Ny kompetensstege på gång

Inger Raune, journalist
Nyckelord: Organisation och lagstiftning, Sjukvård, Omvårdnad


Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson planerar en andra kompetensstege. Genom den ska vikarier kunna anlitas under personalutbildningar.

 

I och med den så kallade kompetensstegen (se artikel ») byggs det kontinuerliga lärandet in i arbetet inom äldreomsorgen, där både kommun och landsting i högsta grad är involverade.

  – Vi behöver också en satsning på grundutbildning inom äldreomsorgen, det har vi förstått när vi har lyssnat på vad personal säger inom de olika verksamheterna. Därför planerar vi nu för det vi kan kalla för kompetensstegen 2 då vi vill ge möjlighet till utbildningsvikariat.

 

I dag har personal svårigheter att gå på utbildning och kurser eftersom det inte finns några pengar för vikarier. Därför vill Ylva Johansson nu ge sådana möjligheter genom nästa steg inom kompetensstegen.

  – Utbildningsnivån inom äldreomsorgen är bland den lägsta i landet. Det såg länge ut på liknande sätt inom barnomsorgen men det håller på att förändras. Samma utveckling vill vi se inom äldreomsorgen.

  – Människor blir äldre och vårdas allt oftare som svårt sjuka i det egna hemmet, därför behövs medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

 
Men det är inte bara medicinsk kompetens som behövs, betonar Ylva Johansson. Omsorgskompetens ställer höga krav och behöver utvecklas. Hon nämner att det kommer att krävas vissa strukturförändringar när det gäller hemsjukvård eller så kallad närsjukvård.

  – Det krävs en samordning, istället för att som nu låta den äldre personen träffa olika specialister som inte har möjlighet att få grepp om helheten.


 
– Det finns mycket forskning och kunskap om den så kallade fjärde åldern. Äldreomsorgspersonalen måste ges möjligheter att ta del av dessa resultat. Vi behöver bygga ett spektrum av kompetens där till exempel undersköterskor har möjlighet att specialisera sig, till exempel inom vården i livets slutskede.

 
Ylva Johansson, som är väl insatt i pågående äldreforskning, säger att med hennes planer för äldreomsorgen de närmaste 10 åren är forskningen självklart viktig.

  – En fråga är vem som tar hand om och för forskningen in i organisationen. Vem ska lokalt ta emot och sprida resultaten?


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:08 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår