Rätt medicin i rätt dos – när personalen och doktorn samarbetar

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Läkemedel, Äldreboende


En gång i veckan är det vårdkonferens på äldreboendet i Nyköping. Då går distriktsläkare, sjuksköterska och personalgruppen igenom de äldres läkemedel.

 

Under flera år har distriktsläkaren Mona Malm gått till Väverskans äldreboende med nästan 50 boende. Tillsammans med sjuksköterskan ser hon över läkemedelslistor, men också vad som har hänt sedan sist. Varje vecka görs detta för en fjärdedel av de äldre. I slutänden innebär det att varje person följs upp en gång i månaden. Om något oförutsett inträffar blir det oftare.

  – Vårdkonferenserna är så mycket mer än läkemedelsgenomgångar. De ger sammanhang och kontinuitet vilket gör att jag har bättre kontroll på dem som bor där, säger Mona Malm, distriktsläkare på vårdcentralen Bagaregatan i Nyköping.

 
Hennes arbetssätt innebär en nära kontakt med personalen.

  – Jag måste ha dem med mig, det är det allra viktigaste. De ger mig information om de äldre, samtidigt som jag får reda på deras inställning och arbetssätt. Att på det här viset gå igenom varje person handlar om ömsesidig information.

  – Min roll blir ibland snudd på en handledares som kan informera om sjukdomars effekt på till exempel personens beteende.

 

När Mona Malm kommer sätter sig hon och sjuksköterskan i den öppna matsalen mitt i hjärtat på äldreboendet. Nu får hon information om vad som hänt med och runt varje person sedan sist. Allt som berör den äldres liv och personalens inställning till just den personen. Det sker innan de aktuella läkemedelslistorna gås igenom.

 
Nu ska vi se om vi kan sätta ut någon medicin, är det stående interna skämtet. Ett skämt med allvarlig underton, påpekar Mona Malm som har som mål att den äldre ska ha så lite mediciner som möjligt – men de rätta!

  – Men man får inte låta sig luras av antalet mediciner. I dag kanske två olika läkemedel, med låg dos, ger bättre effekt med färre biverkningar än ett annat som har högre dos. Det gäller att se till bästa effekt och väga det mot biverkningar.

  – Vi läkare är så inne på att behandla med mediciner. Vi kanske ska tänka i andra banor och i stället fråga oss om vi kan ändra på något? Kanske minska dosen?


 
– Vid varje förändring i medicineringen måste personalen känna att ansvaret och beslutet är läkarens, det vill säga mitt. Det är viktigt bland annat för att inte behöva konfronteras med anhöriga.

  – Det är många faktorer som avgör hur en människa mår. Det gäller från förändrat sjukdomstillstånd, läkemedel till den sociala situationen. Astrid är ledsen, har svårt att sova och oroar sig mycket då hennes dotter ligger i skilsmässa. Det är klart att det påverkar hur hon mår!

 

Vårdkonferens som visar sammanhanget runt personen tar inte längre tid, påpekar Mona Malm. Det är bara ett annat sätt att arbeta som dessutom är betydligt roligare än att bara sitta med en hög papper.

 
Studier visar att läkemedelshanteringen på äldreboenden ofta brister.

  – Kanske törs man inte sätta ut mediciner. För att göra det krävs kunskap, och mod. Men framför allt måste personen följas upp!

  Kontrollen över läkemedelshanteringen för äldre i det egna hemmet är ännu svårare. Inte minst eftersom de besöker många olika läkare. Det kan vara ögonläkaren, gynekologen och distriktsläkaren samma vecka.

 
I Landstinget Sörmland har IT-stöd införts med läkemedelslista, resultat från laboratoriet och röntgen finns införda för varje patient.

  – Men det är en sak, säger Mona Malm. För den skull vet jag inte vad personen i fråga tar för mediciner.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår