Årliga genomgångar i Gävle

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Läkemedel, Sjukvård


Många vill ha regelbundna läkemedelsgenomgångar och hälsokontroller i det särskilda boendet. I Gävle är det verklighet sedan ett par år.

 

2004 skrevs detta in som ett tillägg i det avtal om läkarmedverkan som Gävle kommun har med landstingets elva hälsocentraler. Ulla Lundstedt, MAS i kommunen, har varit pådrivande. Idag känner hon sig nöjd.

  – Vi har bra läkarmedverkan på våra äldreboenden.

 
Det är Kurt Magnussons arbete på Södertulls hälsocentral som lett fram till den här förbättringen. Han är distriktsläkare med ansvar för Vallongården, demensboendet Fleminggatan och ett par mindre boenden – totalt 196 patienter.

  År 2002 började han med årskontroller av de boende med klinisk undersökning, laboratorieprover och anamnes (sjukdomshistoria) med hjälp av den enskilde, vårdpersonal och anhöriga. Därefter gjorde han en genomgång av läkemedlen för varje person.

  En uppföljning gjordes 2003. Resultatet finns beskrivet i rapporten ”Polyfarmaci hos äldre”.

 

Antalet läkemedel per person ökade en aning, men det blev en annan sammansättning. Lugnande medel och neuroleptika, digoxin (mot hjärtflimmer) och NSAID (antiinflammatoriska läkemedel) minskade. Lugnande medel som Sobril och Stesolid används nu oftare enbart vid behov.

  Följande läkemedel ökade: saliversättning, tårsubstitution, tillskott av vitaminer och mineraler, Levaxin vid nyupptäckt hormonbrist i sköldkörteln, Revaxör mot vaxpropp, Laxantia/bulkmedel, hudpreparat samt smärtlindrande salvor.

 
Kurt Magnusson betonar själv hur viktigt det varit att han och sjuksköterskorna, som arbetar nära den gamla, fått samma syn på läkemedel. Det underlättar utvärderingen av läkemedlen eftersom det blir en naturlig del i det dagliga vårdarbetet. Varje ny medicin utvärderas efter ungefär en månad.

  Även undersköterskorna deltar i genomgångar och i årskontroller, både för att de känner den gamla bäst och samtidigt kan lära sig mera om läkemedlen.

 

Nu fortsätter Kurt Magnusson med årliga genomgångar enligt ett rullande schema. För nyinflyttade gör han en undersökning och ett inskrivningssamtal när de kommer. Efter ett par månader, när personalen sett vilka problem och biverkningar som finns, gör han en läkemedelsgenomgång.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår