Känna sig trygg med sina läkemedel

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Läkemedel, Sjukvård


Det viktigaste är att känna sig trygg med sina läkemedel. Att veta varför man ska ta sina tabletter och vart man kan vända sig med ”dumma” frågor, säger apotekare Anna Beckman.

 

Den grupp vi vet minst om är de äldre personer som bor kvar hemma. Det är den mest akuta gruppen när det gäller läkemedelshantering och användning. Det säger doktorand och apotekare Anna Beckman som arbetar med socialfarmaci, det vill säga läkemedel i samhället, med både hanteringen och användningen – ur den äldre personens perspektiv. Hon är doktorand vid ARC (Aging Research Center) inom Karolinska institutet. Nyligen fick hon projektmedel från Apoteket AB för att se över äldres läkemedelshantering.

  – Det viktigaste är att den äldre känner sig trygg med läkemedel. Att man vet varför man ska ta medicinen, att man har någon att fråga – även ”dumma” frågor.


 
– För att den äldre personen ska vara trygg med sina läkemedel krävs en god kommunikation. Information om läkemedlet ifråga bör ske från både läkare och apotekare. Apotekaren bör upprepa informationen och inte nöja sig med att läkaren redan har givit den.

  – Ofta har personen fått den första informationen i en situation då många olika frågor kommit upp och därför haft svårt att uppfatta allt.

 

Det finns egentligen inga studier om äldres läkemedelsanvändning i det ordinära hemmet, berättar Anna Beckman.

  – Man brukar säga att mellan 50 och 70 procent följer läkares ordination. Varför det inte är mer vet vi inte, bara att det varken beror på ålder, kön eller biverkningar.

  – Men ju fler mediciner desto sämre följsamhet och vi vet att äldre personer ofta har ganska många olika läkemedel.


Inga studier visar några självklara samband mellan användandet och hanteringen, om till exempel burken är svår att öppna eller tabletten svår att svälja, trots att det låter självklart att det borde påverka.

 

Anna Beckman stannar upp vid medicinburken och läkemedelsförpackning.

  – Det är ett problem. Burk med snäpplock är en av de vanligaste, och svåraste, förpackningarna, det vill säga man använder tummen till att pressa upp plastlocket.

  – Just den förpackningen används till en av de vanligaste läkemedlen för äldre personer; trombyl.

 
Anna Beckman säger att det är viktigt att se till alla synvinklar runt den äldre personen. Det krävs en fullständig anamnes och ett läkemedelsregister. Det är på gång, men än så länge är det den enskilda läkaren som har det största ansvaret.

 

Vi återkommer till begreppet följsamhet vid läkemedelsanvändning. Hon vill helst inte använda sig av det i forskarsammanhang vanliga engelska begreppet compliance, vilket kan översättas med att följa order, det vill säga följa läkarens föreskrifter. Hon pratar hellre om concordance – samsyn, samstämmighet.

  – Det måste handla om en samsyn mellan patientens erfarenhet och läkarens och apotekarens expertis. Begreppet är fortfarande sällsynt men innehåller något viktigt.

  – Patienten och läkaren har olika expertis – båda lika nödvändiga.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår