Fyra av fem behöver hjälp med att äta

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Omvårdnad


Mer än 80 procent av strokedrabbade på sjukhem behövde någon form av hjälp i samband med ätande. Det visar sjuksköterskan Suzanne Kumlien i sin avhandling om omvårdnad vid stroke.

           

Resultaten bygger på intervjuer med 40 personer med strokediagnos på fem sjukhem i Stockholms län. Deras omvårdnadsjournaler granskades och mätinstrumentet RAI användes för bedömning av ätande och nutrition.

 
30 sjuksköterskor fick också berätta om de personer de var omvårdnadsansvariga för. Flera typer av problem var vanliga:
 

  • Hantering av mat på tallrik eller bord, till exempel svårt att hitta maten, lustigt plockande med glas och tallrik eller kom sig inte för med att börja äta.
  • Hantering av mat i munnen: tuggproblem, läckage från munnen, sväljproblem, mat kvar i munnen.
  • Avvikande tid för ätande, dålig aptit och litet födointag.
  • Tecken på undernäring: viktminskning, mager.

Antalet problem varierade mellan ett och sju hos enskilda individer. Beskrivningarna var ofta allmänna och en mer utförlig bedömning saknades av till exempel sväljsvårigheter, orsaker till läckage av mat och vätska eller tuggproblem.

 
Ätproblemen var sällan noterade i omvårdnadsjournalen med undantag för sväljproblem. Detsamma gällde omvårdnadsåtgärder. Uppföljning av födointag förekom bara hos ett fåtal av de vårdade förutom hos dem som matades med sond. Nutritionsjournal fördes inte för någon och vikten fanns antecknad i bara sex omvårdnadsjournaler.

 
Sjuksköterskorna beskrev inget samarbete med dietister. Man menade att de fanns på sjukhusen och att det kostade pengar att konsultera dem.Referens:

Persons with stroke and their nursing care in nursing homes.

S Kumlien, KI, Neurotec, Inst. för omvårdnad (Stockholm 2005)


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:09 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår