Se personen, inte bara sjukdomen

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Omvårdnad, Demens


Astrid Norberg, professor emerita, har betytt mycket för synen på den sjuka personen och för omvårdnadsforskningen i stort.

 

Hon är professor emerita, i Umeå, och pensionerad sedan drygt ett år tillbaka. Det innebär inte att Astrid Norberg arbetar mindre.

  – Men nu gör jag bara roliga saker, säger hon.

  I dag medverkar hon bland annat som en av experterna i arbetet med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg om dementa.

 
Sjuksköterskan Astrid Norberg blev den första professorn i omvårdnad i Sverige 1980. Sedan dess har hon handlett omkring 40 doktorander varav åtta är några av dagens omvårdnadsprofessorer.
En röd tråd i hennes forskning är bemötandet; att se personen som har en sjukdom, inte bara sjukdomen. Hon är dock noga med att påpeka att de positiva förändringar som skett självklart inte bara kommer från henne och omvårdnadsforskningen.

 
Det krävs forskning och kunskap från olika professioner för att det ska ske en förändring, anser Astrid Norberg.

  – Det som har förändrats är synen på personen som har en demenssjukdom, den har radikalt förändrats. Betoningen måste ligga på bemötande och synen på patienten håller på att ändras överlag. Det är inte en diabetiker vi träffar utan en person med diabetes.


 
– Bemötandet av sjuka personer innebär bland annat att den som vårdar är intresserad av hur den sjuka människan själv tänker om sjukdomen, och hur det är att leva med den. För vårdaren handlar det om att få perspektiv och förståelse.

  – En annan viktig del av den kunskap som på ett revolutionerande sätt har slagit igenom är att ta närstående på allvar, säger Astrid Norberg. I dag vet vi hur till exempel en demenssjukdom också drabbar anhöriga och närstående.

 
Astrid Norberg nämner också vikten av att ha in forskningen i sjuksköterskeutbildningarna. Dagens studenter har till exempel handledare i omvårdnadsforskning. Det är bra och nödvändigt att de lär sig ta del av vetenskaplig litteratur, säger hon och berättar att hon just nu håller på att gå igenom uppsatser från blivande sjuksköterskor från utbildningar runt om i Sverige.
  – Jag är imponerad över vilka ämnen de väljer att penetrera. Det är både försummade och spännande områden. Det bådar gott inför framtidens omvårdnad.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår