Hörselskadade får ta större ansvar för sina hjälpmedel

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Hjälpmedel och tillgänglighet, Organisation och lagstiftning


Landstingens inköp av hörseltekniska hjälpmedel minskar kraftigt. Istället får den enskilde ta ett allt större ansvar.

 

Allt färre hjälpmedel för hörseln är gratis, subventionerna minskar. Tendensen är att landstingen väljer att betrakta hörseltekniska hjälpmedel som den enskildes eget ansvar. Det säger Andreas Richter, handläggare på Hjälpmedelsinstitutet (HI), som arbetar med utprovningar av hörseltekniska hjälpmedel för landstingens räkning.

 
Landstingens inköp av tekniska hjälpmedel för hörselskadade – utöver hörapparater – har halverats under en femårsperiod. Den bedömningen gör Sven Alban, upphandlare på (HI). Någon nationell statistik finns inte.

  Han tror att en orsak är att hjälpmedlen blivit billigare och numera sällan kräver installation. Samtidigt påpekar han att det kanske inte är så lätt för en gammal människa att förstå hur en elektronisk apparat fungerar. Landstingen förväntar sig att någon anhörig ska hjälpa till.

 
Bilden bekräftas av Stig Wintzer, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting:

  – Landstingen anser att hjälpmedlen finns på marknaden och att det är den enskildes ansvar att själv skaffa dem.

  Inte heller SKL har någon statistik om tekniska hjälpmedel från landsting och regioner. 

 
Hur ska man då veta vilka hjälpmedel som finns?
HI:s databas HIDA vänder sig till förskrivarna. Enligt Andreas Richter förs diskussioner inom HI om att även gå ut och informera allmänheten nu när landstingens engagemang minskar. HI:s informationsportal Smarta ting, som kan nås via HI:s hemsida, innehåller en del förslag även för hörseln.

  – Förhoppningsvis informerar hörselcentralerna, säger Stig Wintzer.

 
Regeringen har nyligen gett HI i uppdrag att i samråd med SKL genomföra ett försök med fritt val av hjälpmedel för personer med funktionshinder (se artikel »). Behovet av information kommer då rimligtvis att öka ännu mer.

 
Hörselskadades Riksförbund (HRF) skriver i sin senaste årsrapport att ”hörselskadades möjligheter att få hörseltekniska hjälpmedel styrs av godtyckliga bedömningar. Olika landsting har olika regler och bedömningsgrunder. Skillnaderna mellan deras regelverk är ibland absurt stora”.

  HRF visar också att patienternas kostnader för utprovning av hörapparater varierar stort. I sju landsting är det gratis, medan resten har olika kostnadstak och avgifter.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:41 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår