Fritt val avhjälpmedel prövas

Nyckelord: Organisation och lagstiftning, Hjälpmedel och tillgänglighet


I ett treårigt försök ska personer med funktionshinder fritt få välja sina hjälpmedel. Hjälpmedelsinsti­tutet, som fått uppdraget av reger­ingen, sköter samordningen.

I samråd med Sveriges Kommuner och Landsting ska två eller tre landsting väljas ut. Försöket startar under hös­ten och avslutas i december 2009.
  I försöket ska det vara möjligt för den funktionshindrade att erbjudas en rekvisition som – i samråd med för­skrivaren – kan användas för att köpa hjälpmedel på öppna marknaden. Om den enskilde hellre vill få tillgång till hjälpmedlen på vanligt sätt via hjälp­medelscentralen ska det fortfarande vara möjligt under försöket.

  
I projektet ingår att bedöma om livs­kvaliteten ökar för den enskilde. Hjälp­medlens användbarhet, kostnader, in­formationsinsatser och eventuellt ökat antal aktörer på marknaden ska beva­kas. Om den nuvarande lagstiftningen försvårar införandet av fritt val ska förslag på förändrade lagar tas fram.
 
Kostnaderna för projektet beräknas till 17 miljoner under tre år. I det ingår uppbyggnad av ett IT-system för fritt val, projektledning och information. Pengarna ska inte användas för ökade subventioner av hjälpmedlen under försöksperioden.
 
– Nu är det hög tid att även personer med funktionshinder får ökad valfri­het. Därför låter vi Hjälpmedelsinsti­tutet pröva en sådan verksamhet. Man ska själv kunna välja hjälpmedel och inte vara begränsad till hjälpmedels­centralens utbud, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:41 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår