Lyckopenningen fyller snart 100 år

Nyckelord: Organisation och lagstiftning


Det var en postmästare vid
namn Holbøll, som i början av 1900-talet drabbades av en ögonsjukdom som gjorde honom temporärt blind. Under tiden fick han höra talas om ett barns födelse och sägs då ha önskat att alla barn skulle förskonas från vad han råkat ut för.
 
Postmästare Holbøll fick sin syn tillbaka, men han glömde aldrig den starka upplevelse han fick av att vara blind och de svårigheter det innebar. Han skrev till en blindförening om idén att en lyckoamulett skulle säljas av blindföreningen till nyblivna föräldrar.
 
De Blindas Förening i Sverige antog idén den 18 oktober 1912 och försäljningen började omgående. Det första året tjänade man ungefär 10 000 kronor vilket motsvarar drygt en halv miljon i dagens penningvärde. Pengarna delades så att 4/5 gick till De Blindas Förening och 1/5 till Barnmorskornas understödskassa för deras medhjälp att sälja Lyckopenningen på BB.
 
Än idag stödjer Lyckopenningen barnmorskorna genom att dela ut stipendier för vidareutbildning och forskning inom spädbarnsvården. Och ännu över 90 år efter starten är intäkterna från Lyckopenningen ett viktigt bidrag till Synskadades Riksförbunds arbete för att synskadade människor ska få en bättre tillvaro i samhället.
 
Tanken med Lyckopenningen har alltså precis samma aktualitet idag över 90 år senare. Det är en värdefull gåva med en ovärdelig innebörd! Och för Synskadades Riksförbund ger den ett viktigt ekonomiskt tillskott i deras kamp för att ge synskadade människor jämlikhet och full delaktighet i vårt samhälle.


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2010 - 05:41 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår