Valfläsk eller ej – äldrefrågorna är synliggjorda

Inger Raune, chefredaktör
Nyckelord: Organisation och lagstiftning


Nu har vård och omsorgsministern satt prislappar på de frågor hon bedömer som viktigast inom vård och omsorg om äldre. Den totala nivåhöjningen föreslås bli totalt 10 miljarder.

 

I mitten av mars kom regeringens proposition Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre. I mitten av april kom vårpropositionen med förslag till hur pengarna ska fördelas. En skrälldus med pengar som det råder delade meningar om hur mycket valfläsk de innehåller. 10 miljarder ska nivåhöjningen vara om 10 år.

  Vad det i praktiken innebär är svårt att avgöra; det måste bli nedskärningar för kommunernas äldreomsorg säger oppositionen, minst 10 procent i nivåhöjning säger ministern.

 
Oavsett hur det står till med den saken råder det ingen tvekan om att vård- och omsorgsminister Ylva Johansson har tagit fasta på och samlat ihop de frågor inom äldres vård och omsorg som har behandlats styvmoderligt det senaste decenniet. 
Hon kommer inte med något nytt säger en del. Nej det är inga nya frågor, de är väl kända för oss som håller oss uppdaterade. Och uppdaterad är hon.

 

Det nya är att hon som minister har fört upp dem på bordet, sätter in dem i ett sammanhang och sätter dit en prislapp. Hon vill till exempel redan i år satsa 600 miljoner extra till kommuner och landsting för de äldre som är sjukast, till dem som har mycket stora insatsbehov. Från nästa år vill hon att den prislappen ska vara 1 miljard per år.

 
Ylva Johansson säger att de här pengarna ska främst gå till personalförstärkning, rehabilitering, nutrition. Och för landstingets räkning behövs återkommande läkemedelsgenomgångar, läkartider på sjukhem. Hon tar även upp vikten av att ha en samlande lots eller en dirigent för de olika insatserna den äldre är i behov av.

  – Vi vet inte exakt hur pengarna ska fördelas, men någon form av ansökan kommer att krävas och även motprestation för att visa att de går dit de ska. För dessa pengar är riktade statsbidrag, säger Ylva Johansson och nämner att i höst kommer ett lagförslag om var det samlade ansvaret för hemsjukvården ska ligga.

 

En särskild satsning på 200 miljoner föreslås också gå till kvalitetshöjning inom demensvård och omsorg. Plus till primärvård och företagsvård. Det blir Socialstyrelsen som fördelar dessa pengar.

  Ylva Johansson konstaterar även att boendefrågan och tillgängligheten är en viktig fråga. En kvarts miljard föreslås enligt vårpropositionen gå till kommunerna som stimulansstöd för särskilda boenden.

  – Pendeln har svängt för långt när det gäller kvarbo, säger hon.

 
Hon vill också ha en lägsta kompetensnivå inom äldreomsorgen. Ett nationellt system med till exempel specialistutbildning för undersköterskor som ska kunna bli demensundersköterska eller rehabundersköterska. Hon vill även att ledarskapet ska ses över.

 

Bland de satsningar som Ylva Johansson redan iscensatt märks ökade kommunala bidrag till anhöriginsatser och Kompetensstegen som vänder sig till anställda inom äldreomsorgen (se artiklar: Kompetensen ska höjas med lyft och stege » och Ny kompetensstege på gång » ).

 
Hon säger också att frågan om en Äldreomsorgslag bör utredas.

  – Och det måste göras noga eftersom det inte är någon vinst om man måste arbeta utifrån ytterligare en lag. Det kan kanske räcka med att se över och tydliggöra Socialtjänstlagen. Inte minst vad gäller de olika kriterierna vad gäller sekretess enligt Hälso- och sjukvårdslagen respektive Socialtjänstlagen.

  – Jag är äldreomsorgsminister och ibland får jag tankar som leder till djurrättslagstiftningen där man bland annat säger att kossorna måste få komma ut.

  – Vi har minimilagstiftning för djuren i Sverige och för fångarna. Men äldreomsorgen ska vara en verksamhet som skolan och barnomsorgen!

 
Ytterligare satsningar är att 50 miljoner kronor per år föreslås gå till utvecklingsprojekt för äldre invandrare. Och 150 miljoner är tänkta att gå till länsstyrelserna för hembesök i förebyggande syfte.

 

Själv har Ylva Johansson en hjärtefråga och den rör teknikutvecklingen som är tänkt att få 25 miljoner årligen.

  – Hur komma på en ny rollator? Det är min dröm att någon ska komma på något lika revolutionerande och som kommer att få lika stor betydelse för oberoendet som rollatorn har.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår