Läkemedelsverket efterlyser äldremärkning

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Läkemedel


Det borde finnas äldremärkning på läkemedel som är väl utprovade på gamla människor. Att det inte finns beror på att de äldre inte kräver det. Professor Björn Beermann, Läkemedelsverket, anser att äldre själva måste trycka på. Ingen annan kommer att göra det.

 

Björn Beermann, chef för enheten för läkemedelsinformation och läkemedel i användning, jämför med 1,6 miljonerklubben, som lyckats få upp kvinnor och läkemedel på dagordningen sedan starten 1998. ”65+ -klubben” skulle vara lika stor och växande.

 
Generellt är det alldeles för få äldre som ingår i läkemedelsprövningar, anser han. Bäst är kunskapen kring hjärta och kärl. Det är inte så många över 75 år som ingått i olika studier, men genom att göra en så kallad metaanalys och lägga samman resultat från flera studier går det ändå att få kunskap om ett läkemedels effekter och säkerhet.

 

Ångest och depression är områden där det skulle vara befogat med stora studier av hög kvalitet med gamla människor. Över huvud taget önskar han att läkemedelsföretagen också skulle göra naturalistiska studier med så vanliga patienter som möjligt. Då kunde man beskriva effekt, interaktioner och biverkningar vid olika kombinationer av andra sjukdomar och läkemedel.

 
Han anser också att det enda sättet att komma tillrätta med det stora antalet mediciner hos äldre är att prioritera.

  – Behandling mot högt blodtryck och mot hjärtsvikt (se notis ») har mycket god effekt hos äldre. Däremot är blodfettsänkande läkemedel mycket tveksamt hos gamla utan känd hjärt- och kärlsjukdom. Vinsterna är små. Man skulle också kunna avstå från psykofarmaka som används på grund av brister i omvårdnaden. Dålig omvårdnad ska inte ersättas med läkemedel.

 

 

Läkemedelsindustrin svarar

 

Svårt att bevisa effekter av ett nytt läkemedel

 

I en kommentar till Björn Beermann säger Anders Blanck, vice VD på Läkemedelsindustriföreningen, Lif:

  ”Problemet med studier som inkluderar äldre är ju att äldre ofta redan tar så många läkemedel att det kan vara svårt att bevisa effekt och säkerhet av ett nytt läkemedel. I registreringsstudierna vill man ha så ”rena” patienter som möjligt för att få säkra data. Dock görs vissa studier på äldre efter registrering/godkännande, så kallade fas IV-studier, men antalet är ovisst.

 
Att Beermann och Läkemedelsverket vill ha fler studier på äldre är ganska naturligt, det vill vi alla ha. Detta med naturalistiska studier förstår jag dock inte riktigt. De allra flesta studier görs ju i en naturalistisk miljö och då ofta med primärvården som bas. Läkemedelsstudier till exempel på ett äldreboende borde i princip vara perfekt. Då är man säker på att patienterna verkligen får i sig läkemedlet och dessutom vid rätt tidpunkt.

 
LIF:s förhoppning är att det nya nationella läkemedelsregistret ska kunna användas för uppföljningar i denna patientgrupp.”


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 1/2006 • Läkemedel – varför? »
Hitta information om läkemedel
Läkemedelsverket tar upp effekter, biverkningar samt nya rekommendationer om läkemdelsbehandlingar i tidningen Information om läkemedel.
Läs mer »

Loading   Sökning pågår