Tryggt omhändertagande för den enskilde

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Demens, Anhörig


Eva Sorsa, biståndshandläggare i Vimmerby kommun, är sedan hösten 2003 speciellt inriktad på demenssjuka.
  – Det är jättebra! Det blir ett tryggt omhändertagande för den enskilde. Man vet vart man ska vända sig. Det kan ta flera månader efter en diagnos innan det behövs någon hjälp, men då går det snabbt.

Hon tar hand om patientens sociala livshistoria i alla demensutredningar och får på det sättet ett helt annat grepp om varje ärende än tidigare. Samarbetet med distriktssköterskan fungerar bra och hon har också god kontroll över dagverksamhet, korttidsvård och demensboenden, dit de sjuka nu kommer betydligt senare.

Anhörigstödet är också hennes uppgift efter distriktssköterskans tre träffar. Flera anhöriggrupper är igång samtidigt, på olika stadier. Hon har gått ut i lokalpressen för att visa att hon finns och har ofta samtal med anhöriga.

Eva Sorsa önskar att hemtjänstens personal skulle få bättre utbildning om demens. De som arbetar på gruppboenden får en grundutbildning, men ingen fortlöpande utbildning. Mest av allt hoppas hon att hemtjänsten ska få en speciell grupp som går hem till demenssjuka, så att de anhöriga kan slappna av och känna sig riktigt trygga.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:08 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår