Biverkningar bakom dödsfall

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Läkemedel


Läkemedelsrelaterade problem och biverkningar orsakar sjukvårdsbesök, inläggningar och även dödsfall. En ny rapport tar upp flera konkreta exempel.

 

Agda var en 80-årig kvinna med många sjukdomar: åldersdiabetes, kärlkramp, tidigare hjärtinfarkter, hjärt- och njursvikt och blodbrist. Hon behandlades med ett flertal läkemedel.

  Så inleds en fallbeskrivning i en fokusrapport från Stockholms läns landsting, Läkemedelsbiverkningar som orsak till inläggning på sjukhus.

 
Agda fick efter en ny hjärtinfarkt en högre dos av simvastatin, som är ett vanligt läkemedel för att undvika hjärtinfarkt. Sex månader senare lades hon in akut på sjukhus med svaghet och allvarliga muskelsmärtor.

  Ett blodprov visade att ett syrebindande äggviteämne i muskulaturen var kraftigt förhöjt som tecken på muskelsönderfall. Agda dog till följd av att flera organ sviktade och det bedömdes att den förhöjda dosen, 40 mg, av simvastatin orsakat den allvarliga muskelbiverkan.

 
Det är vanligt med läkemedelsrelaterade problem och biverkningar. Detta orsakar många sjukvårdsbesök och inläggningar. I rapporten tar man upp flera fall där patienter lagts in akut på sjukhus på grund av läkemedelsbiverkningar.

  Fallen är exempel på en för stark farmakologisk effekt och nästan alla exemplen gäller gamla beprövade läkemedel som finns med i Kloka Listan (som Stockholms Läns landsting sammanställer).

 
De flesta fallbeskrivningar som rapporten tar upp rör äldre personer eftersom åldersrelaterade funktionsnedsättningar utgör riskfaktorer i sig. Agda som nämns här ovan hade många olika sjukdomar och ett antal mediciner.

 
Rapporten avslutas med en lista med förslag på åtgärder för att motverka inläggning på sjukhus orsakad av biverkningar från läkemedel. Åtgärder som ger besparingar för landstinget. Biverkningar och andra läkemedelsrelaterade problem kostar sjukvården miljardbelopp bara i Stockholm. Bland annat föreslår man att:
 

  • ordna gemensam läkemedelslista som en del i en gemensam vårddatabas.
  • bygga in kvalitetssäkrade beslutsstödsfunktioner i en läkemedelsmodul  i vårddatabasen, till exempel njurfunktions- och interaktionsvarnare.
  • utveckla tillförlitliga system för läkemedelsgenomgångar.


Referens: 

Läkemedelsbiverkningar som orsak till inläggning på sjukhus.

Fokusrapport, Stockholms läns landsting 2005.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår