Färre fel med läkemedelsberättelse

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Läkemedel, Sjukvård


Från sjukhus till primärvård och kommunal hemsjukvård. På vägen begås ofta flera misstag. En ny studie i Lund visar hur resan kan göras säkrare.

 

Det finns ett effektivt sätt att minska fel vid överföringen mellan olika vårdformer: läkemedelsberättelser. Det visar Patrik Midlöv i en avhandling som läggs fram i juni. 
 
Patrik Midlöv är distriktsläkare vid vårdcentralen Tåbelund i Eslöv och doktorand vid Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet. I en tidigare delstudie i avhandlingen visade han att det i genomsnitt blev två läkemedelsfel varje gång en person flyttades mellan olika vårdformer. Det kunde bli fel dos, fel intervall och fel sort.

 
I studien deltog 65-åringar och äldre i äldreboende eller hemsjukvård i Landskrona som skrevs in eller ut från medicinkliniken vid lasarettet i Landskrona eller akutmedicin, ortoped eller neurologisk klinik vid Universitetssjukhuset i Lund.

 

De hade i snitt tio läkemedel var och en femtedel av ordinationerna blev alltså fel! Sedan infördes på prov läkemedelsberättelse i varje epikris (sammanfattande bedömning) och utskrivningsmeddelande från sjukhusklinikerna.

  Läkemedelsberättelsen visar vilka läkemedel som ändrats under vårdtiden och varför. Den informationen kommer till patient och anhöriga, primärvård eller andra vårdgivare samt den kommunala hemsjukvården om den är inkopplad.

 
Resultatet (ännu ej publicerat) visade att läkemedelsberättelsen minskade antalet fel signifikant.

  – Allt blev inte rätt ändå, men det blev betydligt bättre. Lunds Universitetssjukhus har nu beslutat att införa läkemedelsberättelse på alla kliniker, säger Patrik Midlöv.

 

I en annan delstudie testade han ett fortbildningsprogram riktat till allmänläkare. Samtliga vårdcentraler i Region Skånes nordöstra och mellersta distrikt erbjöds fortbildning om läkemedelsbehandling som kan orsaka konfusion (förvirring) hos äldre. De som tackade ja fick utbildning av läkare och apotekare som kom till vårdcentralen. Övriga vårdcentraler blev kontrollgrupp och fick utbildning efter försöket.

 
Resultatet blev att förskrivningen av bensodiazepiner totalt och av långverkande bensodiazepiner sjönk signifikant i den aktiva gruppen men inte i kontrollgruppen. För neuroleptika syntes ingen skillnad. En enkät visade att utbildningen var mycket uppskattad.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår