Ju tidigare desto bättre

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Demens, Sjukvård, Hemtjänst och social verksamhet


I Holmsund arbetar ett demensteam med folk från kommun och vårdcentral. Samarbetet underlättar tidiga utredningar och därmed tidiga behandlingar.

 

I en demensutredning är det viktigt att skapa förtroende. Jag skulle vilja påstå att den annars vore omöjlig att genomföra. Det säger Anita Kristiansson, demenssjuksköterska vid Holmsunds vårdcentral. Hon arbetar i ett demensteam som fått pris för sitt sätt att arbeta och samarbeta.

  Teamet har funnits i snart fem år och består av personal från både vårdcentralen och kommunen (se faktaruta). Tillsammans har de tagit fram ett handlingsprogram och provat ut ett arbetssätt för att kunna erbjuda tidig utredning för personer med misstänkt demenssjukdom.

 

Förr gjordes alla demensutredningar i Umeå, vid Geriatriskt centrum på Norrlands universitetssjukhus. I dag skickas endast enstaka speciella utredningar dit.

  – Ju tidigare desto bättre! Det är viktigt för att också kunna erbjuda behandling så tidigt som möjligt, och kunna ge ett bättre omhändertagande samt att ge stöd till anhöriga.

 

Anita Kristiansson berättar att teamet fått sin inspiration från Kalmar och deras sätt att arbeta med demens inom primärvården (se artikel »). I dag samarbetar hon och de övriga på vårdcentralen med personalen i kommunen.

  – Vi löser det mesta även om det kan ta tid, säger hon. Det är nödvändigt att lösa problemen individuellt utifrån personens speciella behov.

 
Anita Kristiansson gör ett första hembesök, ofta tillsammans med arbetsterapeuten.

  – Då pratar vi om de frågor eller problem som kan uppstå och redan har uppstått. Vid det här hembesöket gör jag också ett minnestest med patienten.

  – Arbetsterapeuten ser vilka åtgärder som behöver göras i hemmet och gör en bedömning av förmågan att utföra vardagliga aktiviteter, som att göra i ordning frukost.

 

Hembesöket görs ”på remiss” av distriktsläkaren eller distriktssköterskan och efter godkännande av den demenssjuke personen. Då har redan en ordentlig läkarundersökning gjorts där andra sjukdomar har uteslutits.

 
Anita Kristiansson säger att uppföljning är en viktig del i arbetet.

  – Vi följer både den demenssjuke patienten och de anhöriga under sjukdomens gång. Vi följer även upp de personer som utretts men inte fått en demensdiagnos. Inom ett år träffas vi igen för en intervju och ett nytt minnestest.

 

Anita Kristiansson och de övriga i teamet anordnar också utbildning för personalen inom hemtjänsten.

  – Hemtjänsten behöver utbildning och handledning för att kunna tolka och förstå den demenssjuka personen. Det är de som har mest kontakt med den demenssjuke som bor hemma. För att kunna hjälpa personen måste vårdbiträdet förstå vad en demenssjukdom innebär.

 

Stödet till vårdande anhöriga är en viktig uppgift för demensteamet. Utbildning erbjuds. Även möjligheter till avlösning finns, bland annat vid en dagverksamhet där personalen skräddarsyr aktiviteter.

 
Demensteamet träffas regelbundet ungefär varannan månad.

  – Vi behöver tillsammans diskutera vårt arbete. Teamarbetet är en ständigt pågående process, säger Anita Kristiansson.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:08 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 2/2005 • Demensvård i praktiken »

 

 

FAKTA| Demensteam i Holmsund

Demensteamet i Holmsund består av biståndsbedömare, enhetschef och gruppledare från hemtjänsten, sjuksköterska vid särskilda boenden, ansvarig för dagverksamheten, arbetsterapeut, distriktssköterska, demenssjuksköterska, läkare, sjukgymnast och psykolog.

2004 fick teamet ta emot Silviahemmets pris för landets bästa demensteam.

Loading   Sökning pågår