Hembesök kan skjuta upp den fjärde åldern

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Hälsa – ohälsa, Socialt arbete

 

Göran Berleen, Statens folkhälsoinstitut, vill se förebyggande hembesök som en del i ett folkhälsoarbete som pågår livet ut.

 

Förebyggande hembesök för alla äldre personer kan vara en del i ett viktigt folkhälsoarbete som pågår livet ut. Göran Berleen vid Statens folkhälsoinstitut vill förorda erbjudandet av hembesök – som utförs på ett bra sätt och som är en del av ett brett folkhälsoarbete riktat mot äldre människor.

  – Det innebär att vi minskar den fjärde åldern, säger han med övertygelse.

 
Att erbjuda förebyggande hembesök till äldre personer ger positiva hälsoeffekter, om besöken görs på ett bra sätt. Det visar ett flertal studier. 
För sju år sedan lagstiftade Danmark om just detta; två gånger om året ska alla personer 75 år eller äldre erbjudas hembesök. Lagen kom till stånd efter positiva resultat från bland annat Rødovreprojektet med överläkare Carsten Hendriksen i spetsen.

 

Under åren 1999-2002 pågick 21 projekt i lika många kommuner runt om i Sverige. Där erbjöds förebyggande hembesök till alla som var 65 år eller äldre. Besöken skulle göras av personer med både medicinsk och social kompetens, detta för att kunna göra en helhetsbedömning. I dag fortsätter många av projekten, bland annat i Nordmaling där projektledaren Klas-Göran Sahlén även gjort hälsoekonomiska analyser med positiva resultat (se artikel »). Han visar bland annat att vårdutnyttjandet har minskat med hälften bland gruppen som fick hembesök.

 

En förutsättning för att en verksamhet som förebyggande hembesök ska fungera i längden är att landsting och kommun går ihop om den. Det säger Göran Berleen vid statens folkhälsoinstitut.

  – De positiva hälsoeffekterna innebär att landstinget tjänar mest på hembesöken, medan kommunerna satsar mest. Även om resultat visar på viss minskning av kommunens äldreomsorg, ligger de största vinsterna hos landstinget eftersom färre utnyttjar sjukvården och då framför allt slutenvården.

 

  – Kommun och landsting måste vara eniga om hur hälsovinsterna ska värderas, det vill säga hur räkna in att människor lever längre med vunna friska levnadsår.

  – Men nyckeln har politiker med ansvar för befolkningens hälsa, säger Göran Berleen. Ansvaret ligger framför allt på kommunpolitikerna. De har det yttersta ansvaret att skapa förutsättningar.

  – Och med Nordmalings koncept som underlag finns alla möjligheter att lyckas.

 

Vid Nordmalings hembesök förs ett så kallat hälsosamtal där man bland annat går igenom den äldres livssituation och hälsoproblem. De tittar också gemensamt på vilka risker som finns i hemmet, för till exempel en fallolycka. Under besöket ges också information om vad landstinget respektive kommunen kan erbjuda och hur man får kontakt.

 
Förebyggande verksamhet för bättre hälsa för äldre personer handlar dock inte enbart om hembesök, säger Göran Berleen. De är en del, en annan är utemiljön.

  – En hälsofaktor är att ha möjlighet att komma ut, men det förutsätter till exempel plogade och sandade vägar liksom trottoarer.

  – Det är också viktigt att mötesplatser finns, där människor kan träffas. Alla studier inom området visar att hälsan påverkas positivt av social aktivitet och tillgången till sociala nätverk. Tyvärr är det just dessa mötesplatser som kommunerna verkar vilja skära ner på.

 

Samtidigt säger Göran Berleen att medvetenheten om folkhälsoarbete för äldre har ökat generellt. Politiker blir allt mer medvetna om betydelsen.

  – Att arbeta förebyggande för äldre människor innebär att skjuta på den så kallade fjärde åldern. Att förhindra sjukdom så länge det går.

  – Jag tror att vi minskar den fjärde åldern! Jag tror att vi får mindre krämpor och en mer positiv sista tid. Men det är inte bara att tro utan
det är fullt möjligt om man själv vill plus samhället skapar förutsättningarna!


Fotnot:
Klas-Göran Sahlén är doktorand i hälsoekonomi vid Umeå universitet.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:07 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår