Distansgatan sju på rätt väg

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Äldreboende


För fyra år sedan var kritiken hård. Nu blåser andra vindar på äldreboendet Distansgatan sju. Det försäkrar enhetschefen Erika Lörinczy som skickat personalen till London och Budapest.

 

För fyra år sedan var Alnens äldreboende, numera Distansgatan 7, kritiserat både av länsstyrelse  och massmedia. Nedskärningar krävdes för att budgeten skulle komma i balans. Personalen ansåg att de var för få och sa att de inte ville vara kvar om det skulle fortsätta så här.  
  Det säger enhetschef Erika Lörinczy som i dag är mycket nöjd med ett stort förändringsarbete som lett till trygghet för den äldre som bor här, anhöriga och personal.

  – När jag började här såg jag hur personalen slet och jag ville inte förlora den kompetens de förestod. Vi började ett förändringsarbete tillsammans för att höja kvaliteten.

  – Jag visste att det går att forma sitt eget arbete om man får de rätta förutsättningarna. Och pengar finns, det gäller bara att använda dem rätt.

 

Erika Lörinczy är från Ungern och hade med sig några års medicinsk utbildning hit. Hon vidareutbildade sig vid Borås vårdhögskola och gick en masterutbildning i vård och omsorgsinformatik. Där fick hon bland annat lära i ledarskapets betydelse, konflikthantering, organisation, etiskt perspektiv, pedagogik och hur man kan söka kunskap.

  – Det är otroligt hur fort det går att hitta information om vård och omsorg – om man vet hur man gör. Det vill jag förmedla till mina peronalgrupper.

 
Erika Lörinczy anser att ledarkapet har en stor betydelse.

  – Fungerar inte det på ett tydligt och uttalat sätt, fungerar inte heller verksamheten.

  Hon tog med sig en åttastegs-modell menad för näringslivet rätt in i äldreomsorgen. Leda förändring (2000) heter den och är utformad av John Kotter, professor vid Harvard Business School.

  – Modellen går utmärkt att använda i förändringsarbete inom äldreomsorgen, säger hon nu med några års erfarenhet i ryggen.

 
På Distansgatan bor 74 äldre personer med demenssjukdom. Det finns 8 avdelningar, varav 3 är finsktalande, med omkring 80 personal. 
I dag är budgeten i balans, anhöriga är nöjda och de som bor på Alnen verkar tillfreds.

  – Det är aldrig enkelt att veta hur en person med demenssjukdom har det, det växlar så. Men vi i personalen känner och ser hur de mår.

 
Erika Lörinczy säger att personalstyrkan i dag arbetar utifrån en värdegrund och inställning som bland annat innebär att man ser personen och inte sjukdomen i första hand.

  – Jag vet att omvårdnaden om de personer som bor här fungerar bra. Jag är inte orolig längre, vilket jag kunde vara för några år sedan!

 

Ytterligare resultat av förändringsarbetet är att en i personalen ansvarar för anhörigstödet och de gemensamma aktiviteterna.

Personalen får möjlighet att utvecklas och utbilda sig. Just nu är en undersköterska på Silviahemmet i Stockholm för att under två år utbilda sig till Silviasyster. Det sker genom Kompetensstegen, förra regeringens satsning på äldreomsorgen.

  – Ett 50-tal medarbetare har tidigare haft utvecklingsdagar i London och Budapest, i år blir det Warszawa. Att studera äldreomsorgen globalt ger en bredare syn på tillvaron, säger Erika Lörinczy.

 
I styrgruppen för verksamheten på Distansgatan 7 finns bland annat arbetsplatsombud med.

  – Det är bra om vi är fler som beslutar, säger Erika Lörinczy. Det behövs fler från verksamheten, eftersom det finns saker jag har missat i det dagliga arbetet.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår