Anhörigas insatser betyder mycket

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Anhörig, Demens


Att få vara med och se vilket arbete anhörigvårdare gör, har varit ögonöppnare i allra högsta grad. Det säger leg. sjuksköterska och doktorand Gunilla Nordberg när hon berättar om en observationsstudie när hon och en annan forskare var hemma hos några äldre par.

 
De gjorde åtta observationer där en anhörig vårdar en dement närstående, som befann sig i olika stadier av demenssjukdomen, allt från mild till gravt sjuk.

  – Det som slog mig när vi var hemma hos dessa äldre par under två hela dagar, är vilken kraft den anhöriga har! Det finns något starkt som binder samman när man levt ihop under ett helt liv, kanske 50-60 år.

 

Gunilla Nordberg är forskare vid Karolinska institutet, ARC (Aging Research Center) och ska disputera 2007. Hon har också studerat 740 hemmaboende äldre personer i Nordanstigs kommun i Hälsingland. I Nordanstig har forskare under en längre tid följt totalt 919 personer som är 75 år eller äldre. Studien är en del av Kungsholmsprojektet.

  – Det vi ser är att den informella vården, det vill säga anhörigvården, ökar i takt med att den demenssjuke blir sämre, för att till slut hamna på närmare 20 timmar om dygnet. Den formella omsorgen ökar inte alls i samma omfattning.

  – Det här tyder på att den informella vården ersätter snarare än kompletterar den formella, säger Gunilla Nordberg.

  – Det är viktigt att det blir synligt, för att kommunerna ska se var och hur de ska sätta in insatser av anhörigstöd.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 2/2006 • Anhörig & nära »FAKTA | Kungsholmsprojektet
Befolkningsstudie som bedrevs 1987-2000.
Läs mer »

Loading   Sökning pågår