INSÄNDARE: Miljön – en angelägen äldrefråga

Olof Eriksson, pensionär och verksam i frågor om ekologisk hållbarhet
Nyckelord: Organisation och lagstiftning


Tid, erfarenhet och kunskap är resurser som behövs när det ekologiskt hållbara samhället ska byggas. Olof Eriksson har hittat en angelägen uppgift för pensionärer.

 

Dagsdebatten om åldrandet handlar nästan enbart om vården, omsorgen och kostnaderna i samband med att alltfler blir äldre än 65 år. Det är stora frågor som måste debatteras. Men de representerar ändå ett ensidigt perspektiv på nuet och framtiden. Framför allt saknar jag en diskussion om hur de alltmer påträngande hoten mot naturresurser och miljö kommer att påverka äldrelivet.

 
Hur ska vi äldre skydda våra särskilda intressen i den nödvändiga omställningen? Hur kan vi bidra till att omställningen blir så effektiv som krävs för att bromsa och vända den pågående globala förändringen av klimat och livsvillkor?

 
Svaret är enkelt. Vi måste engagera oss i dessa problem, både individuellt och via våra organisationer. Som kollektiv har vi äldre enorma resurser av tid, erfarenhet och kunskaper. Och dessa resurser måste vi ägna inte bara åt nuets behov utan också åt att bidra till att säkerställa den breda ekologiska hållbarhet som är grunden för att även kommande decenniers äldre ska kunna leva ett gott liv. Vad är det då som måste göras?

 

En del av svaret hittar vi om vi utgår från att en familjs belastning på miljö och naturresurser i stort är proportionell mot dess konsumtion mätt i kronor. Små pensioner och knappa villkor ger liten ekologisk belastning. Stora pensioner ger större, ibland mycket större belastning. Så när vi arbetar för bättre pensioner för alla måste vi också ta ansvar för att gradvis minska den ekologiska belastningen av standardhöjningen.

 
Vad handlar det då om? Stefan Edman kallar sin aktuella utredning (SOU 2005:51) ”Bilen, biffen, bostaden”. Med andra ord handlar det om resorna, maten och boendet. En charterresa till värmen med flyg motsvarar ett års bensinförbrukning i en vanlig Volvo. Gamla bilar kan dra dubbelt så mycket bränsle som en modern sådan, anpassad till pensionärshushållets behov.

 
Vårt val av mat påverkar det bakomliggande odlandet, transporterna och så vidare. Att behålla den stora bostaden med det gamla värmesystemet kan kosta mycket energi. I sådana här frågor måste vi alla tänka oss för och ta ansvar.

 
Pensionärsorganisationerna är viktiga i sammanhanget, både som påtryckare och med konkreta insatser. PRO granskar konsumentpriserna i matbutikerna. Tänk vad det skulle betyda om den granskningen byggdes ut till att också omfatta tillgången på KRAV-märkta varor.

 
Just nu diskuterar Vägverket vilka krav som ska ställas på miljöbilar. Här borde pensionärsorganisationerna gå in med krav att det också ska finnas miljöbilar som passar de äldres pensioner och deras rörelseförmåga. Liknande uppgifter finns på flera håll.

 

Vad som behövs är mer överblick, kontakter och insikter. Hela samhället behöver bli mer medvetet om vad den ökade ekologiska belastningen, klimatförändringar med mera kan betyda för de äldres tillvaro, för deras hälsa och behov av vård. Vilka krav ställer till exempel den växande andelen äldre i samhället på de metoder man väljer för att driva på den nödvändiga omställningen till ekologisk hållbarhet.

 
Här finns rader av viktiga frågor. Äldre i Centrum skulle kunna göra en viktig insats genom att ägna dessa frågor ett nummer av tidskriften, kanske också ordna ett tvärvetenskapligt seminarium i ämnet.


Redaktionen svarar:

Vi lovar att hålla ögonen öppna för även denna forskningsinriktning. Däremot finns inga resurser – eller planer heller – att tidskriften Äldre i Centrum kommer att ordna tvärvetenskapliga seminarier. Tanken är dock inte så dum...


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:08 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår