Frågetecken för biståndutan bedömning

Nyckelord: Hemtjänst och social verksamhet, Organisation och lagstiftning


På flera håll i Sverige provas nu modeller för att äldre människor ska kunna få service i hemmet utan särskild behovsbedömning. 
Mest känd är den så kallade Linköpingsmodellen, där man använder så kallade serviceavtal. Det handlar främst om att den äldre personen kan få vissa serviceinsatser inom hemtjänsten, ledsagning och avlastning.

 
Frågan är om med dessa modeller verkligen är lagliga? Att ge enskilda personer service i hemmet utan att behovet prövas individuellt (enligt socialtjänstlagens biståndsparagraf) är inte förenligt med kommunallagen. Det har konstaterats efter överklaganden och rättslig prövning, bland annat när det gäller försök i Örebro och Västerås.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:08 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår