Exempel ur Socialstyrelsens etiska råd

Nyckelord: Demens, Organisation och lagstiftning, Äldreboende


Kvarboende i det egna hemmet

 

Svea, 80, och Carl, 85, är ett pensionärspar som varit gifta i 60 år. Svea fick en demensdiagnos för fem år sedan. Carl, som själv är lätt rörelsehindrad efter en stroke för tre år sedan, sköter det mesta i hemmet inklusive Svea. De har hemtjänst några timmar per dag.

  Det senaste året har Svea alltmer tappat sina förmågor och kan i princip inte lämnas ensam några längre stunder i villan. Hon är uppe på nätterna och går runt i villan och har vid några tillfällen när Carl inte vaknat, gett sig ut i bara nattlinnet.

 
Carl börjar känna att han inte längre orkar med att sköta Svea och kontaktar biståndshandläggaren och framför att han vill att Svea ska flytta till ett särskilt boende.

  Vid hembesök förklarar Svea att hon absolut inte vill flytta från villan om inte Carl flyttar med. Något avlastningsboende vill Svea inte heller till. Hon vill att hemtjänsttimmarna utökas för att avlasta Carl.

 
Biståndshandläggaren uppfattar att det för Carls del vore bäst om Svea flyttade till ett särskilt boende, där hon skulle få bättre omvårdnad och ökad fysisk säkerhet. 
Ska biståndshandläggaren gå Carl eller Svea till mötes?

 

Etikrådets konklusion

Idag finns ingen juridisk möjlighet för samhället/socialtjänsten att ta över och bestämma över en individ. Den starka betoningen på individens rätt innebär att Svea själv ska få bestämma hur hon ska bo. Svea lider visserligen av demens, men hon har förmåga att uttala en vilja.

 
Ledamöterna är överens om att Carls situation är ohållbar, men att man inte kan gå emot Sveas vilja. Man kanske borde börja med att utöka insatserna, även på nätterna, och förse hemmet med teknisk utrustning samt erbjuda Carl avlastning. Sannolikt skulle detta vara en temporär lösning.

 
Ett motivationsarbete måste därför sättas in som betonar att det ligger i bådas intresse att Svea flyttar till ett särskilt boende. Något tvång får ju inte användas, vilket på sikt kan bli mycket besvärligt för båda makarna om inte Svea går med på detta.

 
Regeringen har tillsatt en särskild utredare i februari 2005 (dnr 2005:11) för att överväga om det finns behov av att införa bestämmelser om skydds- eller tvångsåtgärder inom vården av äldre personer med nedsatt beslutsförmåga, främst till följd av demenssjukdom. Uppdraget ska redovisas vid årets slut.

  Förslaget till utredning kom från demensarbetsgruppen inom socialdepartementet (DS 2003:47).


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:39 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår