”Ett stimulerande arbete – man ser helheten”

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Demens, Sjukvård


Anneli Adolfsson är sedan sex år demensansvarig distriktssköterska på Stensö vårdcentral i Kalmar. I området bor många äldre.

 

  – Det är ett roligt och stimulerande arbete. Man ser helheten och är väl informerad om patient och familj.

  Anneli Adolfsson har ungefär 50 nya ärenden per år och får remisserna från sjukvårdspersonal, kommunens biståndshandläggare eller hemtjänsten samt från anhöriga. Alla leder inte till en demensdiagnos, men kräver någon form av utredning.

 

Hon gör först ett hembesök och tar en anamnes där patient och anhöriga beskriver symtomen. Vid ett nytt besök görs minnestest. Anamnes, testresultat och patientens sociala livshistoria från kommunens handläggare presenteras för distriktsläkaren. De diskuterar vad som bör göras. I svårbestämda fall kopplas en specialist in.

 

Efter läkarundersökning samlas Anneli Adolfsson, läkaren, biståndshandläggaren, anhöriga och ibland patienten på vårdcentralen för vårdplanering. Då får patienten också sin diagnos. Nya minnestest (MMSE) görs efter 3, 6 och 12 månader bland annat för att se om medicinen haft effekt. Vårdplaneringen sker fortlöpande så snart läget förändras.

 
Hon ansvarar också för tre anhörigträffar innan kommunen tar över den formen av anhörigstöd.

  – Anhöriga blir lugnare. De får information från början om både det medicinska och det sociala. De får veta att de kan få hemtjänst tidigt och att det finns korttidsplatser för avlastning och demensboenden.

 

Nu kommer Anneli Adolfsson att delvis förändra sin arbetssituation. Hon fortsätter att vara ansvarig för demensutredningarna, men kommer att ha fullt ansvar bara för demenssjuka i ett eget område utöver andra patienter där. Hon fick helt enkelt alltför många patienter, 60 inskrivna i hemsjukvård jämfört med kollegernas 20-35. Många har också andra sjukdomar utöver demensen, till exempel diabetes. Nu får de lika många patienter.

  Primärvården drar också ner på tjänster för undersköterskor, både på vårdcentralen och i kvällspatrullen.


Fotnot:
Läs mer om Kalmarmodellen för demens »


 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:08 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår