Action används i fem kommuner

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Anhörig, Hjälpmedel och tillgänglighet


Action är ett IT-stöd som tagits fram av Högskolan i Borås och ÄldreVäst Sjuhärad. Med informationsteknik kan äldre och deras anhörigvårdare få stöd, information och utbildning. Dator, multimedieprogram om vård och omsorg, Internet, e-post och bildtelefon ingår. Action står på samma teoretiska grund som COAT (se artikel »).

 
I Borås har 50 personer Action idag. Efter biståndsbeslut får man hem utrustningen och betalar den lägsta äldrevårdstaxan per månad för den. Kommunen betalar i sin tur en månadsavgift till Telia och till Action Caring. En utvärdering pågår i kommunen.

  Action används också i Mark, Järfälla och Härnösand. Malmö anhörigförening bedriver ett pilotprojekt. Även Linköping, Västerås och Huddinge har planer på att erbjuda Action.

 
Tekniken är inte viktigast betonar Lennart Magnusson.

  – Att tro att äldre och anhöriga har förmåga att klara sin situation är det väsentliga. Det behövs ganska små insatser för att de ska känna sig sedda, stöttade och bekräftade. Action ger också möjlighet till kontakt med andra människor i samma vårdsituation (se artikel »).

 
KK-stiftelsen har beviljat pengar under en treårsperiod till utveckling av Action för personer med tidig demens och deras anhörigvårdare.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår