Datorstöd ska befrämja äldres hälsa

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Sjukvård

 

Ett nytt datoriserat beslutsstöd ska hjälpa sjuksköterskor att ge råd som förebygger sjukdomar och främjar hälsan. Det har tagits fram i samarbete mellan Folkhälsoinstitutet och FoU-enheten för primärvården i Halland.

 

Det nya beslutsstödet är en påbyggnad av ett tidigare för medicinsk rådgivning i äldrevården. Båda utgår från symtom och är kopplade till journalen. Avsikten är att de på så sätt ska bli lätta att använda. De ska hjälpa sjuksköterskan att avgöra när läkare behöver tillkallas och när råd om egenvård och hälsofrämjande åtgärder är tillräckligt.


Beslutsstödet har utarbetats av sjuksköterskor, läkare och folkhälsovetare och kommer att uppdateras årligen med senaste nytt.

 

Preventionsprogrammet innehåller kost, fysisk aktivitet, tobak, skador och olycksfall, stress, gemenskap och meningsfull sysselsättning samt utevistelse. Det kommer att kompletteras med råd kring sex och samlevnad samt alkohol.


Anette Hamerslag, utredare på Statens Folkhälsoinstitut, är entusiastisk och framhåller att det nya programmet ligger helt i linje med den nationella folkhälsopolitikens målområde sex: en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.


Bertil Marklund, docent i allmänmedicin och chef för FoU-enheten för primärvården i Halland, framhåller att det är viktigt att få sjuksköterskorna i äldrevården att tänka förebyggande och hälsofrämjande:

  – Sjuksköterskan är ett filter och en lots i hälso- och sjukvården.

 

Tommy Karlgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vänersborg, anser att det medicinska programmet är ett stöd för sjuksköterskor när de ska fatta beslut om vad som behöver göras. Hittills har det använts av sjuksköterskor med stationära datorer på särskilda boenden i kommunen.


Under 2005 får också hemsjukvården i Vänersborg tillgång till datorer och då kommer båda beslutsstöden att kunna utnyttjas vid hembesöken.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:07 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår