Lärande ute på arbetsplatsen

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Omvårdnad, Organisation och lagstiftning


Studier i omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen. Betyg på kunskaper man förvärvat i sitt yrke. Det är ett par ingredienser i Lärande på arbetsplasen som pågår i Göteborg.

 

I januari 2004 startade ett försök i Göteborg: LPA – lärande på arbetsplatsen. Det är ett samarbete mellan Göteborgs stad och Valideringscentrum. Utbildningsformen vänder sig till dem som saknar gymnasieutbildning inom yrkesområdet och har fast jobb inom äldreomsorgen, förskolan eller arbetar med funktionshindrade.

 
Studium inom utbildningsförvaltningen har i uppdrag av staden att utforma LPA-modellen i samverkan med de berörda.  Stadsdelscheferna avgör om de vill satsa på detta. Hittills har 20 av 21 stadsdelar visat intresse.

 
LPA omfattar både validering och studier i omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen. Validering är ett sätt att värdera, dokumentera och sätta betyg på kunskaper man skaffat sig i yrket. Samtliga karaktärsämnen omfattar 1350 poäng. Det är inte ovanligt med validering för 500 poäng och några får ännu fler kunskaper bekräftade.

 
Studierna är upplagda med en så kallad LPA-dag i veckan då en grupp studerande träffas i en lokal i stadsdelen dit lärare kommer. I övrigt arbetar de anställda som vanligt på sina arbetsplatser där arbetsledning och kolleger förväntas bidra till utvecklingen.

 

De studerande får sin vanliga lön hela studietiden, 1,5-2 år. Kostnaden för LPA-dagen, då vikarier behövs, delas av stadsdelen och kommunen centralt. Godkänd utbildning ger nationellt gymnasiebetyg.

 

Följande steg ingår i upplägget berättar rektor Margaretha Häggström, projektledare: 

  • Informationsmöte på Studium för chefer, valideringshandledare och intresserade anställda. Då görs det klart att det är gymnasiestudier – ingen studiecirkel – och att det krävs en insats även på fritiden. Några avstår därför att de inte kan avsätta så mycket tid.

  • En arbetsgrupp bildas med arbetsledningen från stadsdelarna för diskussion om samarbetet. ”Det är inte en utbildarfråga utan en gemensam sak att utbildningen ger ringar på vattnet i verksamheten”.

  • Bedömningsperiod inför valideringen. Studiegrupperna bildas. En dag i veckan under sex veckor avsätts. De som ska valideras får diskussionsfrågor, får beskriva sin yrkesroll, göra självskattningar av sina kunskaper och bli intervjuade av lärare. Därefter avgörs vilka kurser de får validera.

  • Valideringsperiod på sex veckor. Studenterna byter arbetsplatser under denna tid och blir bedömda av valideringshandledare och lärare som sätter betyg. Lärarna följer också bland annat upp dem på deras arbetsplatser. ”Många har aldrig blivit så bekräftade och sedda förut”.

  • Åter till arbetsplatsen med en LPA-dag i veckan. Lärarna åker mellan studiegrupperna som deltar i undervisning, handledning, grupparbeten och söker kunskaper på olika sätt. Utgångspunkten är att studierna kopplas till arbetslivet. Studenterna får ta upp situationer från sitt eget arbete.

Under försöksperioden, där inget slutdatum är satt, är taket 300 studerande. Allt eftersom deltagarna blir klara plockas nya in tills vidare. Margaretha Häggström har ingen klar bild av kostnaden ännu. Det är i alla fall en mycket billigare utbildning än att ge anställda betalt för heltidsstudier och vikarier sparas in.

 
Eva Persson är undersköterska på Sekelbo äldreboende i stadsdelen Kortedala. Hon har just avslutat sin utbildning som hon känner sig mycket nöjd med:

  – Det har varit en aha-upplevelse. Jag visste väl vad jag kunde förut också, men nu när jag har min utbildning vågar jag träda fram och stå för det jag anser är rätt.

  På sin arbetsplats har hon blivit något av en expert på vård i livets slutskede.

  – Nu kommer arbetskamraterna till mig när någon håller på att gå bort, säger Eva Persson.

 
Utöver gymnasieutbildningen ges också påbyggnadsutbildning i demensvård och äldrepsykiatri.

  En dokumentation av LPA-försöket från Göteborgs stadskansli, visar att de inblandade generellt är positiva. Några grupper vill ha bättre lokaler, fler datorer och ökat IT-stöd samt bättre återkoppling från utbildningen till arbetsplatsen. Chefernas engagemang har mycket stor betydelse. En större utvärdering påbörjas under hösten.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:08 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår