Kommuner prioriterar ensamstående

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Demens, Organisation och lagstiftning

 

De svarta bilderna i massmedia stämmer i de enskilda fallen. Men de speglar inte generellt demensvården i Sverige.

 

Det säger Ulla Höjgård som vid årsskiftet slutade som chef för Äldreenheten på Socialstyrelsen. Istället ska hon bland annat arbeta fram nationella riktlinjer för demensvård, ett uppdrag Socialstyrelsen fått från regeringen.

  – De flesta kommuner verkar värna om demenssjuka personer som är ensamstående. Däremot om det finns en sammanboende är det alltför ofta att det är den personen som får ta det största ansvaret.

 

Ulla Höjgård konstaterar att generellt minskar platserna inom särskilda boenden.

  – Men här ingår även nedläggning av större servicehus där kraven på service och omvårdnad inte uppfylls för dagens äldre som bor där.

  Många kommuner kompenserar nedläggning av äldreboenden med att utöka hemtjänsten, medan andra bara skär ner (Se Socialstyrelsens lägesrapport Äldre – vård och omsorg år 2004).

  – Nuvarande lagstiftning innebär att ansvaret lämnas över till det kommunala självstyret och att det är kommunerna själva som lägger ribban.

 

Ulla Höjgård säger att möjligheterna att ge god demensvård redan finns i dag. I arbetet med nationella riktlinjer ska hon bland annat samla och värdera den kunskap som finns. För det finns kunskap och kompetens, säger hon. Det kommer SBU:s rapport om demens visa när den kommer hösten 2005. Men den kommer också visa att det finns luckor.

  – Riktlinjerna syftar till att stödja utvecklingen av och kvaliteten i demensvården i Sverige. Det handlar till exempel om att ge personalen utbildning och handledning, prioriteringar som långt ifrån alla kommuner gör i dag.

           

 

Fotnot:
Rapporten om demenssjukdomar från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) väntas i höst.

 

 

 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:08 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår