Njurar får egen knapp i Janus

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Läkemedel, Sjukvård


Ett pilotprojekt för att mäta njurkapacitet i samband med förskrivningen av läkemedel pågår nu i hemsjukvården i Farsta i södra Stockholm. Det är en utveckling av förskrivarstödet i Janus.

 

Janus är ett elektroniskt hjälpmedel som utvecklats av Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting (SLL). Det är kopplat till datajournalen.

 
Uppgifter om halten av kreatinin i blodet (enkelt blodprov) och patientens vikt matas in och visar hur mycket njurarna klarar att utsöndra. Resultatet visas i fyra möjliga färger: rött (lägst kapacitet), gult, vitt och grått. Rekommendationer om rätt dos av det aktuella läkemedlet ingår. Njurknappen är särskilt viktig för äldre.

 

Sedan tidigare innehåller Janus fönster knappar för interaktioner mellan läkemedel och för biverkningar. Röd färg för interaktioner betyder att kombinationen bör undvikas av säkerhetsskäl. Gul färg visar att till exempel dosen behöver anpassas. Vit färg betyder att det finns information, men den har ingen direkt betydelse. Läkaren har alltså direkt tillgång till knapparna i Janus fönster i mötet med patienten när ett läkemedel ska skrivas ut.

 

Runt 1000 förskrivare av läkemedel av totalt 8000 använder Janus fönster idag i SLL. Framför allt är det läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler som har journalsystemen Profdoc eller Medidoc. Det kommer också att införas i Take Care som används av Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Även Gotland och Dalarna använder systemet och det är på gång att införas i Västra Götalandsregionen, Västernorrland och Västerbotten.

 
Janus webb – www.janusinfo.se – innehåller medicinsk information som kan användas av all vårdpersonal med tillgång till Internet, men den är inte direkt anknuten till journalen. 
Här finns samma information om interaktioner mellan läkemedel som i Janus fönster. Man skriver in namnet på substansen eller preparatet.

 
Utvecklingen och uppdateringen av databasen för interaktionerna sker i samarbete mellan Karolinska Institutet, SLL och Åbo universitetssjukhus.

 
Alla landsting och regioner i Sverige samarbetar också i uppbyggnaden av S.I.L. – Svensk Informationsdatabas för Läkemedel (www.silinfo.se).


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår