Genombrott för bättre måltider

Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Hälsa – ohälsa, Hemtjänst och social verksamhet, Äldreboende


Många problem, enkla lösningar och dramatiska förbättringar. Så kan man kort beskriva Matprojektet vid Nestor FoU-center.

 

Nestor FoU-center ägs av kommunerna Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Stockholms läns landsting. Matprojektet, där man arbetat enligt Genombrottsmetoden, startade våren 2004. Man ville förbättra de äldres måltider i det egna hemmet och det särskilda boendet, på dagvården och sjukhuset. Nio team deltog.

 
Hur såg det ut vid starten? Äldre med hemtjänst åt dåligt och enahanda (se artikel »). För dem som hade dagvård var måltidsordningen galen. Några hade inte ätit frukost när de kom, andra fick middagen serverad hemma alldeles för tidigt. De åt för få mellan- och kvällsmål.

  På sjukhemmet (se artikel ») var det ofta rörigt vid måltiderna. Personalen var jäktad, matvagnarna skramlade och TV:n stod på.

  På demensboendet var flera oroliga, ropade och reste sig upp under måltiderna. På akutgeriatriken serverades patienterna frukost sitttande på sängen, otvättade och med kissflaskan bredvid sig. För att inte tala om alla som hade problem med sina magar och var storkonsumenter av laxermedel!

 
Vad hände? 
Jo, i hemmet åt de gamla mer och blev piggare när bordet rensades från bråte och maten las upp på en tallrik med färggranna grönsaker. På sjukhemmet satt fler kvar hela måltiden och nattsömnen blev bättre.

 
På demensboendet fick de som inte kunde äta själva maten först i lugn och ro, då blev det också lugnare för de andra. Akutgeriatriken började servera en lockande frukostbuffé i matsalen. 
Behovet av laxermedel minskade drastiskt sedan pajalagröt och rapsolja infördes. Även användningen av antibiotika vid återkommande urinvägsinfektioner minskade när tranbärsjuice erbjöds frukost och kväll.

 
Hur ska de goda resultaten bevaras? Britt Almberg, Nestors FoU-chef:

  – Flera av projekten har redan permanentats och teamen bildar en referensgrupp. De kommer att finnas tillhands för ett liknande matprojekt i Södertälje kommun, som anslöt sig till Nestor vid årsskiftet.

 
Nestor kommer också att följa upp det tidigare matprojektet under första halvåret 2006 för att se om de behöver nya former av stöd.

 

Referens:

Mat för äldre – viktigt för alla

(Nestor FoU-center 2005) www.nestor-foucenter.se


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:09 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 4/2005 • Maten – upp på bordet! »FAKTA | Genombrottsmetoden

Genombrottsmetoden innebär ett fortlöpande förbättringsarbete, byggt på lärande, och har utvecklats vid The Institute for Health Care Improvement (IHI) i Boston, USA.
Läs mer »

Loading   Sökning pågår