotar
Smör, grädde och kärlek
Snabb skånsk strokeinsats permanentas
Snabbare på benen efter höftfraktur
Snart smart rollator?
Snålskjuts sprider parkinson i kroppen
Socialstyrelsen förtydligar tvång och skydd
Socialstyrelsen utformar äldresatsning
Socialtjänstlagen – ett tidsdokument från en svunnen tid?
Socialtjänstlagen om våld och övergrepp
Sockerkontroll kan stoppa demens
Som man frågar får man svar
Sommarvärme gav överdödlighet hos 65+
Sorgen behöver inte döda
SoS granskar sköra äldre på sjukhus
SoS: Oacceptabel akutvistelse för 80+
SPF med nytt namn och ny ordförande
SPF välkomnar äldreboendegaranti
SPOTLIGHT ”Samtidigt som det är jobbigt är det nyttigt”
SPOTLIGHT Att behålla tankens kraft
SPOTLIGHT Från fattigvårdslag till värdighetsgaranti
SPOTLIGHT När regnbågen grånar
SPOTLIGHT Så används biomarkörer för Alzheimers sjukdom
SPOTLIGHT Tills skilsmässan för oss samman
SPOTLIGHT Träning för den som glömmer
SPOTLIGHT Var femte äldre står utan digital teknik
SPOTLIGHT Äldre kvinnor osynligast i mediebruset
Spotlight: De moderna pensionärerna
Spotlight: Statlig stimulans en ostadig byggsten
Stadens äldre mår bättre
Stamcellsstudie för starkare muskler
Standard för kvalitet i äldreomsorgen
Starkt stöd för välfärd
Stipendium för Lewykroppsforskning
Stoppa hjärtstartare i livets slutskede
Stor okunskap om munhälsa
Stora gerontologipriset till Bo Malmberg
Stort behov av fler studier
Stort behov av forskning inom äldrevården
Stort pris till populationsforskare
Strandberg får Sohlberg-priset
Strategi för anhörigstöd saknas
Strokeriktlinjer kräver nya resurser
Strokevården sämre
Studie av kostnadseffektiv demensvård
Studie av åldrande på cellnivå
Studie för förbättrad hjärtsviktbehandling
Studie om apotekarstöd för 75 +
Studie om tiden efter stroke
Studie visar brister i brandskydd för äldre
Styrketräning mot demens
Styrkt av träning
Stöd för vårdnätverk
Stöd och hjälp vid måltid
Stöd till forskning om åderförkalkning
Stöd vid upphandling av välfärdsteknik
Störd inflammation vid alzheimers
Större risk för äldre att dö i brand
Större text
Svag inre styrka sänker livskvaliteten
Svalt intresse för medicinsk marijuana
Svensk AD-diagnostik blir världsstandard
Svenskt förslag om välfärdsteknik nästa år
Svenskt-indiskt avtal om äldreforskning
Sverige inte längre bäst för åldrande
Sverige tredje bäst för äldre
Svåra samtal
Svårare för äldre att granska nyhetskällor
Svårt att svälja
Svårt vårda äldre med kognitionssvikt
Svårt ändra äldres körvanor
Synliggör smärtsamma kotfrakturer
Så blir det tryggare att vårdas hemma
Så blir åldern hälsosam
Så blir äldre med hjärtsvikt effektiva
Så formas vardagens mobilitetsmönster
Så kan intresset för forskning öka
Så kan seniorer arbeta längre
Så mycket bättre – antibiotika, bilar och world wide web gör äldre robustare än förr
Så ser alzheimer ut i olika åldrar
Så ska den palliativa vården bli bättre
Så ska munhälsan bättras på äldreboendet
Så ska äldre bli bekväma med tekniken
Så söker kommunerna bemanningsbidrag
Så tillgängligt är vanligaste äldreboendet
Så åldras operaröster
Säkrare smarta hem
Sämre luktsinne – ökad dödlighet
Sämre luktsinne varnar för demens
Sämre personkontinuitet i hemtjänsten
Sänkt hörsel hos äldre relaterat till personlighetsförändring

Loading   Sökning pågår