COAT för planering och utvärdering

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Anhörig


COAT står för Carers Outcome Agreement Tool. Det är ett vetenskapligt framtaget instrument till stöd för anhörigvårdare.

 

I COAT betraktas anhöriga som experter på sin egen situation och stödet ska utgå från det. Det framhåller projektledaren Lennart Magnusson och den vetenskapliga ledaren Elizabeth Hanson, Högskolan i Borås. Instrumentet består av flera delar.

  • Fyra frågeformulär för områden som ansetts viktiga av anhöriga som vårdar en närstående. De har rubrikerna: Hjälpa dig att vårda, Göra livet bättre för dig, Göra livet bättre för din anhörige samt Få hjälp och stöd med god kvalitet.
  • En stödplan hör till varje område. Där beskrivs planerade åtgärder, uppföljning och utvärdering av den hjälp den anhöriga och personalen kommit överens om.
  • En användarguide för de anhöriga.
  • En manual som vänder sig till vård- och omsorgspersonalen.

Allt detta kan laddas ner gratis efter registrering. Socialstyrelsen har beskrivit arbetet i rapporten Planeringsinstrument för anhörigstöd. Det finns också beskrivet i en vetenskaplig rapport.

 
Forsknings- och utvecklingsarbetet har genomförts i Sverige och England och bygger på tidigare forskning om anhörigstöd, brukarmedverkan och partnerskap vid ÄldreVäst Sjuhärad, Högskolan i Borås och universitetet i Sheffield. Socialstyrelsen har gett stöd till projektet. 
 
Fokusgrupper med anhöriga och personal har deltagit i arbetet. Instrumentet har testats i Göteborg, Ulricehamn och Härnösand.

  Enligt Socialstyrelsens rapport visade testarbetet att majoriteten av anhörigvårdarna var mycket positiva till hembesöket och möjligheten att få tala om sin situation. Personalen ansåg att de fick ny kunskap och nya insikter även om de känt anhörigvårdaren länge.

 
Sex kommuner inför nu och utvärderar COAT under tre år: Borås, Varberg, stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Malmö, Uppvidinge, Jönköping och Härnösand. Flera andra är intresserade enligt Lennart Magnusson.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår