Allt som är bra för hjärtat är bra för hjärnan

Ulla-Britt Strömberg, vetenskapsjournalist
Nyckelord: Demens, Hälsa – ohälsa, Medicin


Forskaren Miia Kivipelto väckte stor uppmärksamhet när hon kunde visa att Alzheimers sjukdom är möjlig att förebygga. Nyupptäckta riskfaktorer är bland annat högt blodtryck, högt kolesterolvärde och fetma.

 

Länge har man haft en ganska ska fatalistisk inställning till Alzheimers sjukdom, som är vår vanligaste demenssjukdom. Välkända riskfaktorer är hög ålder, ärftlighet och ett arvsanlag som kallas ApoE 4 – och vad kan man göra åt åldrandet eller att individen har äldre släktingar som fått Alzheimers sjukdom?

 
Men i sin doktorsavhandling år 2002 gav läkaren Miia Kivipelto en lite mindre dyster bild. Hon kunde visa att högt blodtryck och högt kolesterolvärde i medelåldern, 50-60 år, är starka riskfaktorer för att senare i livet få Alzheimers sjukdom, och det är ju faktorer som går att påverka.
 

  – Medelålders kvinnor och män som hade både högt blodtryck och arvsanlaget ApoE 4 kunde minska risken betydligt för Alzheimers sjukdom genom blodtryckssänkande medicin.

  – Att ha hittat riskfaktorer som faktiskt går att göra något åt var mycket motiverande för mig att fortsätta forska om Alzheimers sjukdom, säger Miia Kivipelto.

 

Med hjälp av data från en stor finsk undersökning (se faktaruta ») har Miia Kivipelto kunnat följa individer från 50-årsåldern och cirka 20 år framåt.

 

Det är tack vare den långa uppföljningstiden som det avslöjats vilken viktig roll högt blodtryck och högt kolesterolvärde spelar. Båda sjunker ofta lite i hög ålder, och speciellt vid demens, så det har inte varit självklart att tänka på dem som riskfaktorer för demens. 

Hon och hennes medarbetare har sedan dess klarlagt nya oväntade riskfaktorer. En av dem är fetma. Den som är fet i medelåldern har ökad risk att som äldre drabbas av Alzheimers sjukdom.

  Likaså den som i medelåldern äter ”fel”, till exempel för mycket mättat fett och för lite grönsaker och frukt, och motionerar för lite. Att livsstilen i medelåldern spelar stor roll för risken att bli dement långt senare i livet blir begripligt med tanke på att det tar 20-30 år att utveckla Alzheimers sjukdom.

 

Högt blodtryck och högt kolesterolvärde, fetma, felaktig kost och för lite motion. Men detta är ju välkända riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar?

  – Allt som är bra för hjärtat är bra för hjärnan! säger Miia Kivipelto. Att detta är riskfaktorer även för demenssjukdom är nytt för många och jag hoppas det ska motivera många fler att kolla sitt blodtryck och förändra sin livsstil. Att förlora minnet och bli dement är ju något man fasar för.

 

Med högt blodtryck menar Miia Kivipelto ett blodtrycksvärde på 140/90 som idag är ett internationellt accepterat gränsvärde. Men vad ska då en 50-åring göra som ligger över det värdet? Börja äta blodtryckssänkande medicin och fortsätta med det livet ut?

  – I första hand ska man förändra sin livsstil. Försöka äta nyttigare och röra sig mer, till exempel promenera sig lite svettig åtminstone ett par gånger i veckan, inte röka och dricka endast måttligt med alkohol. Men om det inte är tillräckligt, ja då kan man behöva kombinera med blodtrycksmedicin, svarar Miia Kivipelto.

 

”Det är aldrig för tidigt att börja förebygga demens” är hennes devis. Allt som är bra för hjärtat är bra för hjärnan. Vilka råd vill hon ge dem som är 65 år och äldre?

  – Det är aldrig för sent heller, det är mycket de äldre kan göra för att försöka bevara minnet, säger hon.

 
För det första en baskontroll av blodtryck, kolesterol- och glukosvärde (diabetes är också riskfaktor för demens) så att man inte ligger oroväckande högt. Huruvida fetma är en lika viktig riskfaktor för äldre som för medelålders är forskarna däremot osäkra på.

 

För det andra ska den äldre försöka leva så aktivt som möjligt. Promenader är inte bara bra för att sänka blodtrycket utan ökar också blodcirkulationen i hjärnan, vilket förbättrar minnesförmågan. Även mental och social aktivitet förebygger demens: att läsa, umgås med andra, lösa korsord – alla sådana aktiviteter är bra. Det finns faktiskt forskning som visar att dans skyddar mot demens – i dans får man motion, har socialt umgänge och måste tänka på hur man rör sig.

 

För det tredje är kosten viktig. Många äldre äter ensidigt, det blir ofta te och smörgås. Mer kött, fisk och ägg och mycket frukt och grönsaker är vad som gäller. Antioxidanter, alltså C-vitamin, B-vitamin (B12 och folater) och betakaroten, skyddar mot försämrat minne.

  – Det är ganska vanligt att äldre har brist på vitamin B12 för att de äter för ensidigt. Bristen ökar risken för minnesstörningar eller demens. Ett enkelt blodprov på vårdcentralen kan visa om den äldre behöver tillskott av B12, säger Miia Kivipelto.

 

Alkoholens effekter är omdiskuterade. Miia Kivipelto och andra forskare har visat att de som dricker måttligt, kanske ett glas vin om dagen, klarar minnestest bättre än de som inte dricker alkohol. Men för medelålders personer med arvsanlaget ApoE 4 ökade risken för demens med hur mycket alkohol de drack.

  Miia Kivipelto vill inte avråda dem som dricker måttligt från att ta sitt glas vin, men hon vill absolut inte uppmuntra till att dricka alkohol som skydd mot demens.

 

Östrogen är en annan het fråga. Miia Kivipelto, liksom andra forskare, har funnit att kvinnor som har ätit östrogen under menopaus har betydligt mindre risk att få Alzheimers sjukdom senare i livet. Men nyligen kom en amerikansk undersökning med budskapet att östrogen ger ökad risk för stroke och även lite ökad risk för demens.

  – Den undersökningen har sedan fått mycket kritik, men har gjort att alla blivit försiktiga. Det pågår lovande forskning på Huddinge sjukhus för att få fram östrogenpreparat som påverkar minnesförmågan positivt utan biverkningar.

  – I dagsläget kan jag inte rekommendera östrogen för att förebygga minnessvårigheter eller Alzheimers sjukdom, men en kvinna med mycket menopaussymtom kan ta östrogen under en begränsad period för att lindra symtomen.

 

Det finns mycket att vinna för samhället genom att satsa på att förebygga Alzheimers sjukdom så tidigt som möjligt, framhåller Miia Kivipelto. Någon form av regelbundna kontroller av blodtrycket borde göras, kanske en screening av alla 60-åringar. För i dag har alltför många medelålders människor för högt blodtryck och därmed en onödigt ökad risk för demens.

  – För de äldre, både hemmaboende och andra, gäller det att hitta metoder så att de får en bra och allsidig kost och möjligheter till fysisk och mental aktivitet för att bevara minnesförmågan, säger hon.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:07 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår