Inspirerande kokbok utan mat

Ellen Sääf-Bergqvist, aktiv inom PRO
Nyckelord: Äldreboende, Hemtjänst och social verksamhet


Gör ett grupparbete om sporthändelser eller en levnadslåda med foton och andra minnen. I En annorlunda kobok finns recept för vårdpersonal på allt möjligt – utom maträtter.

 

Det är en stor överraskning att börja läsa En annorlunda kokbok. Titeln förleder, man börjar först tänka på att de äldre kanske ska börja med aktiviteten matlagning, som så väl behövs i våra dagar. Men snabbt kommer man bort från dessa tankar. Målet med boken är att skapa lust och inspiration för vårdpersonal i deras vardagliga arbete med de äldre.

 
Författarna Inga Micko och Staffan Kleiner har fått uppdraget av Omsorgsnämnden i Linköpings kommun att skriva boken. KommunRehab har också medverkat liksom Kultur i vården och vården som kultur inom Stockholms läns landsting.

 
Boken, som omfattar 40 sidor med vackra bilder, innehåller ett otal förslag med kulturell inriktning. Sannolikt kommer de olika förslagen till aktiviteter och gemenskap att väcka stort intresse.

  Som exempel kan nämnas att göra en Levnadslåda för en pensionär där fotografier, brev, minnessaker finns samlade. Saker som kan ge återblickar och minnen som kanske tidigare glömts. Denna information till personalen runt den äldre är naturligtvis av största värde för den fortsatta kontakten i vården.

 

I boken föreslås många grupparbeten kring olika intressanta teman, till exempel Hembygden, Årets fester, Årstiderna, 50-talet, Sporthändelser, Jakt och fiske, Färg och form – eget skapande och så vidare. Att arbeta i grupp med vännerna och personalen på äldreboendet kan ge inspiration till många fortsatta samtal.

 
Många programförslag kräver dock stort engagemang och arbete från personalen, understundom också från anhöriga, för insamlande av aktuellt materiel till grupparbetet. Man måste beakta hur man ska klara detta med tanke på bristen på personal i dessa besparingstider.

  Behov av förstärkning finns naturligtvis för detta viktiga arbete som kan ge pensionärerna stor glädje. (Jag har många gånger besökt äldreboende med stor tristess där de äldre suttit i sina rullstolar, sovande, framför en rullande TV.)

 
Det är ofrånkomligt att inte också tänka på alla dessa isolerade pensionärer som nu mer eller mindre tvingas att bo kvar hemma och där få sin vård och omsorg. Många av dessa kommer inte ut på en promenad eller får någon fysisk eller psykisk stimulans. Det finns ett stort behov av dagavdelningar dit pensionären kan gå och få delta i stimulerande grupper enligt ”Kokbokens” intentioner.

 

Aktivering av personer med demenssjukdom tar ”Kokboken” också upp och anger ett antal punkter man måste beakta för denna grupp. En mycket angelägen information innan man startar aktivitetsarbete för denna viktiga grupp av äldre.

 
När jag läser ”Kokboken” med alla stimulerande förslag till aktiviteter och gemenskap blir jag glad och själv stimulerad av alla idéer. Jag känner därför också en förhoppning om att boken ska få spridning till många äldreboenden. Den behövs synnerligen väl för såväl de äldre som personalen. Den kommer att glädja många äldre människor vilket behövs på ålderns höst.

  För personalen kan den vara en inspirationskälla i det många gånger tunga arbetet, här har anhöriga också en viktig roll. Men mer personal behövs så att man inte tynger vardagen ytterligare.

 
”Kokboken” är lättillgänglig och ett mycket bra redskap för en bra äldreomsorg. Skaffa den!Fotnot:
En annorlunda kokbok

Inga Micko & Staffan Kleiner

Kan beställas genom inga.micko@linkoping.se


Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 januari 2010 - 21:09 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår