Äldresida med omvärldsspaning

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Organisation och lagstiftning


Det finns hela tiden något nytt att ta del av på äldreområdet, det är nästan en heltidssysselsättning att hålla sig uppdaterad, säger Kristina Jennbert på Sveriges kommuner och landsting.

 

Kristina Jennbert är samordnare för äldrefrågorna, framförallt på avdelningen för Vård och omsorg där hon som webbredaktör bevakar äldrefrågorna inom Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det är en aktiv webbplats med senaste nytt, omvärldsspaning, fakta och, inte minst, goda exempel.

 
När jag hittar fram till ”äldresidan” – www.skl.se/aldre – kan jag ta del av de senaste nyheterna inom området och ges möjlighet att länka vidare för att läsa mer. Just nu kan man bland annat läsa om regeringens satsning på 1,35 miljarder kronor för utveckling av äldreomsorgen, om kommande statistikomläggning, cirkulär om läkarmedverkan och öppna jämförelser. Det finns även en lång lista på rubriker som hänvisar till vidare läsning.


 
– Att kunna göra öppna jämförelser inom äldreomsorgen på liknande sätt som inom hälso- och sjukvården, är en fråga där SKL lägger ner ett stort engagemang, säger Kristina Jennbert.

  – Socialstyrelsen har ett uppdrag från regeringen att utveckla nationella kvalitetsindikatorer vilket sker i nära samarbete med SKL. Ett underlag är riktlinjerna för vård och omsorg om människor med en demenssjukdom som Socialstyrelsen håller på att arbeta fram och som väntas komma 2008. Det blir ett viktigt arbete som vi kommer att informera om på webbsidan.

 

En källa till nyheter är kommunernas och landstingens egna webbplatser, organisationer med beröring till äldreområdet, FoU-verksamheter, högskolor och EU.

  – Ett stort arbete är att hålla koll på allt som sker inom detta stora politikområde och välja ut spännande nyheter inom till exempel äldreforskningen. Att bedriva opinionsbildning för en mer balanserad bild av äldreomsorgen är också en strategisk fråga, här efterlyses fler goda exempel som kan publiceras på webbsidan!

 
Vartannat år arrangeras Äldreriksdagen, den första år 2004. 2006 års tema, Välfärd i förändring – visst vågar vi bli gamla, lockade 725 förtroendevalda och tjänstemän från kommun och landsting.
Förberedelserna har redan startat för nästa Äldreriksdag i april 2008. Temat blir ”Tro och vetande”. På Äldreriksdagens hemsida – www.aldreriksdagen.se – kan man ta del av dokumentation från våren 2006.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår