Södermanland satsar på läkemedelsgenomgångar

Nyckelord: Läkemedel, Organisation och lagstiftning

Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland
har slutit ett femårigt avtal med apoteket för att starta ett arbete med äldre och läkemedel i länets alla nio kommuner. Tidigare har projekt gjorts i ett par kommuner där man utförde läke­medelsgenomgångar för omkring 600 vårdtagare. Det visade sig att läkemedelskostnaderna för de aktuella 24 äldreboenden sänktes med 17 procent, lika med 800 000 kronor.

Nu ska man alltså under fem år utvidga arbetet till alla nio kommuner. Målet är att gå från projekt till rutin. Den aktuella satsningen är för alla invånare 75 år och äldre. Oavsett boen­deform. Hur man ska gå tillväga för de äldre i ordinärt boende vet man ännu inte. Det man vet är dock att många av de äldre som bor kvar hemma har kontakt med flera olika läkare.

Man vet också att problem lätt uppstår eftersom den ena läkaren inte vet vad den andra skriver ut. Det gäller att under den här tiden hitta nya och bättre rutiner, säger man från Lä­kemedelskommittén. Grunden för arbetet är Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för äldres läkemedelsanvändning.

För landstinget kostar avtalet med apoteket en apotekar­tjänst – samtidigt ska det ställas mot de 800 000 som läkemedelsgenomgångarna sparade i det tidigare projektet.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår