Kompetenscentrum kan bli verklighet

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Organisation och lagstiftning, Anhörig


Äntligen ser det ut att bli av även i Sverige! Norge har redan ett. I regeringens proposition Nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg för äldre beskriver man ett nationellt kompetenscentrum:

  Mängden av kunskap med relevans för äldreområdet ökar ständigt och därmed också behovet av översikt och insatser för att sprida kunskapen vidare...

  Regeringen bedömer att insatser för att på ett strukturerat sätt underlätta överblick, spridning och implementering av ny kunskap har strategisk betydelse för äldreomsorgens långsiktiga utveckling. Regeringen menar därför att ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre bör inrättas.

 
Ylva Johansson ser att som ett första steg för detta kompetenscentrum samla sig runt anhörigfrågor och demenssjukdomar. Redan nu håller Socialstyrelsen på att skissa på hur ett kompetenscentrum för anhörigfrågor kan komma att se ut.

  De föreslagna pengarna till detta kompetenscentrum är de redan beslutade 5 miljonerna för anhörigfrågorna plus ytterligare 5 miljoner, alltså totalt 10 miljoner kronor.

 
Tidskriften Äldre i Centrum kommer med intresse att bevaka

byggandet av ett svenskt nationellt äldrekompetenscentrum.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår