Hagfors lär sig på jobbet

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Hemtjänst och social verksamhet, Omvårdnad


All personal inom Hagfors äldreomsorg deltar i studiecirklar på den egna arbetsplatsen. Ett minilärcentrum har skapats på varje enhet för att öka datakunskaperna.

 

I Hagfors äldreomsorg har hittills omkring 200 av totalt 400 fast anställda deltagit i studiecirklar på den egna arbetsplatsen. Här har man valt att satsa på demens. Varje cirkel består av 8-10 personer som träffas vid 12 tillfällen under 1,5-2 timmar. Handledare, hittills 22 personer, har utbildats för varje arbetsgrupp och utsetts bland sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Uppgiften är att kunna metoden och ha ämnet i fokus, inte att vara lärare.

 
Gruppen har börjat med att diskutera fingerade fall och sedan arbetat med exempel ur den egna verksamheten. Vilka är problemen? Vad är viktigast att lösa? Vad behöver vi veta mer om? Var finns kunskapen?
Deltagarna har samarbetat två och två för att hitta ny kunskap och kunnat välja mellan olika metoder. Att söka på ett antal föreslagna hemsidor på Internet eller läsa litteratur som funnits på enheten. Andra har gjort intervjuer med anhöriga, biståndsbedömare, mobila psykvårdsteamet eller polisen.

 

Eftersom många har liten vana vid datorer skapades ett minilärcentrum på varje arbetsplats. En lärare i datakunskap på gymnasieskolan har lånat ut bärbara datorer och gett drop in-undervisning. Målet är att alla ska kunna logga in, hantera sin e-post och göra sökningar på Internet. De som vill lära sig mer kan gå ifrån jobbet en stund och få personlig instruktion.

  – Det har varit uppskattat. Personer som tidigare var negativa till att söka information via datorn ändrade sig och tyckte att det var roligt. Många har upptäckt en ny värld, säger projektledaren Regina Larsson.

 

Studiecirklarna har utvärderats av projektledaren i enkäter och intervjuer med deltagare, handledare och enhetschefer. Generellt har de fått gott betyg. Regina Larsson påpekar samtidigt att modellen kräver både tid och resurser. Vikarier har fått sättas in och kommunen har stått för den kostnaden.

  – I längden tar det för mycket tid för personalen och blir också för dyrbart, säger hon.

  Därför ska man efter studiecirkeln fortsätta med förlängda arbetsplatsmöten, där man kan diskutera problem i den egna verksamheten på motsvarande sätt.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 1/2007 • Lust till kunskap »
Två röster om Lärande på arbetsplatsen:

”Personalen arbetar gemensamt i studiecirklarna för att förbättra de individuella planerna för brukarna. Det har mycket positiv effekt på vårdkvaliteten.”

Enhetschef, äldreomsorgen, Hagfors

 

”Det (arbetssättet) ser jag som mycket positivt. Men det räcker inte med att ha en studiecirkel för att börja tillämpa detta tänkande fullt ut. Det krävs att man följer upp fall och nöter metoden samtidigt som det finns resurser i form av tid”.

Enhetschef, äldreomsorgen, Hagfors


FAKTA | Lärande på arbetsplatsen
Lärande på arbetsplatsen (LPA) är en modell som tagits fram av Region Värmland för Kompetensstegen. Den består av problemlösning, aktivt sökande efter kunskap, diskussion och reflektion som ska leda till förslag om förbättringar. Deltagarna arbetar i studiecirklar. Hagfors, Forshaga, Grums och Munkfors är några kommuner som använt modellen.

 

 


Loading   Sökning pågår