Nestor tar fram baskunskapen

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Socialt arbete


Verksamhetsnära projekt om mat och omsorgens innehåll. Ingenting görs utan dokumentation som kan spridas. Britt Almberg, chef för Nestor FoU-center intervjuas om sina erfarenheter av Genombrottsmetoden.

 

Hur kommer forskningsresultat in ert arbete?

I våra större projekt, profilprojekten, arbetar vi efter en mall. Underlaget är det viktiga, som när man tapetserar. Nestor är bra på att söka kunskap. Vi tar fram vetenskapliga artiklar och inbjuder erfarna forskare.

  Vid starten av matprojektet till exempel inbjöd vi trettio experter från Uppsala och Ersta Sköndal för att få svar på vilken forskning som finns.

 

Hur tas erfarenheter från andra utvecklingsprojekt tillvara?

Vi måste ju först se vad omvärlden gjort, det är ingen idé att uppfinna hjulet igen. Vi söker kunskap via Sveriges Kommuner och Landsting och direkt i kommunerna och landstingen.

 

Söker deltagarna i projekten själva FoU-resultat?

Datorvanan hos deltagarna är inte så stor och steget har varit för stort för dem att börja söka själva på Internet. Flera har ingen egen dator på enheten och måste gå in i chefens dator. Åldern har förstås också betydelse. Yngre människor har en större vana vid datorer.

  Vi gör en pärm till varje team där Nestor sammanställt ett kunskapsmaterial. Där kan vi inte ta med artiklar på engelska, det är för svårt.

 
I vårt projekt om socialt innehåll fick deltagarna en bok från Studentlitteratur med texter av många författare. De har själva kunnat ta kontakt med författarna och med experter vi anlitat.

  I projekten ingår också ett lärande seminarium med föreläsare utifrån.

 

Är det lätt att få fram den kunskap som behövs?

Det finns mycket forskning och många utvecklingsprojekt kring mat. Det finns inte lika mycket forskning om socialt innehåll som ju också består av många olika delar. Till exempel musik, dans, konst, läsning, promenader eller eftermiddagskaffe.

 

Hur dokumenterar ni projekten?

Vi gör ingenting utan dokumentation som kan spridas. Vi försöker hålla oss på FoU-nivå med vetenskapligt uppbyggda rapporter. Alla projekt presenteras på seminarier och konferenser med posterutställningar.

 
Erfarenheterna från projektet om socialt innehåll tas också tillvara av en referensgrupp från teamen och ska samlas i en idépärm. Två personer från varje team samt handledarna arbetar med det nu.

 

Blir resultatet bestående?

Vi har gjort en uppföljning av vårt matprojekt efter ett år. Allt finns inte kvar, men mycket har införts i ordinarie verksamhet. Dokumentationen sker inte på samma sätt längre.

  Avsikten är ju att förbättringarna ska införlivas i mål och budget. Alla kommuner som deltog har skrivit in ”socialt innehåll i dagen för äldre” i sina mål och avsatt pengar i budgeten.

 

Ni har använt Genombrottsmetoden. Vad anser du om den?

Det är en bra metod som utgår frånvardagen och arbetar med problemlösning. Deltagarna i projekten är vana att lösa problem i sitt dagliga arbete. Det har varit svårare för dem att sätta mål för förbättringar.

  Ingen förändring sker utan att enhetscheferna är med och stöttar, avsätter tid och ger respons.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 1/2007 • Lust till kunskap »
FAKTA | Nestor FoU-center

Nestor FoU-center ägs av kommunerna Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Stockholms läns landsting.
Läs mer »

 

 

FAKTA | Matprojektet

Nestor FoU-center har nu gjort en uppföljning av Mat för äldre – viktigt för alla. Projektet, som använde Genombrottsmetoden, pågick 2004-05 och presenterades i en rapport med samma namn.
Läs mer »

Loading   Sökning pågår