Intäkter uteblir när arbete förebygger

Magnus Westlander, journalist
Nyckelord: Sjukvård


Idag betalas kliniker för antal utförda operationer. Det är hög tid att även belöna deras arbete med att förebygga ingrepp, anser Margareta Kristenson, nationell koordinator för nätverket Hälsofrämjande sjukhus.

 

En mer hälsoorienterad sjukvård var ett av de nationella folkhälsomål som antogs för ett par år sedan. Målet har stått i fokus för Hälsofrämjande sjukhus (HFS) sedan 1996, då nätverket bildades i Sverige. Idag omsluter det 23 medlemssjukhus, från Piteå till Trelleborg.

  – HFS är också en del av ett internationellt nätverk som omfattar uppemot 700 sjukhus. Vi brukar beskriva oss som en idéburen ideell verksamhet. Våra medlemssjukhus har förbundit sig att vidareutveckla det hälsofrämjande arbetet, säger Margareta Kristenson, nationell koordinator och ansvarig för nätverkets sekretariat i Linköping.

 
Moderna sjukhus är fulla av avancerad teknisk utrustning. Det finns gott om personal med hög medicinsk kompetens. På vilket sätt kan vi försäkra oss om att det vi gör för patienterna faktiskt bidrar till att de mår bättre? Frågan är ständigt på dagordningen inom HFS.

  – Det tekniskt perfekta måste förenas med ett hälsofrämjande förhållningssätt. Det räcker inte med att operationerna lyckas. Sjukhusen måste även verka för att patienten bibehåller sin integritet under vårdtiden, att hon får hopp och mod att gå tillbaka hem, att vårdkedjan fungerar hela vägen.

  – Det gäller ju i synnerhet äldre patienter, säger Margareta Kristenson.

 
HFS:s medlemssjukhus samarbetar för att utveckla och pröva olika indikatorer, till exempel för att kunna mäta hälsorelaterad patientkvalitet – patientens egen uppfattning om sin fysiska status, sjukhusvården etc. Även policy för rökfria sjukhus har länge varit en central fråga. I nätverkets aktivitetskatalog kan man se att det pågår en hel del verksamhet också utanför sjukhusväggarna.

   – På sjukhusen finns ju mycket kunskap om primärprevention, hur man kan förebygga till exempel skador och allergier. Sådana kunskaper vill vi sprida ut i samhället, säger Margareta Kristenson.

 

Ett sådant exempel är fallskaderapporteringen vid Örnsköldsviks sjukhus. Här görs en systematisk insamling av data om patienter som skadats vid fall. Frågor som när, var och hur besvaras för att ge kunskap om hur fall kan förebyggas. Tanken är att denna kunskap sedan ska återföras till kommun och primärvård.

  – I ett annat projekt, initierat av HFS, erbjuder primärvården i Örnsköldsvik hälsosamtal till personer över 75 år. Distriktssköterskan kommer på hembesök och diskuterar bland annat möjlig bostadsanpassning och andra förebyggande åtgärder.

 

Med de nya nationella folkhälsomålen, där en mer hälsoorienterad sjukvård ingår, kommer sannolikt HFS idéer att anammas i ännu högre grad av andra sjukhus. Politikerna applåderar denna utveckling, säger Margareta Kristenson som dock ser ett avgörande hinder på vägen.

  – Problemet är att översätta detta uppdrag till ekonomiska avtal. Idag får kliniker ersättning för antalet läkarbesök eller utförda operationer. Förebyggande arbete blir en ekonomisk belastning om det blir lyckosamt och leder till färre utförda operationer.

  – Därför måste vi utveckla nya ersättningssystem som belönar, inte bestraffar, hälsofrämjande arbete.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:07 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår