Säkrare medicin med delaktig patient

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Läkemedel


Se till att den äldre blir mer delaktig. Det säger två distriktssköterskor som håller på att utvärdera ett instrument som ska underlätta läkemedelshanteringen.

 

Att vara distriktssköterska är många gånger ett ensamjobb och man måste klara av att göra olika bedömningar.

  – Därför är det viktigt med ett instrument som kan ge relevanta uppgifter för att kunna göra en säker läkemedelsbedömning.

  Det säger distriktssköterskorna Annelie Gusdal och Christel Beckman som arbetar för en säkrare läkemedelshantering för äldre personer inom hemsjukvården. Studien pågår vid Centrum för Allmänmedicin inom Stockholms läns landsting.

  Ett huvudsyfte är att utveckla och testa ett instrument som ska underlätta läkemedelshantering – både för personalen och för den äldre.

 

En säker medicinhantering kräver en samstämmighet där många faktorer spelar in. Ett sätt är att se till att den äldre blir mer delaktig i sin egen läkemedelsanvändning.

  – Rensa i skafferiet är något alla distriktssköterskor känner igen, säger Annelie Gusdal och Christel Beckman med ett leende. Där finns ofta för gamla läkemedel och burkar med samma slags mediciner.

  – Det vill säga så kallade generiska läkemedel som har samma substanser med olika namn och utseende än originalet.

  – Det finns flera olika förskrivare och inte en läkemedelslista. Den äldre personen kommer hem från sjukhuset med den nya medicinen och vet inte att det egentligen är samma som den de redan har. Resultatet blir att de tar dubbel dos.

 
Det instrument Annelie Gusdal och Christel Beckman just nu håller på att se över har använts i en studie där 25 distriktssköterskor har varit involverade från både Stockholms och Södermanlands läns landsting.
Ett huvudsyfte var att testa instrumentet och informationen från distriktssköterskorna ska leda till att förbättra det.

 

I studien ingick 160 personer som var 65 år eller äldre. De var antingen hemsjukvårdspatienter eller nyligen utskrivna från sjukhus och aktuella för inskrivning i hemsjukvården eller patienter som kollegor misstänkte hade problem med sin läkemedelshantering.

 
Ett screeningtest har använts med några frågor som bas, eller observationer som de kallas. Deltagarna skulle uppge eller visa alla de läkemedel som de använder och tala om vilket sjukdomstillstånd som respektive läkemedel var till för.

  Det skulle också framgå om personen själv visste om hon hade färre än tre läkemedel, och då skulle även naturläkemedel och liknande räknas in. Det var också viktigt att veta om den äldre fick hjälp antingen med till exempel Apodos eller Dosett.

  Om någon av frågorna besvarades med ett nej gick sköterskan vidare med resten av instrumentet som totalt bestod av 18 frågor.

 
Studien visar att de äldre använde närmare 7 läkemedel i genomsnitt. 87 procent hade tre eller fler läkemedel.

 

Ytterligare resultat visar att mer än två tredjedelar av de äldre inte kunde tala om dosen eller styrkan på läkemedlet. En tredjedel kom inte ihåg att ta sin medicin och en tredjedel ansåg att de hade för många läkemedel.

  – Vi har också mött patienter som tycker att medicinerna är för dyra och därför tar dem varannan dag för att de ska räcka längre, säger Annelie Gusdal.

 
Generellt ansåg distriktssköterskorna som hade använt metoden att den var lätt att arbeta med – även om det tog lite tid. Man tyckte också att det var bra att inte bara distriktssköterskan reflekterade över medicineringen utan även patienten.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår