Lokala riktlinjer i Göteborg

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Sjukvård


På Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg har sjukgymnastikverksamheten tagit fram lokala riktlinjer för strokerehabilitering med utgångspunkt från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård.

  Specialistsjukgymnasten Carina Persson är samordningsansvarig för arbetet med riktlinjerna som bedrivits av en grupp sjukgymnaster och specialistsjukgymnaster från Sjukgymnastiken Högsbo, Mölndal, Sahlgrenska och Östra. De lokala riktlinjerna som SU började tillämpa vid årsskiftet har tre målsättningar: 

  • År 2015 ska 70 procent av dem som drabbats av stroke vara självständiga i ADL tre månader efter insjuknandet. (Det är ett mål som satts av strokeexperter vid en konferens i Helsingborg 2006).
  • En patient som nyinsjuknat i stroke ska bedömas senast första vardagen efter ankomsten till slutenvårdsavdelningen.
  • Patienter med behov, utifrån sjukgymnastisk bedömning, ska erbjudas målorienterad och uppgiftsspecifik sjukgymnastik 30-60 minuter under fem dagar i veckan på sjukhuset.

Under 2007 kommer de lokala riktlinjerna att utvärderas för att se hur målen uppfyllts. Detta görs i samarbete med det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke. Tanken är att definiera optimala frågeställningar för att kvalitetssäkra delar av den sjukgymnastiska rehabiliteringen. De kan då komma att ingå i Riks-Strokes ordinarie frågebatteri från januari 2008.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 1/2007 • Lust till kunskap »
FAKTA | Strokeförbundets certifiering
Sedan mitten av 1990-talet har Stroke-Riksförbundet haft utbildning om stroke för personal inom akutvård och rehabilitering. Utbildningen har gett ett kompetensbevis och en brosch: blå för akutvård och röd för rehabilitering. Diskussioner har pågått om att införa en grön brosch för kommunal personal. Strokeförbundet har nu beslutat att omarbeta certifieringen. En ny modell kommer att presenteras under 2007.

Loading   Sökning pågår