Många chefer ser inte sin roll

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Läkemedel, Organisation och lagstiftning


Läkemedelskommittéernas ordförandekollegium (LOK) genomför en kraftsamling kring äldre och läkemedel. Verksamhetscheferna är svåra att nå.

 

Upptakten till LOK:s kraftsamling blev en debattartikel i Dagens Nyheter hösten 2004. Rubriken löd Äldre blir fullproppade med läkemedel. Landstingsrevisioner i Västmanland och Norrbotten hade visat att det inte var ovanligt med 25 olika mediciner till gamla människor i särskilda boenden.

 
Kerstin Hulter Åsberg, överläkare på Enköpings lasarett och ordförande i läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting, tog initiativ till en kampanj kring äldre och läkemedel. Den har pågått i landets alla 21 läkemedelskommittéer under 2005 och har nu förlängts till och med 2007.

 

Hon ville börja med gruppen 80 år och äldre.

  – De utgör 5 procent av befolkningen och äter 20 procent av alla läkemedel. Det är en grupp som kommer att fördubblas de närmste tio åren. De är mest sårbara, har många diagnoser och läkemedel, har nedsatt njurfunktion och får många biverkningar.

  – Ofta har de läkemedel som de fått tidigare i livet och står kvar på samma dos. Det behövs en kontinuerlig omprövning, inte minst av ApoDos. Sjukhusen ordinerar också mycket läkemedel som inte följs upp efter utskrivningen.

 
Kerstin Hulter Åsberg har gjort en sammanställning över aktiviteter som pågått i de olika läkemedelskommittéerna under 2005 (se artikel »). 
Hon tycker att det är mycket större öppenhet kring läkemedel i dag än för bara några år sedan.

  – Patientsäkerheten har blivit viktigare än patientsekretessen!

  Hur har kampanjen lyckats?

  – Den har fått stort genomslag bland politiker, hos pensionärs- och brukarorganisationer och varit uppskattad bland kommunernas sjuksköterskor. Vi kämpar fortfarande med verksamhetscheferna. De har svårt att se sin roll och verkar inte tycka att läkemedel är så viktigt.

 

  – De ser inte detta som ett instrument för kvalitetssäkring. Jag skulle önska att de insåg att man kan mäta kvaliteten i äldreomsorg och sjukvård genom att följa användningen av läkemedel.

  – Det är en stor uppgift för Sveriges Kommuner och Landsting att förklara för medlemmarna att man kan skriva in kvalitetssäkring via äldres läkemedelsanvändning i avtalen med vårdproducenterna.

 

Hon framhåller också att förskrivarna (läkare och distriktssköterskor) måste få bättre IT-stöd och överblick över den totala användningen av läkemedel. Det kräver att vården får tillgång till de läkemedelsdata som nu samlas in av apoteken (se artikel »).

 
Dessutom behöver vårdutbildningen ses över så att äldre och läkemedel får plats anser hon. Sjuksköterskor får mycket mindre utbildning om läkemedel än förut. Klinisk farmakologi finns inte på alla universitetsorter.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår